ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

“เป็นที่รักของพระเจ้าเสมอ”

หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณให้ปฏิบัติตามความจริงต่อ ๆ ไป และโดยวิธีนี้คุณจะเป็นที่รักของพระเจ้าเสมอ

จดหมายจากคณะกรรมการปกครอง

คณะกรรมการปกครองของพยานพระยะโฮวากระตุ้นทุกคนที่รักพระยะโฮวาให้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูเพราะท่านเป็นที่รักของพระเจ้าเสมอ

บท 1

การรักพระเจ้าหมายถึงอะไร?

คัมภีร์ไบเบิลอธิบายวิธีที่เราจะแสดงความรักต่อพระเจ้า

บท 2

คุณจะรักษาสติรู้สึกผิดชอบที่ดีได้อย่างไร?

ทำไมเป็นเรื่องสำคัญที่สติรู้สึกผิดชอบของเราสะอาดหมดจดในสายตาของพระเจ้า?

บท 3

รักคนที่พระเจ้ารัก

พระยะโฮวาเลือกคนที่จะมาเป็นมิตรของพระองค์ เราก็ควรเลือกเหมือนกัน

บท 4

เหตุใดเราควรนับถือผู้มีอำนาจ?

ให้เราพิจารณาว่าเราจะแสดงความนับถือต่อผู้มีอำนาจในขอบเขตสำคัญ 3 ประการอย่างไร

บท 5

วิธีแยกอยู่ต่างหากจากโลก

พระคำของพระเจ้าบอกว่าเราต้องแยกต่างหากจากโลกใน 5 วิธี

บท 6

วิธีเลือกความบันเทิงที่ดีงาม

มี 3 คำถามที่จะช่วยคุณเลือกความบันเทิงอย่างฉลาด

บท 7

คุณเห็นคุณค่าชีวิตเช่นเดียวกับพระเจ้าไหม?

การเห็นคุณค่าชีวิตหมายความว่าอะไร? มีอะไรรวมอยู่ด้วยนอกจากการไม่ทำร้ายคนอื่น?

บท 8

พระเจ้าทรงรักผู้คนที่สะอาด

คัมภีร์ไบเบิลช่วยคุณให้หลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ไม่สะอาดในสายตาของพระยะโฮวาได้อย่างไร?

บท 9

“จงหลีกหนีจากการผิดประเวณี”

แต่ละปีมีคริสเตียนหลายพันคนทำผิดศีลธรรม เราจะระวังไม่ถูกล่อใจได้อย่างไร?

บท 10

การสมรส—ของประทานจากพระเจ้าองค์เปี่ยมด้วยความรัก

คุณจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุข? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณจะทำให้ชีวิตคู่ยั่งยืนได้อย่างไร?

บท 11

“จงให้การสมรสเป็นที่นับถือ”

การถามตัวเอง 6 ข้อจะช่วยให้ชีวิตสมรสของคุณดีขึ้น

บท 12

พูดคำ “ดี ๆ ที่ทำให้เจริญขึ้น”

คำพูดของเราอาจทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้ เชิญอ่านวิธีใช้คำพูดอย่างที่พระยะโฮวาอยากให้เราพูด

บท 13

การฉลองต่าง ๆ ที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

วันหยุดและการฉลองบางอย่างดูเหมือนเป็นการให้เกียรติพระเจ้า แต่จริง ๆ แล้วพระองค์ไม่ชอบ

บท 14

จงเป็นคนซื่อสัตย์ในทุกสิ่ง

มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก่อนจะแสดงความซื่อสัตย์ต่อคนอื่น

บท 15

เห็นผลดีจากงานหนักที่คุณทำ

การพิจารณาคำถาม 5 ข้อจะช่วยให้คุณรู้ว่างานใดบ้างที่เหมาะกับคริสเตียน

บท 16

จงต่อสู้พญามารและการกระทำอันมีเล่ห์เหลี่ยมของมัน

เรารู้ว่าซาตานมีอำนาจมาก แต่เราต่อสู้มันได้ มาดูว่าเราจะต่อสู้มันโดยวิธีใด?

บท 17

“จงเสริมกำลังตัวเองด้วยความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่ง”

เชิญอ่าน 3 วิธีที่จะช่วยคุณเสริมสร้างความเชื่อในพระเจ้า เพื่อคุณจะเป็นที่รักของพระเจ้าเสมอ

ภาคผนวก

เราควรปฏิบัติอย่างไรกับคนที่ถูกตัดสัมพันธ์

เราต้องเลิกติดต่อคนที่ถูกตัดสัมพันธ์ทุกช่องทางจริง ๆ หรือ?

ภาคผนวก

การคลุมศีรษะ—เมื่อไรและเพราะเหตุใด?

คัมภีร์ไบเบิลพูดถึง 3 ปัจจัยที่ช่วยตอบคำถามเรื่องนี้

ภาคผนวก

การทำความเคารพธง, การลงคะแนนเสียง, และการทำงานบริการสังคม

คัมภีร์ไบเบิลมีหลักการอะไรที่ช่วยคุณให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้?

ภาคผนวก

ส่วนประกอบย่อยของเลือดและการดำเนินการระหว่างผ่าตัด

เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้น คุณก็จะรู้วิธีตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเลือด

ภาคผนวก

จงเอาชนะการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

คุณจะเลิกนิสัยที่ไม่สะอาดนี้ได้อย่างไร?

ภาคผนวก

ทัศนะของคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการหย่าร้างและการแยกกันอยู่

ตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิล คนที่หย่าร้างมีสิทธิ์จะแต่งงานใหม่ในกรณีใด?

ภาคผนวก

การแก้ปัญหาเมื่อมีความขัดแย้งทางธุรกิจ

คริสเตียนฟ้องร้องเพื่อนร่วมความเชื่อได้ไหม?