1 หลักการ

กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​มา​จาก​หลักการ​ของ​พระองค์ หลักการ​ของ​พระเจ้า​คือ​ความ​จริง​พื้น​ฐาน​ที่​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล หลักการ​ช่วย​ให้​เรา​เข้าใจ​ว่า​พระเจ้า​คิด​และ​รู้สึก​อย่าง​ไร​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ต่าง ๆ หลักการ​ช่วย​ให้​เรา​ทำ​สิ่ง​ที่​ดี​และ​ตัดสิน​ใจ​อย่าง​ถูก​ต้อง โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​สถานการณ์​ที่​ไม่​มี​กฎ​ตาย​ตัว​บอก​ไว้

บท 1 ข้อ 8

 2 การ​เชื่อ​ฟัง

การ​เชื่อ​ฟัง​พระ​ยะโฮวา​หมาย​ถึง เรา​เต็ม​ใจ​ทำ​สิ่ง​ที่​พระองค์​บอก พระ​ยะโฮวา​อยาก​ให้​เรา​เชื่อ​ฟัง​เพราะ​รัก​พระองค์ (1 ยอห์น 5:3) ถ้า​เรา​รัก​และ​ไว้​ใจ​พระ​ยะโฮวา เรา​จะ​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ของ​พระองค์​ใน​ทุก​สถานการณ์ เรา​จะ​เชื่อ​ฟัง​แม้​เป็น​เรื่อง​ยาก​สำหรับ​เรา การ​เชื่อ​ฟัง​พระ​ยะโฮวา​เป็น​ผล​ดี​กับ​เรา​เพราะ​พระองค์​บอก​วิธี​ที่​เรา​จะ​มี​ชีวิต​ที่​ดี​ตั้ง​แต่​ตอน​นี้ และ​สัญญา​ว่า​เรา​จะ​ได้​รับ​พร​มาก​มาย​ใน​อนาคต—อิสยาห์ 48:17

บท 1 ข้อ 10

 3 อิสระ​ใน​การ​ตัดสิน​ใจ

พระ​ยะโฮวา​ให้​เรา​ทุก​คน​มี​อิสระ​ใน​การ​ตัดสิน​ใจ​หรือ​มี​ความ​สามารถ​ที่​จะ​เลือก พระองค์​ไม่​ได้​สร้าง​เรา​ให้​เป็น​เหมือน​หุ่น​ยนต์ (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 30:19; โยชูวา 24:15) เรา​สามารถ​ใช้​อิสรภาพ​ของ​เรา​ใน​การ​เลือก​สิ่ง​ที่​ดี แต่​ถ้า​เรา​ไม่​ระวัง​เรา​อาจ​ตัดสิน​ใจ​ผิด การ​มี​อิสระ​ใน​การ​ตัดสิน​ใจ​หมาย​ถึง เรา​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​เอง​ว่า​จะ​ภักดี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​และ​พิสูจน์​ว่า​เรา​รัก​พระองค์​จริง ๆ หรือ​ไม่

บท 1 ข้อ 12

 4 มาตรฐาน​ทาง​ศีลธรรม

พระ​ยะโฮวา​กำหนด​มาตรฐาน​ทาง​ศีลธรรม​หรือ​การ​ชี้​นำ​ต่าง ๆ ใน​เรื่อง​ความ​ประพฤติ ใน​คัมภีร์​ไบเบิล เรา​สามารถ​เรียน​รู้​ว่า​มี​มาตรฐาน​ทาง​ศีลธรรม​อะไร​บ้าง และ​รู้​วิธี​ที่​มาตรฐาน​เหล่า​นั้น​สามารถ​ช่วย​ให้​ชีวิต​เรา​ดี​ขึ้น (สุภาษิต 6:16-19; 1 โครินธ์ 6:9-11) การ​ชี้​นำ​ต่าง ๆ ช่วย​ให้​เรา​รู้​ว่า​อะไร​ถูก​อะไร​ผิด​ใน​มุม​มอง​ ของ​พระ​ยะโฮวา และ​ยัง​ช่วย​เรา​ให้​รู้​วิธี​แสดง​ความ​รัก วิธี​ตัดสิน​ใจ และ​วิธี​ทำ​ดี​กับ​คน​อื่น ถึง​แม้​มาตรฐาน​ของ​โลก​ตก​ต่ำ​ลง​เรื่อย ๆ แต่​มาตรฐาน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ไม่​เปลี่ยน​แปลง (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 32:4-6; มาลาคี 3:6) เรา​ได้​รับ​การ​ปก​ป้อง​ทั้ง​ทาง​กาย​และ​ทาง​อารมณ์​เมื่อ​เรา​ทำ​ตาม​มาตรฐาน​เหล่า​นั้น

บท 1 ข้อ 17

 5 ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี

ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​เป็น​เป็น​ความ​รู้สึก​ที่​รู้​ว่า​อะไร​ถูก​อะไร​ผิด​ซึ่ง​อยู่​ใน​ตัว​เรา พระ​ยะโฮวา​ให้​เรา​ทุก​คน​มี​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี (โรม 2:14, 15) ถ้า​เรา​ฝึก​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ตาม​มาตรฐาน​ทาง​ศีลธรรม​ของ​พระ​ยะโฮวา มัน​ก็​จะ⁠ทำ​งาน​ไม่​ผิด​พลาด และ​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ก็​จะ​ช่วย​เรา​ให้​ตัดสิน​ใจ​ใน​แบบ​ที่​พระเจ้า​พอ​ใจ (1 เปโตร 3:16) ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ช่วย​เตือน​เรา​ตอน​ที่​เรา​กำลัง​จะ​ตัดสิน​ใจ​ผิด หรือ​ช่วย​ให้​เรา​รู้สึก​ผิด​มาก​เมื่อ​ทำ​ผิด ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​เรา​อาจ​ทำ​งาน​ได้​ไม่​ดี แต่​พระ​ยะโฮวา​สามารถ​ช่วย​ให้​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​กลับ​มา​ทำ​งาน​ได้​ดี​อีก ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ที่​ไม่​มี​อะไร​รบกวน​ทำ​ให้​เรา​มี​ใจ​สงบ​และ​มี​ความ​นับถือ​ตัว​เอง

บท 2 ข้อ 3

 6 ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า

ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​หมาย​ถึง การ​ที่​เรา​รัก​และ​นับถือ​พระองค์​มาก​จน​เรา​ไม่​อยาก​ทำ​ให้​พระองค์​เสียใจ ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​ช่วย​ให้​เรา​ทำ​ดี​และ​ไม่​ทำ​ชั่ว (สดุดี 111:10) ความ​เกรง​กลัว​พระ​ยะโฮวา​ทำ​ให้​เรา​ตั้งใจ​ฟัง​ทุก​อย่าง​ที่​พระองค์​บอก ช่วย​ให้​เรา​รักษา​สัญญา​กับ​พระองค์​เพราะ​เรา​นับถือ​พระองค์​จาก​ใจ ความ​เกรง​กลัว​พระเจ้า​มี​ผล​ต่อ​วิธี​ที่​เรา​คิด วิธี​ปฏิบัติ​ต่อ​คน​อื่น และ​การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​เรา​ใน​แต่​ละ​วัน​ด้วย

