ใน​ตอน 4 นี้ เรา​จะ​ได้​รู้​จัก​กับ​โยเซฟ โยบ โมเสส และ​ชาว​อิสราเอล พวก​เขา​ทั้ง​หมด​ถูก​ซาตาน​ทดสอบ​หลาย​ครั้ง​หลาย​หน บาง​คน​เจอ​กับ​ความ​ไม่​ยุติธรรม ถูก​จำ​คุก ถูก​บังคับ​ให้​เป็น​ทาส และ​ถูก​ฆ่า แต่​พระ​ยะโฮวา​ก็​คอย​ปก​ป้อง​พวก​เขา ถ้า​คุณ​เป็น​พ่อ​แม่ ขอ​ให้​ช่วย​ลูก​เข้าใจ​ว่า​คน​เหล่า​นี้​ที่​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​รักษา​ความ​เชื่อ​ไว้​ได้​อย่าง​ไร​แม้​ต้อง​เจอ​กับ​ความ​ชั่ว​และ​ความ​ทุกข์

พระ​ยะโฮวา​ทำ​ให้​เกิด​ภัย​พิบัติ 10 อย่าง​เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า​พระองค์​มี​อำนาจ​มาก​กว่า​เทพเจ้า​ทั้ง​หมด​ของ​อียิปต์ ให้​เน้น​กับ​ลูก​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ปก​ป้อง​ประชาชน​ของ​พระองค์​ใน​ทุก​วัน​นี้​เหมือน​ที่​เคย​ปก​ป้อง​ผู้​รับใช้​ของ​พระองค์​ใน​สมัย​โบราณ