ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

คัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

อ่านและฟังคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ หรือดาวน์โหลดเสียงการอ่านพระคัมภีร์รวมทั้งวีดีโอการอ่านคัมภีร์ไบเบิลภาษามือได้ฟรี พระคัมภีร์บริสุทธิ์ฉบับแปลโลกใหม่ เป็นฉบับแปลที่ถูกต้องและอ่านง่าย มีการพิมพ์ทั้งแบบครบชุดและบางส่วนในมากกว่า 120 ภาษา และจ่ายแจกไปแล้วมากกว่า 200 ล้านเล่ม

 

มุมมอง
ตาราง
รายการ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่