บท 2 ข้อ 9

 7 การ​กลับ​ใจ

การ​กลับ​ใจ​รวม​ถึง การ​รู้สึก​เสียใจ​มาก​กับ​ความ​ผิด​ที่​ทำ​ลง​ไป คน​ที่​รัก​พระเจ้า​รู้สึก​เสียใจ​มาก​เมื่อ​ทำ​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​มาตรฐาน​ของ​พระองค์ ถ้า​เรา​ทำ​ผิด​เรา⁠ควร​ ขอ​พระ​ยะโฮวา​ยก​โทษ​ให้​เรา​โดย​อาศัย​ค่า​ไถ่​ของ​พระ​เยซู (มัทธิว 26:28; 1 ยอห์น 2:1, 2) ถ้า​เรา​กลับ​ใจ​จริง ๆ และ​เลิก​ทำ​ผิด​เรา​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​จะ​ให้​อภัย​เรา เรา​ไม่​ต้อง​รู้สึก​ผิด​กับ​เรื่อง​ใน​อดีต​อีก​ต่อ​ไป (สดุดี 103:10-14; 1 ยอห์น 1:9; 3:19-22) เรา​ต้อง​พยายาม​อย่าง​จริงจัง​เพื่อ​เรียน​รู้​จาก​ความ​ผิด​ของ​เรา เปลี่ยน​มา​คิด​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง และ​ใช้​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระ​ยะโฮวา

บท 2 ข้อ 18

 8 การ​ตัด​สัมพันธ์

ถ้า​คน​ที่​ทำ​ผิด​ร้ายแรง​ไม่​ยอม​กลับ​ใจ​และ​ปฏิเสธ​มาตรฐาน​ของ​พระ​ยะโฮวา เขา​จะ​ไม่​ได้​เป็น​สมาชิก​ของ​ประชาคม​อีก​ต่อ​ไป เขา​ต้อง​ถูก​ตัด​สัมพันธ์ เรา​จะ​ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​และ​ไม่​พูด​คุย​กับ​คน​ที่​ถูก​ตัด​สัมพันธ์ (1 โครินธ์ 5:11; 2 ยอห์น 9-11) การ​จัด​เตรียม​เกี่ยว​กับ​การ​ตัด​สัมพันธ์​เป็น​การ​ปก​ป้อง​ชื่อเสียง​ของ​พระ​ยะโฮวา​และ​ประชาคม (1 โครินธ์ 5:6) การ​ตัด​สัมพันธ์​ยัง​ทำ​ให้​คน​ที่​ทำ​ผิด​ได้​รับ​บทเรียน​ซึ่ง​ช่วย​ให้​เขา​กลับ​ใจ​และ​กลับ​มา​หา​พระ​ยะโฮวา​ได้—ลูกา 15:17

บท 3 ข้อ 19

 9 การ​ชี้​นำ​และ​คำ​แนะ​นำ

พระ​ยะโฮวา​รัก​เรา​และ​อยาก​ช่วย​เรา พระองค์​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​คน​ที่​รัก​พระองค์​เพื่อ​ชี้​นำ​และ​แนะ​นำ​เรา เรา​เป็น​คน​ไม่​สมบูรณ์​แบบ เรา​จึง​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​การ​ชี้​นำ​และ​คำ​แนะ​นำ​จาก​พระองค์ (เยเรมีย์ 17:9) ถ้า​เรา​เต็ม​ใจ​เชื่อ​ฟัง​คน​ที่​พระ​ยะโฮวา​ใช้​เพื่อ​ชี้​นำ​เรา ก็​แสดง​ว่า​เรา​นับถือ​พระองค์​และ​เชื่อ​ฟัง​พระองค์—ฮีบรู 13:7

บท 4 ข้อ 2

 10 ความ​หยิ่ง​และ​ความ​ถ่อม​ตัว

เรา​เป็น​คน​ไม่​สมบูรณ์​แบบ เรา​จึง​เห็น​แก่​ตัว​และ​เป็น​คน​หยิ่ง​ได้​ง่าย แต่​พระ​ยะโฮวา​อยาก​ให้​เรา​ถ่อม​ตัว เรา​เรียน​รู้​ที่​จะ​เป็น​คน​ถ่อม​ตัว​ด้วย​การ​คิด​ถึง​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​ยะโฮวา และ​เรา​จะ​รู้​ว่า​เรา​ต่ำต้อย​จริง ๆ (โยบ 38:1-4) ลักษณะ​สำคัญ​อีก​อย่าง​ของ​ความ​ถ่อม​ตัว​คือ​การ​รู้​จัก​คิด​ถึง​คน​อื่น และ​คิด​ถึง​ประโยชน์​ ของ​พวก​เขา​แทน​ที่​จะ​คิด​ถึง​ประโยชน์​ของ​ตัว​เอง ความ​หยิ่ง​ทำ​ให้​คน​เรา​คิด​ว่า​ตัว​เอง​ดี​กว่า​คน​อื่น คน​ถ่อม​ตัว​มอง​ตัว​เอง​ตาม​ความ​เป็น​จริง​และ​เห็น​ทั้ง​จุด​เด่น​และ​จุด​ด้อย​ของ​ตัว​เอง เขา​ไม่​กลัว​ที่​จะ​ยอม​รับ​ผิด ยอม​ขอ​โทษ และ​ยอม​รับ​คำ​แนะ​นำ คน​ถ่อม​ตัว​พึ่ง​พระ​ยะโฮวา​และ​ทำ​ตาม​การ​ชี้​นำ​ของ​พระองค์—1 เปโตร 5:5

บท 4 ข้อ 4

 11 ผู้​มี​อำนาจ

ผู้​มี​อำนาจ คือ ผู้​ที่​มี​สิทธิ์​ออก​คำ​สั่ง​และ​ตัดสิน​ใจ พระ​ยะโฮวา​เป็น​ผู้​มี​อำนาจ​สูง​สุด​ใน​สวรรค์​และ​บน​โลก พระองค์​มี​พลัง​อำนาจ​สูง​สุด​ใน​เอกภพ​เพราะ​พระองค์​สร้าง​ทุก​สิ่ง พระองค์​ใช้​อำนาจ​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​ผู้​อื่น​เสมอ พระ​ยะโฮวา​ใช้​มนุษย์​บาง​คน​ให้​รับผิดชอบ​ดู​แล​เรา ตัว​อย่าง​เช่น พ่อ​แม่ ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม และ​รัฐบาล พระ​ยะโฮวา​ให้​อำนาจ​คน​เหล่า​นี้​และ​พระองค์​อยาก​ให้​เรา​ร่วม​มือ​กับ​พวก​เขา (โรม 13:1-5; 1 ทิโมธี 5:17) แต่​ถ้า​กฎหมาย​ของ​มนุษย์​ขัด​กับ​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า เรา​ต้อง​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​มาก​กว่า​เชื่อ​ฟัง​มนุษย์ (กิจการ 5:29) ถ้า​เรา​ยอม​รับ​อำนาจ​ของ​คน​ที่​พระ​ยะโฮวา​ใช้​ก็​แสดง​ว่า​เรา​นับถือ​การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​พระองค์

