ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

1 โครินธ์ 13:1-13

13  ถ้าข้าพเจ้าพูดภาษาต่าง ๆ ของมนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนฆ้องที่ส่งเสียงหรือฉิ่งฉาบที่กระทบกัน  ถ้าข้าพเจ้ามีของประทานให้พยากรณ์ได้และเข้าใจความลับอันศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งความรู้ทั้งสิ้น และถ้าข้าพเจ้ามีความเชื่อถึงขนาดที่ย้ายภูเขาได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย.  ถ้าข้าพเจ้าสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อเลี้ยงคนอื่นและถ้าข้าพเจ้าสละตัวเองถึงชีวิตเพื่อจะอวดได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์เลย.  ความรักอดกลั้นไว้นานและแสดงความกรุณา. ความรักไม่อิจฉาริษยา ไม่อวดตัว ไม่ทะนงตัว  ไม่ประพฤติหยาบโลน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่โกรธง่าย ไม่จดจำเรื่องที่ทำให้เจ็บใจ.  ไม่ยินดีในการอธรรม แต่ยินดีกับความจริง.  ความรักยอมทนทุกสิ่ง เชื่อทุกสิ่ง หวังทุกสิ่ง อดทนทุกสิ่ง.  ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ.* แม้ว่ามีของประทานให้พยากรณ์ได้ ให้พูดภาษาต่าง ๆ ได้ และให้ได้รับความรู้โดยการอัศจรรย์ ของประทานเหล่านั้นก็มีเวลาหมดไป.  เพราะเรามีความรู้และคำพยากรณ์ที่ไม่ครบถ้วน 10  แต่เมื่อเรามีความรู้และคำพยากรณ์ที่ครบถ้วน ความรู้และคำพยากรณ์ที่ไม่ครบถ้วนนั้นก็จะหมดไป. 11  ตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าเคยพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก หาเหตุผลอย่างเด็ก แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ข้าพเจ้าจึงได้เลิกนิสัยอย่างเด็ก. 12  เพราะในขณะนี้เราเห็นเป็นเค้าราง ๆ โดยใช้กระจกเงาโลหะ แต่แล้วจะได้เห็นกับตาอย่างชัดเจน. ขณะนี้ข้าพเจ้ารู้บางส่วน แต่แล้วข้าพเจ้าจะรู้ถ่องแท้อย่างที่พระเจ้าทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างถ่องแท้. 13  อย่างไรก็ตาม มีสามสิ่งที่ยังคงมีอยู่คือความเชื่อ ความหวัง ความรัก แต่ที่ใหญ่ที่สุดคือความรัก.

เชิงอรรถ

หรือ “ไม่มีวันล้มเหลว.”