ตอน 11 นี้​จะ​นำ​เรา​เข้า​สู่​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก พระ​เยซู​เกิด​ใน​ครอบครัว​ยาก​จน​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​เมือง​เล็ก ๆ ท่าน​ทำ​งาน​กับ​พ่อ​ที่​เป็น​ช่าง​ไม้ พระ​เยซู​เป็น​คน​ที่​จะ​มา​ช่วย​มนุษย์​ให้​รอด พระ​ยะโฮวา​เลือก​ท่าน​ให้​เป็น​กษัตริย์​ของ​รัฐบาล​สวรรค์ ถ้า​คุณ​เป็น​พ่อ​แม่ ขอ​ช่วย​ลูก​ให้​เข้าใจ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​รัก​และ​เป็น​ห่วง​พระ​เยซู​มาก จึง​ส่ง​ท่าน​มา​เกิด​ใน​ครอบครัว​ที่​รัก​และ​รับใช้​พระองค์​อย่าง​ซื่อ​สัตย์ ให้​ลูก​เห็น​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ปก​ป้อง​พระ​เยซู​อย่าง​ไร​ไม่​ให้​ถูก​เฮโรด​ฆ่า​และ​ไม่​มี​อะไร​ขัด​ขวาง​ความ​ประสงค์​ของ​พระ​ยะโฮวา​ได้ ให้​ลูก​ได้​รู้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​มอบหมาย​ให้​ยอห์น​เตรียม​ทาง​ไว้​ให้​พระ​เยซู และ​เน้น​ว่า​พระ​เยซู​รัก​ความ​รู้​ของ​พระ​ยะโฮวา​ตั้ง​แต่​ท่าน​ยัง​เด็ก