บท 4 ข้อ 7

 12 ผู้​ดู​แล

พระ​ยะโฮวา​ใช้​พี่​น้อง​ชาย​ที่​มี​ประสบการณ์​ให้​เป็น​ผู้​ดู​แล​ประชาคม (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 1:13; กิจการ 20:28) พวก​เขา​ช่วย​เรา​ให้​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระ​ยะโฮวา​และ​นมัสการ​พระองค์​อย่าง​มี​สันติ​สุข​และ​เป็น​ระเบียบ​เรียบร้อย (1 โครินธ์ 14:33, 40) ผู้​ดู​แล​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ด้วย​พลัง​บริสุทธิ์ ซึ่ง​หมาย​ความ​ว่า​พวก​เขา​ต้อง​มี​คุณสมบัติ​ตาม​ที่​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล (1 ทิโมธี 3:1-7; ทิตัส 1:5-9; 1 เปโตร 5:2, 3) เรา​ไว้​ใจ​และ​ติด​ตาม​องค์การ​ของ​พระเจ้า เรา​จึง​ยินดี​ร่วม​มือ​กับ​ผู้​ดู​แล—สดุดี 138:6; ฮีบรู 13:17

บท 4 ข้อ 8

  13 หัวหน้า​ครอบครัว

พระ​ยะโฮวา​ให้​พ่อ​แม่​มี​หน้า​ที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ดู​แล​ลูก​และ​คน​ใน​ครอบครัว อย่าง​ไร​ก็​ตาม คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​สามี​เป็น​หัวหน้า​ครอบครัว แต่​ถ้า​ครอบครัว​ไหน​ไม่​มี​พ่อ แม่​ก็​จะ​เป็น​หัวหน้า​ครอบครัว​แทน หัวหน้า​ครอบครัว​มี​หน้า​ที่​จัด​หา​สิ่ง​ต่าง ๆ ให้​ครอบครัว​เช่น อาหาร เสื้อ​ผ้า และ​ที่​อยู่​อาศัย สำคัญ​มาก​ที่​หัวหน้า​ครอบครัว​จะ​นำ​หน้า​เพื่อ​ช่วย​ครอบครัว​ใน​เรื่อง​การ​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา ตัว​อย่าง​เช่น เขา​ต้อง​พา​ครอบครัว​ไป​ประชุม​เป็น​ประจำ ไป​ประกาศ​สม่ำเสมอ และ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​ด้วย​กัน หัวหน้า​ครอบครัว​ยัง​นำ​หน้า​ใน​การ​ตัดสิน​ใจ​ด้วย เขา​พยายาม​เลียน​แบบ​พระ​เยซู​เสมอ​ด้วย​การ​เป็น​คน​อ่อนโยน​และ​มี​เหตุ​ผล ไม่​เป็น​คน​โหด​ร้าย​หรือ​หยาบคาย การ​ทำ​แบบ​นี้​ช่วย​ให้​ครอบครัว​อบอุ่น ทุก​คน​ใน​ครอบครัว​จะ​รู้สึก​ปลอด​ภัย​และ​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระ​ยะโฮวา​มาก​ขึ้น

บท 4 ข้อ 12

 14 คณะ​กรรมการ​ปกครอง

คณะ​กรรมการ​ปกครอง​คือ กลุ่ม​พี่​น้อง​ชาย​ที่​มี​ความ​หวัง​จะ​ได้​ไป​สวรรค์​ซึ่ง​พระเจ้า​ใช้​ให้​ชี้​นำ​การ​งาน​ให้​กับ​ประชาชน​ของ​พระองค์ ใน​ศตวรรษ​แรก​พระ​ยะ⁠โฮวา​ใช้​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ให้​ชี้​นำ​ประชาคม​คริสเตียน​ใน​การ​นมัสการ​และ​การ​ทำ​งาน​ประกาศ (กิจการ 15:2) ทุก​วัน​นี้ กลุ่ม​พี่​น้อง​ชาย​ที่​เป็น​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​นำ​หน้า​ใน​การ​แนะ​นำ ใน​การ​ชี้​นำ​เรื่อง​ต่าง ๆ และ​ปก​ป้อง​ประชาชน​ของ​พระเจ้า ตอน​ที่​พี่​น้อง​ชาย​กลุ่ม​นี้​ตัดสิน​ใจ พวก​เขา​จะ​พึ่ง​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​พลัง​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า พระ​เยซู​เรียก​ผู้​ชาย​ที่​ได้​รับ​การ​เจิม​กลุ่ม​นี้​ว่า “ทาส​ที่​ซื่อ​สัตย์​และ​สุขุม”—มัทธิว 24:45-47

บท 4 ข้อ 15

 15 การ​คลุม​หัว

เมื่อ​พี่​น้อง​หญิง​ถูก​ขอ​ให้​ทำ​งาน​บาง​อย่าง​ซึ่ง​ปกติ​เป็น​งาน​ของ​พี่​น้อง​ชาย เธอ​จะ​แสดง​ความ​นับถือ​ต่อ​การ​จัด​เตรียม​ของ​พระ​ยะโฮวา​ด้วย​การ​คลุม​หัว​ตอน​ที่​เธอ​ทำ​งาน​นั้น มี​บาง​สถานการณ์​เท่า​นั้น​ที่​พี่​น้อง​หญิง​ต้อง​คลุม​หัว เช่น เธอ​จะ​ คลุม​หัว​เมื่อ​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล ตอน​ที่​สามี​ของ​เธอ​หรือ​พี่​น้อง​ชาย​ที่​รับ​บัพติศมา​แล้ว​อยู่​ใน​บริเวณ​นั้น—1 โครินธ์ 11:11-15

บท 4 ข้อ 17

 16 ความ​เป็น​กลาง

เมื่อ​เรา​รักษา​ความ​เป็น​กลาง เรา​จะ​ไม่​เข้า​ข้าง​ฝ่าย​หนึ่ง​ฝ่าย​ใด​ทาง​การ​เมือง (ยอห์น 17:16) ประชาชน​ของ​พระ​ยะโฮวา​สนับสนุน​รัฐบาล​ของ​พระองค์ เรา​เป็น​กลาง​ใน​เรื่อง​ต่าง ๆ ทาง​การ​เมือง​ของ​โลก​แบบ​เดียว​กับ​ที่​พระ​เยซู​เคย​ทำ

