ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

วิวรณ์ 7:1-17

7  หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่สี่มุมโลกกำลังห้ามลมจากสี่ทิศไม่ให้พัดโดนแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้ต้นใด.  แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งขึ้นมาจากทิศตะวันออก มีดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทูตสวรรค์องค์นั้นร้องบอกทูตสวรรค์ทั้งสี่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำความเสียหายแก่แผ่นดินโลกและทะเลด้วยเสียงอันดัง  ว่า “อย่าทำความเสียหายแก่แผ่นดินโลกหรือทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราบนหน้าผากทาสทั้งหลายของพระเจ้าของเราเสียก่อน.”  ข้าพเจ้าได้ยินว่าผู้ที่ถูกประทับตรามีจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน มาจากทุกตระกูลแห่งเหล่าบุตรของอิสราเอล คือ  จากตระกูลยูดาห์ มีหนึ่งหมื่นสองพันคนถูกประทับตรา จากตระกูลรูเบน มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากตระกูลกาด มีหนึ่งหมื่นสองพันคน  จากตระกูลอาเชอร์ มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากตระกูลนัฟทาลี มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากตระกูลมานาเซห์ มีหนึ่งหมื่นสองพันคน  จากตระกูลซิมโอน มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากตระกูลเลวี มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากตระกูลยิสซาคาร์ มีหนึ่งหมื่นสองพันคน  จากตระกูลซะบูโลน มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากตระกูลโยเซฟ มีหนึ่งหมื่นสองพันคน จากตระกูลเบนยามิน มีหนึ่งหมื่นสองพันคนถูกประทับตรา.  หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นชนฝูงใหญ่ซึ่งไม่มีใครนับจำนวนได้ จากทุกประเทศ ทุกตระกูล ทุกชนชาติ และทุกภาษา ยืนอยู่ตรงหน้าราชบัลลังก์และเฉพาะพระพักตร์พระเมษโปดก พวกเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีขาวและถือใบปาล์ม. 10  แล้วพวกเขาร้องเสียงดังว่า “ความรอดมาจากพระเจ้าของเราผู้ประทับบนราชบัลลังก์ และมาจากพระเมษโปดก.” 11  แล้วทูตสวรรค์ทุกองค์ที่ยืนอยู่รอบราชบัลลังก์นั้นและรอบพวกผู้ปกครองกับสิ่งมีชีวิตสี่องค์ก็หมอบลงนมัสการพระเจ้าตรงหน้าราชบัลลังก์นั้น 12  และทูลว่า “อาเมน! ขอให้คำสรรเสริญ เกียรติยศ พระสติปัญญา การขอบพระคุณ ความนับถือ อำนาจ และฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของพวกข้าพเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์. อาเมน.” 13  แล้วผู้ปกครองคนหนึ่งจึงถามข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้ที่สวมเสื้อคลุมยาวสีขาวเป็นใครและมาจากที่ไหน?” 14  ข้าพเจ้าตอบท่านทันทีว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็รู้อยู่แล้ว.” ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้เป็นผู้ที่ผ่านความทุกข์ลำบากครั้งใหญ่และได้ซักเสื้อคลุมของตนและทำให้ขาวด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก. 15  เพราะเหตุนี้ พวกเขาจึงอยู่ตรงหน้าราชบัลลังก์ของพระเจ้าและทำงานรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ถวายพระองค์ทั้งวันทั้งคืนในพระวิหารของพระองค์ และพระองค์ผู้ประทับบนราชบัลลังก์นั้นจะกางพลับพลาของพระองค์ไว้เหนือพวกเขา. 16  พวกเขาจะไม่หิวและกระหายอีกเลย ดวงอาทิตย์และความร้อนก็จะไม่แผดเผาพวกเขา 17  เพราะพระเมษโปดกซึ่งอยู่ตรงกลางราชบัลลังก์นั้นจะทรงเลี้ยงดูพวกเขา และจะทรงนำพวกเขาไปยังน้ำพุทั้งหลายที่มีน้ำแห่งชีวิต. แล้วพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขา.”

เชิงอรรถ