“เจ้า​จง​รัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​สุด​ใจ สุด​จิตต์​ของ​เจ้า และ​ด้วย​สิ้น​สุด​กำลัง​ของ​เจ้า และ​ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้ ซึ่ง​เรา​สั่ง​ไว้​แก่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ใน​วัน​นี้ ก็​ให้​ตั้ง​อยู่​ใน​ใจ​ของ​เจ้า​ทั้ง​หลาย และ​จง​อุตส่าห์​สั่ง​สอน​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​เจ้า​ด้วย​ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้ และ​เมื่อ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จะ​นั่ง​อยู่​ใน​เรือน หรือ​เดิน​ใน​หน​ทาง หรือ​นอน​ลง และ​ตื่น​ขึ้น”—พระ​บัญญัติ 6:5-7