พระ​ยะโฮวา​สั่ง​ให้​เรา “เชื่อ​ฟัง​รัฐบาล​และ​ผู้​มี​อำนาจ​ปกครอง” (ทิตัส 3:1, 2; โรม 13:1-7) แต่​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​ห้าม​ไม่​ให้​เรา​ฆ่า​คน​ด้วย ดัง​นั้น ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คริสเตียน​จึง​ไม่​ยอม​ให้​เขา​ไป​เป็น​ทหาร​และ​เข้า​ร่วม​สงคราม ถ้า​มี​ทาง​เลือก​ให้​ทำ​งาน​บริการ​สังคม​แทน​การ​เป็น​ทหาร คริสเตียน​ต้อง​ดู​ว่า​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​เขา​ยอม​ให้​ทำ​งาน​นั้น​หรือ​ไม่

เรา​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา​องค์​เดียว​เพราะ​พระองค์​เป็น​ผู้​สร้าง​ตัว​เรา ถึง​แม้​เรา​แสดง​ความ​นับถือ​สัญลักษณ์​ของ​ชาติ แต่​เรา​จะ​ไม่​เคารพ​ธง​ชาติ​และ​ไม่​ร้อง​เพลง​ชาติ (อิสยาห์ 43:11; ดาเนียล 3:1-30; 1 โครินธ์ 10:14) นอก​จาก​นั้น ประชาชน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ยัง​ตัดสิน​ใจ​ด้วย​ตัว​เอง​ที่​จะ​ไม่​เลือก​พรรค​การ​เมือง​ใด​พรรค​การ​เมือง​หนึ่ง​หรือ​ผู้​สมัคร​รับ​เลือก​ตั้ง​คน​ใด​คน​หนึ่ง เพราะ​พวก​เขา​เลือก​แล้ว​ว่า​จะ​สนับสนุน​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​เท่า​นั้น—มัทธิว 22:21; ยอห์น 15:19; 18:36

บท 5 ข้อ 2

 17 น้ำใจ​ของ​โลก

โลก​นี้​อยาก​ให้​เรา​คิด​แบบ​ซาตาน ความ​คิด​แบบ​นั้น​เป็น​เรื่อง​ธรรมดา​สำหรับ​คน​ที่​ไม่​ได้​รัก​พระ​ยะโฮวา ไม่​ได้​คิด​แบบ​พระองค์ และ​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระองค์ (1 ยอห์น 5:19) ความ​คิด​แบบ​ซาตาน​และ​การ​กระทำ​ที่​มา​จาก​ความ​คิด​แบบ​นั้น​เรียก​ว่า น้ำใจ​ของ​โลก (เอเฟซัส 2:2) ประชาชน​ของ​พระ​ยะโฮวา​ต้อง​ไม่​ยอม​แพ้​น้ำใจ​ของ​โลก (เอเฟซัส 6:10-18) แทน​ที่​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น  พวก​เขา​รัก​แนว​ทาง​ของ​พระ​ยะโฮวา​และ​พยายาม​อย่าง​เต็ม​ที่​เพื่อ​จะ​คิด​แบบ​พระองค์​เสมอ

บท 5 ข้อ 7

 18 การ​ทรยศ​พระเจ้า

การ​ทรยศ​พระเจ้า​คือ​การ​ต่อ​ต้าน​ความ​จริง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล คน​ทรยศ​พระเจ้า​ต่อ​ต้าน​พระ​ยะโฮวา​และ​ต่อ​ต้าน​พระ​เยซู​กษัตริย์​ของ​รัฐบาล​พระเจ้า คน​พวก​นี้​พยายาม​ชักจูง​คน​อื่น​ให้​ทรยศ​ด้วย (โรม 1:25) พวก​เขา​พยายาม​ทำ​ให้​คน​ที่​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา​เกิด​ความ​สงสัย บาง​คน​ใน​ประชาคม​คริสเตียน​ยุค​แรก​กลาย​เป็น​คน​ทรยศ​พระเจ้า และ​ใน​สมัย​เรา​ก็​มี​ด้วย (2 เธสะโลนิกา 2:3) คน​ที่​ภักดี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​จะ​ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​คน​ทรยศ​พระเจ้า เรา​จะ​ไม่​อ่าน และ​ไม่​ฟัง​เรื่อง​ต่าง ๆ ของ​คน​พวก​นี้ เรา​จะ​ไม่​ยอม​ให้​ความ​อยาก​รู้​อยาก​เห็น​และ​ไม่​ยอม​ให้​คน​อื่น​มา​กดดัน​เรา​ให้​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย เรา​จะ​ภักดี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​และ​นมัสการ​พระองค์​ผู้​เดียว

บท 5 ข้อ 9

 19 การ​ไถ่​บาป

ตาม​กฎหมาย​ของ​โมเสส ชาติ​อิสราเอล​ขอ​ให้​พระ​ยะโฮวา​อภัย​บาป​ของ​พวก​เขา พวก​เขา​เอา​เครื่อง​บูชา​ไถ่​บาป​ที่​ทำ​จาก​เมล็ด​ข้าว น้ำมัน และ​สัตว์​ต่าง ๆ มา​ที่​วิหาร การ​ทำ​แบบ​นี้​ช่วย​ให้​ชาว​อิสราเอล​ไม่​ลืม​ว่า พระ​ยะโฮวา​เต็ม​ใจ​ให้⁠อภัย​บาป​ของ​พวก​เขา​ทั้ง​ใน​ฐานะ​เป็น​ชาติ​และ​เป็น​ราย​บุคคล​ด้วย ต่อ​มา​เมื่อ​พระ​เยซู​ได้​สละ​ชีวิต​เพื่อ​ไถ่​บาป​ของ​พวก​เรา​แล้ว ท่าน​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ที่​สมบูรณ์ “แค่​ครั้ง​เดียว” จึง​ไม่​จำเป็น​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ไถ่​บาป​อีก​ต่อ​ไป—ฮีบรู 10:1, 4, 10

บท 7 ข้อ 6

 20 การ​คำนึง​ถึง​ชีวิต​สัตว์

ตาม​กฎหมาย​ของ​โมเสส ประชาชน​ได้​รับ​อนุญาต​ให้​กิน​เนื้อ​สัตว์ และ​พวก​เขา​ต้อง​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ที่​ให้​ถวาย​สัตว์​เป็น​เครื่อง​บูชา​ด้วย (เลวีนิติ 1:5, 6) แต่​พระ​ ยะโฮวา​ห้าม​ไม่​ให้​ทารุณ​สัตว์ (สุภาษิต 12:10) ที่​จริง กฎหมาย​ของ​โมเสส​มี​คำ​สั่ง​ที่​เป็น​การ​ปก​ป้อง​สัตว์​จาก​การ​ถูก​ทำ​ร้าย และ​คำ​สั่ง​ที่​ให้​ชาว​อิสราเอล​ดู​แล​สัตว์​ของ​พวก​เขา​อย่าง​ดี​ด้วย—เฉลย​ธรรมบัญญัติ 22:6, 7

บท 7 ข้อ 6

 21 ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด​กับ​วิธี​ทาง​การ​แพทย์

ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด เลือด​มี​ส่วน​ประกอบ​หลัก 4 อย่าง คือ เม็ด​เลือด​แดง เม็ด​เลือด​ขาว เกล็ด​เลือด และ​พลาสมา ส่วน​ประกอบ​หลัก​ทั้ง 4 อย่าง​สามารถ​แยก​ย่อย​ได้​อีก​หลาย​อย่าง เรียก​ว่า​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด *

คริสเตียน​ไม่​รับ​การ​ถ่าย​เลือด​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​เลือด​ครบ​ส่วน​หรือ​ส่วน​ประกอบ​หลัก​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง แต่​คริสเตียน​ควร​รับ​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด​ไหม? คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​ให้​ราย​ละเอียด​ที่​เจาะจง​ใน​เรื่อง​นี้ ดัง​นั้น คริสเตียน​แต่​ละ​คน​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​ด้วย​ตัว​เอง​โดย​ใช้​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ที่​สอดคล้อง​กับ​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล

คริสเตียน​บาง​คน​ตัดสิน​ใจ​ไม่​รับ​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ทุก​อย่าง​ของ​เลือด พวก​เขา​อาจ​หา​เหตุ​ผล​ว่า กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​สั่ง​ให้​เท​เลือด​ทั้ง​หมด​ของ​สัตว์ “ให้​ไหล​ลง​ดิน” พวก​เขา​จึง​ไม่​รับ​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด—เฉลย​ธรรมบัญญัติ 12:22-24

คริสเตียน​คน​อื่น​ตัดสิน​ใจ​ต่าง​ออก​ไป ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​เขา​ยอม​ให้​รับ​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​บาง​อย่าง​ของ​เลือด​ได้ พวก​เขา​อาจ​หา​เหตุ​ผล​ว่า ส่วน​ประกอบ​ย่อย​เหล่า​นั้น​ไม่​ได้​หมาย​ถึง​ชีวิต​อีก​ต่อ​ไป พวก​เขา​จึง​รับ​ได้

เมื่อ​ตัดสิน​ใจ​เกี่ยว​กับ​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด ขอ​ให้​คุณ​ถาม​ตัว​เอง​ด้วย​คำ​ถาม​ต่อ​ไป​นี้

  •   ฉัน​รู้​ไหม​ว่า​การ​ไม่​รับ​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด​ทุก​อย่าง หมาย​ความ​ว่า​ฉัน​ไม่​ยอม​รับ​ยา​บาง​อย่าง​ที่​ใช้​รักษา​โรค หรือ​ยา​ที่​อาจ​ช่วย​ให้​เลือด​หยุด​ไหล?

  • ฉัน​จะ​อธิบาย​ให้​แพทย์​ฟัง​อย่าง​ไร​ว่า ทำไม​ฉัน​รับ​หรือ​ปฏิเสธ​การ​ใช้​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด​บาง​อย่าง?

วิธี​ทาง​การ​แพทย์ ใน​ฐานะ​คริสเตียน เรา​ไม่​บริจาค​เลือด​หรือ​เก็บ​เลือด​ของ​ตัว​เอง​ไว้​ล่วง​หน้า​หลาย​สัปดาห์​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ผ่าตัด อย่าง​ไร​ก็​ตาม มี​วิธี​ทาง​การ​แพทย์​แบบ​อื่น ๆ ที่​ใช้​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​เอง​ด้วย คริสเตียน​แต่​ละ​คน​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​เอง​ว่า​จะ​ให้​ทำ​อย่าง​ไร​กับ​เลือด​ของ​เขา​ใน​ขั้น​ตอน​การ​ผ่าตัด การ​ตรวจ​ทาง​การ​แพทย์ หรือ​การ​รักษา​ที่​ได้​รับ​อยู่ ใน​ขั้น​ตอน​เหล่า​นั้น เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​อาจ​อยู่⁠นอก​ร่าง​กาย​ผู้​ป่วย​อยู่​ช่วง​หนึ่ง—สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม ดู​หอสังเกตการณ์ 15 ตุลาคม 2000 หน้า 30-31

ตัว​อย่าง​เช่น วิธี​ที่​เรียก​ว่า การ​ลด​ความ​เข้มข้น​ของ​เลือด (hemodilution) ซึ่ง​เลือด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ผู้​ป่วย​จะ​ถูก​นำ​ออก​จาก​ร่าง​กาย​ทันที​ก่อน​การ​ผ่าตัด และ​ แทน​ที่​ด้วย​สาร​เพิ่ม​ปริมาตร​เลือด หลัง​จาก​นั้น ระหว่าง​ผ่าตัด​หรือ​หลัง​จาก​ผ่าตัด​เสร็จ​ไม่​นาน เลือด​จะ​ถูก​นำ​กลับ​เข้า​ร่าง​กาย​ผู้​ป่วย​อีก​ครั้ง

อีก​วิธี​หนึ่ง​คือ​การ​ล้าง​และ​เก็บ​เม็ด​เลือด​กลับ​มา​ใช้ (cell salvage) ซึ่ง​จะ​มี​การ​เก็บ​เลือด​ผู้​ป่วย​ที่​สูญ​เสีย​ระหว่าง​ผ่าตัด มา​ผ่าน​การ​ทำ​ความ​สะอาด และ​กลับ​เข้า​ร่าง​กาย​ผู้​ป่วย​อีก​ครั้ง​ระหว่าง​ผ่าตัด​หรือ​หลัง​จาก​ผ่าตัด​เสร็จ​ไม่​นาน

แพทย์​แต่​ละ​คน​อาจ​ใช้​วิธี​การ​รักษา​เหล่า​นี้​ต่าง​กัน​เล็ก​น้อย ดัง​นั้น ก่อน​จะ​ยอม​รับ​วิธี​ผ่าตัด การ​ตรวจ​ทาง​การ​แพทย์ หรือ​การ​รักษา​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง คริสเตียน​ต้อง​ตรวจ​สอบ​ให้​ดี​ว่า​จะ​มี​การ​ใช้​เลือด​ของ​ตัว​เอง​อย่าง​ไร

เมื่อ​ตัดสิน​ใจ​เกี่ยว​กับ​การ​ใช้​เลือด​ของ​ตัว​เอง​ใน​ขั้น​ตอน​การ​รักษา ขอ​ให้​คุณ​ถาม​ตัว​เอง​ด้วย​คำ​ถาม​ต่อ​ไป​นี้

  • ถ้า​เลือด​บาง​ส่วน​ของ​ฉัน​ถูก​นำ​ออก​นอก​ร่าง​กาย​และ​หมุน​เวียน​กลับ​เข้า​ร่าง​กาย​อีก​ครั้ง​โดย​อาจ​หยุด​เป็น​บาง​ช่วง ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​ฉัน​จะ​ถือ​ว่า​เลือด​นั้น​ยัง​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ตัว​ฉัน​โดย​ไม่​ต้อง​เท “ให้​ไหล​ลง​ดิน” ไหม?—เฉลย​ธรรมบัญญัติ 12:23, 24

  • ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​ฉัน​ที่​ได้​รับ​การ​ฝึก​ตาม​หลักการ​จาก​คัมภีร์⁠ไบเบิล​จะ​ถูก​รบกวน​ไหม ถ้า​ใน​บาง​ขั้น​ตอน​ของ​การ​รักษา​มี​การ​นำ​เลือด​บาง​ส่วน​ของ​ฉัน​ไป​ดัด​แปลง​และ​นำ​กลับ​เข้า​ร่าง​กาย​หรือ​นำ​มา​ใช้​กับ​ฉัน​อีก​ครั้ง​หนึ่ง?

  •   ฉัน​รู้​ไหม​ว่า​การ​ปฏิเสธ​วิธี​ทาง​การ​แพทย์​ทุก​อย่าง​ที่​เกี่ยว​กับ​การ​ใช้​เลือด​ของ​ตัว​เอง หมาย​ความ​ว่า​ฉัน​จะ​ไม่​รับ​การ​ตรวจ​เลือด การ​ฟอก​เลือด และ​การ​ใช้​เครื่อง​หัวใจ​และ​ปอด​เทียม?

ก่อน​ตัดสิน​ใจ​เกี่ยว​กับ​วิธี​การ​รักษา​ที่​ใช้​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด​และ​เลือด​ของ​ตัว​เอง เรา​ต้อง​อธิษฐาน​ขอ​การ​ชี้​นำ​จาก​พระ​ยะโฮวา​และ​ค้นคว้า​ข้อมูล​อย่าง​รอบคอบ (ยากอบ 1:5, 6) หลัง​จาก​นั้น เรา​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​โดย​ใช้​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ที่​ได้​รับ​การ​ฝึก​ตาม​หลักการ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล เรา​ไม่​ควร​ถาม​คน​อื่น​ว่า​พวก​เขา​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​ถ้า​เจอ​สถานการณ์​แบบ​เดียว​กับ​เรา และ​เรา​ไม่​ควร​ยอม​ให้​คน​อื่น​กดดัน​การ​ตัดสิน​ใจ​ของ​เรา—โรม 14:12; กาลาเทีย 6:5

บท 7 ข้อ 11

 22 ความ​สะอาด​ทาง​ศีลธรรม

ความ​สะอาด​ทาง​ศีลธรรม​หมาย​ถึง ความ​ประพฤติ​และ​การ​กระทำ​ที่​สะอาด​ใน​มุม​มอง​ของ​พระเจ้า เรื่อง​นี้​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ความ​คิด คำ​พูด และ​การ​กระทำ​ของ​เรา พระ​ยะโฮวา​สั่ง​ให้​เรา​หลีก​เลี่ยง​ความ​ไม่​สะอาด​ทาง​ศีลธรรม​และ​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ​ทุก​รูป​แบบ (สุภาษิต 1:10; 3:1) เรา​ต้อง​ตั้งใจ​ไว้​ว่า​จะ​ทำ​ตาม​มาตรฐาน​ที่​สะอาด​ของ​พระ​ยะโฮวา ตั้ง​แต่​ตอน​ที่​เรา​ยัง​ไม่​เจอ​การ​ล่อ​ใจ​ให้​ทำ​ผิด เรา​ต้อง​อธิษฐาน​เสมอ​ขอ​ให้​พระเจ้า​ช่วย​เรา​ให้​มี​ใจ​บริสุทธิ์ และ​เรา​ต้อง​ตั้งใจ​ต้านทาน​สิ่ง​ที่​ล่อ​ใจ​เรา​ให้​ทำ​ผิด​ศีลธรรม—1 โครินธ์ 6:9, 10, 18; เอเฟซัส 5:5

บท 8 ข้อ 11

 23 การ​ประพฤติ​ไร้​ยางอาย​และ​การ​กระทำ​ที่​ไม่​สะอาด

การ​ประพฤติ​ไร้​ยางอาย​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คำ​พูด​และ​การ​กระทำ​ที่​ขัด​กับ​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ร้ายแรง และ​แสดง​ให้​เห็น​ถึง​ความ​หน้า​ด้าน คน​ที่​ทำ​แบบ​นี้​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เขา​ไม่​นับถือ​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า ถ้า​มี​คน​ประพฤติ​ไร้​ยางอาย คณะ​กรรมการ​ตัดสิน​ความ​จะ​จัด​การ​เรื่อง​นี้ การ​กระทำ​ที่​ไม่​สะอาด​หมาย​ถึง​การ​ทำ​ชั่ว​ใน​รูป​แบบ​ต่าง ๆ คณะ​กรรมการ​ตัดสิน​ความ​ใน​ประชาคม​อาจ​จำเป็น​ ต้อง​ตัดสิน​ความ​ผิด​บาง​อย่าง​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​กระทำ​ที่​ไม่​สะอาด ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​ร้ายแรง​ของ​การ​กระทำ​นั้น—กาลาเทีย 5:19-21; เอเฟซัส 4:19; สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม ดู “คำ​ถาม​จาก​ผู้​อ่าน” ใน​หอสังเกตการณ์ 15 กรกฎาคม 2006

บท 9 ข้อ 7 และ บท 12 ข้อ 10

 24 การ​สำเร็จ​ความ​ใคร่​ด้วย​ตัว​เอง

พระ​ยะโฮวา​ให้​สามี​ภรรยา​มี​ความ​สัมพันธ์​ทาง​เพศ​เพื่อ​แสดง​ความ​รัก​ที่​มี​ต่อ​กัน แต่​การ​สำเร็จ​ความ​ใคร่​ด้วย​ตัว​เอง ซึ่ง​ก็​คือ​การ​กระตุ้น​อวัยวะ​เพศ​ของ​ตัว​เอง​เพื่อ​ให้​เกิด​ความ​สุข​ทาง​เพศ เป็น​การ​ประพฤติ​ที่​ไม่​สะอาด​ใน​เรื่อง​เพศ การ​สำเร็จ​ความ​ใคร่​ด้วย​ตัว​เอง​ทำลาย​ความ​สัมพันธ์​ที่​มี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา นิสัย​แบบ​นี้​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ต้องการ​ทาง​เพศ​ที่​ผิด​ธรรมชาติ​และ​อาจ​ทำ​ให้​มอง​เรื่อง​เพศ​ผิด​เพี้ยน​ไป (โคโลสี 3:5) ถ้า​ใคร​มี​นิสัย​ที่​ไม่​สะอาด​แบบ​นี้​และ​รู้สึก​ว่า​เลิก​ได้​ยาก เขา​ควร​พยายาม​ต่อ​ไป​เพื่อ​เลิก​ให้​ได้ (สดุดี 86:5; 1 ยอห์น 3:20) ถ้า​คุณ​มี​ปัญหา​นี้ ขอ​ให้​อธิษฐาน​ถึง​พระ​ยะโฮวา​และ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระองค์ หลีก​เลี่ยง​สื่อ​ลามก​หรือ​สิ่ง​ที่​กระตุ้น​ให้​คุณ​มี​ความ​คิด​ที่​ไม่​สะอาด หรือ​ปรึกษา​พ่อ​แม่​ที่​เป็น​คริสเตียน​หรือ​เพื่อน​ที่​มี​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่​ซึ่ง​นับถือ​กฎหมาย​ของ​พระ​ยะโฮวา (สุภาษิต 1:8, 9; 1 เธสะโลนิกา 5:14; ทิตัส 2:3-5) คุณ​มั่น​ใจ​ได้​เลย​ว่า พระ​ยะโฮวา​เห็น​และ​ถือ​ว่า​การ​ที่​คุณ​พยายาม​รักษา​ความ​สะอาด​ทาง​ศีลธรรม​มี​ค่า​มาก—สดุดี 51:17; อิสยาห์ 1:18

บท 9 ข้อ 9

 25 การ​มี​คู่​หลาย​คน

พระ​ยะโฮวา​ให้​ผู้​ชาย​หนึ่ง​คน​แต่งงาน​กับ​ผู้​หญิง​หนึ่ง​คน ใน​สมัย​อิสราเอล​โบราณ พระเจ้า​ยอม​ให้​ผู้​ชาย​มี​ภรรยา​มาก​กว่า​หนึ่ง​คน แต่​นี่​ไม่​ใช่​ความ​ประสงค์​ของ​พระองค์​ตั้ง​แต่​แรก ทุก​วัน​นี้ พระ​ยะโฮวา​ไม่​อนุญาต​ให้​ประชาชน​ของ​พระองค์​มี​คู่​หลาย​คน สามี​มี​ภรรยา​ได้​คน​เดียว​และ​ภรรยา​ก็​มี​สามี​ได้​คน​เดียว—มัทธิว 19:9; 1 ทิโมธี 3:2

บท 10 ข้อ 12

  26 การ​หย่า​และ​การ​แยก​กัน​อยู่

พระ​ยะโฮวา​ตั้งใจ​ให้​สามี​ภรรยา​อยู่​ด้วย​กัน​ตลอด​ชีวิต (ปฐมกาล 2:24; มาลาคี 2:15, 16; มัทธิว 19:3-6; 1 โครินธ์ 7:39) พระองค์​อนุญาต​ให้​หย่า​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​ฝ่าย​ใด​ฝ่าย​หนึ่ง​เล่นชู้ ถ้า​เกิด​เหตุ​การณ์​แบบ​นั้น พระ​ยะโฮวา​จะ​อนุญาต​ให้​ฝ่าย​ที่​ไม่​ได้​ทำ​ผิด​มี​สิทธิ์​ที่​จะ​หย่า​ได้ แต่​เขา​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​เอง​ว่า​จะ​หย่า​หรือ​ไม่—มัทธิว 19:9

บาง​ครั้ง คริสเตียน​ตัดสิน​ใจ​ที่​จะ​แยก​จาก​คู่​ของ​เขา​ไป​อยู่​ที่​อื่น​แม้​จะ​ไม่​มี​การ​ทำ​ผิด​ศีลธรรม (1 โครินธ์ 7:11) คริสเตียน​อาจ​ตัดสิน​ใจ​แยก​จาก​คู่​ของ​เขา​เมื่อ​เกิด​สถานการณ์​ต่อ​ไป​นี้

  • จงใจ​ไม่​เลี้ยง​ดู: สามี​ไม่​ยอม​หา​เลี้ยง​ครอบครัว​จน​ถึง​ขั้น​ที่​คน​ใน​ครอบครัว​ไม่​มี​จะ​กิน—1 ทิโมธี 5:8

  • ทำ​ร้าย​ร่าง​กาย​อย่าง​รุนแรง: มี​การ​ทำ​ร้าย​ร่าง​กาย​อีก​ฝ่าย​จน​บาดเจ็บ​หรือ​จน​เป็น​อันตราย​ต่อ​สุขภาพ​หรือ​ชีวิต—กาลาเทีย 5:19-21

  • ทำ​สิ่ง​ที่​ทำลาย​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระ​ยะโฮวา: สามี​หรือ​ภรรยา​ขัด​ขวาง​จน​ทำ​ให้​อีก​ฝ่าย​ไม่​สามารถ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​ได้—กิจการ 5:29

บท 11 ข้อ 19

 27 การ​ชมเชย​และ​การ​ให้​กำลังใจ

การ​ชมเชย​และ​การ​ให้​กำลังใจ​เป็น​สิ่ง​จำเป็น​สำหรับ​ทุก​คน (สุภาษิต 12:25; 16:24) เรา​ใช้​คำ​พูด​ที่​แสดง​ความ​รัก​และ​ความ​กรุณา​เพื่อ​ปลอบโยน​และ​ทำ​ให้​คน​อื่น​มี​กำลังใจ คำ​พูด​แบบ​นี้​ช่วย​ให้​พี่​น้อง​ของ​เรา​อด​ทน​และ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​ได้​ต่อ​ไป​แม้​จะ​เจอ​ความ​ยาก​ลำบาก (สุภาษิต 12:18; ฟีลิปปี 2:1-4) ถ้า​เรา​เห็น​ใคร​ท้อ​ใจ เรา​ควร​ตั้งใจ​รับ​ฟัง​เขา​และ​พยายาม​เข้าใจ​ความ​รู้สึก​ของ​เขา เมื่อ​เรา​ทำ​แบบ​นี้ เรา​จะ​รู้​ว่า​เรา​ควร​พูด​หรือ​ช่วยเหลือ​เขา​อย่าง​ไร (ยากอบ 1:19) ขอ​ให้​คุณ​ตั้ง​เป้าหมาย​ที่​จะ​รู้​จัก​พี่​น้อง​ให้​ดี​ขึ้น​เพื่อ​จะ​รู้​ว่า​พวก​เขา​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​อะไร​บ้าง แล้ว​คุณ​จะ​สามารถ​ช่วย​ให้​พวก​เขา​หัน​มา​พึ่ง​พระเจ้า​ ที่​คอย​ให้​กำลังใจ​ใน​ทุก​สถานการณ์ ซึ่ง​เป็น​แหล่ง​ของ​การ​ปลอบโยน​และ​ความ​สดชื่น​อย่าง​แท้​จริง—2 โครินธ์ 1:3, 4; 1 เธสะโลนิกา 5:11

บท 12 ข้อ 16

 28 งาน​แต่งงาน

คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​มี​กฎ​ตาย​ตัว​เกี่ยว​กับ​การ​จัด​งาน​แต่งงาน ธรรมเนียม​และ​กฎหมาย​ของ​แต่​ละ​ท้องถิ่น​ก็​ต่าง​กัน​ด้วย (ปฐมกาล 24:67; มัทธิว 1:24; 25:10; ลูกา 14:8) ช่วง​เวลา​ที่​สำคัญ​ที่​สุด​ของ​งาน​แต่งงาน​คือ​ตอน​ที่​เจ้าบ่าว​เจ้าสาว​ปฏิญาณ​ต่อ​หน้า​พระ​ยะโฮวา หลาย​คู่​ตัดสิน​ใจ​ให้​ครอบครัว​และ​เพื่อน​สนิท​มา​อยู่​ด้วย​ตอน​ที่​พวก​เขา​กล่าว​คำ​ปฏิญาณ และ​ให้​ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม​บรรยาย​โดย​อาศัย​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล แต่​ละ​คู่​อาจ​ตัดสิน​ใจ​ว่า​หลัง​จาก​ช่วง​เวลา​สำคัญ​นั้น​พวก​เขา​จะ​จัด​งาน​เลี้ยง​แบบ​ไหน​และ​จะ​ต้อนรับ​แขก​อย่าง​ไร (ลูกา 14:28; ยอห์น 2:1-11) ไม่​ว่า​จะ​ตัดสิน​ใจ​อย่าง​ไร​พวก​เขา​ต้อง​ทำ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​งาน​แต่งงาน​จะ​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​ได้​รับ​เกียรติ (ปฐมกาล 2:18-24; มัทธิว 19:5, 6) พวก​เขา​สามารถ​ตัดสิน​ใจ​อย่าง​ถูก​ต้อง​ได้​โดย​ใช้​หลักการ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล (1 ยอห์น 2:16, 17) ถ้า​พวก​เขา​ตัดสิน​ใจ​ให้​มี​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ใน​งาน​เลี้ยง พวก​เขา​ต้อง​แน่​ใจ​ว่า​จะ​ควบคุม​ดู​แล​เรื่อง​นี้​ได้​อย่าง​เหมาะ​สม (สุภาษิต 20:1; เอเฟซัส 5:18) ถ้า​พวก​เขา​ตัดสิน​ใจ​ให้​มี​ดนตรี​หรือ​การ​แสดง พวก​เขา​ต้อง​มั่น​ใจ​ว่า​จะ​ไม่​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​เสื่อม​เสีย​เกียรติ คู่​แต่งงาน​คริสเตียน​ควร​ให้​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​พวก​เขา​และ​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​พระ​ยะโฮวา​สำคัญ​กว่า​งาน​แต่งงาน—สุภาษิต 18:22; ดู​คำ​แนะ​นำ​เพิ่ม​เติม​ใน​หอสังเกตการณ์ 15 ตุลาคม 2006 หน้า 18-31

บท 13 ข้อ 18

 29 การ​ตัดสิน​ใจ​อย่าง​ฉลาด

เรา​อยาก​ตัดสิน​ใจ​อย่าง​ดี​โดย​ใช้​หลักการ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล ตัว​อย่าง​เช่น คู่​ที่​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​ของ​คริสเตียน​คน​หนึ่ง​อาจ​ชวน​เขา​ไป​กิน​ข้าว​กับ​ญาติ ๆ ใน​วัน​หยุด​เทศกาล ถ้า​คุณ​เจอ​สถานการณ์​อย่าง​นั้น​คุณ​จะ​ทำ​อย่าง​ไร? ถ้า​ความ​รู้สึก​ผิด​ ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​คุณ​ยอม​ให้​ไป คุณ​อาจ​บอก​กับ​คู่​ของ​คุณ​ว่า ถ้า​งาน​ที่​ไป​นั้น​มี​ธรรมเนียม​นอก​รีต​เข้า​มา​เกี่ยว​ข้อง คุณ​จะ​ไม่​ร่วม​ด้วย แต่​คุณ​ควร​คิด​ให้​ดี​ว่า​คน​อื่น​จะ​รู้สึก​ไม่​สบาย​ใจ​หรือ​สะดุด​ไหม​ถ้า​คุณ​ไป​งาน​นั้น—1 โครินธ์ 8:9; 10:23, 24

บาง​ที​นาย​จ้าง​อาจ​จะ​ให้​โบนัส​คุณ​ใน​ช่วง​เทศกาล คุณ​ควร​ปฏิเสธ​โบนัส​นั้น​ไหม? อาจ​ไม่​จำเป็น การ​ตัดสิน​ใจ​ว่า​จะ​รับ​หรือ​ไม่​อาจ​ขึ้น​อยู่​กับ​ว่า​นาย​จ้าง​ให้​โบนัส​ด้วย​เจตนา​อะไร นาย​จ้าง​ถือ​ว่า​โบนัส​นั้น​เป็น​ของ​ขวัญ​สำหรับ​เทศกาล​นั้น​ไหม? ถ้า​คุณ​รับ​ไว้​เขา​ถือ​ว่า​คุณ​กำลัง​ฉลอง​เทศกาล​นั้น​ไหม? หรือ​เขา​ให้​เพื่อ​แสดง​น้ำใจ​เท่า​นั้น เมื่อ​คุณ​คิด​ให้​ดี​ถึง​เหตุ​ผล​ต่าง ๆ คุณ​จะ​ตัดสิน​ใจ​ได้​ว่า​จะ​รับ​โบนัส​นั้น​หรือ​ไม่

ใน​อีก​สถานการณ์ อาจ​มี​คน​ให้​ของ​ขวัญ​คุณ​ใน​ช่วง​เทศกาล​และ​บอก​ว่า “ฉัน​รู้​ว่า​คุณ​ไม่​ฉลอง​เทศกาล แต่​ฉัน​ก็​อยาก​ให้​ของ​ขวัญ​นี้​กับ​คุณ​นะ” อาจ​เป็น​ได้​ว่า​คน​ที่​ให้​ของ​ขวัญ​แค่​อยาก​แสดง​น้ำใจ​กับ​คุณ แต่​ใน​ทาง​กลับ​กัน เขา​อยาก​ทดสอบ​ความ​เชื่อ​ของ​คุณ​ไหม? เขา​กำลัง​พยายาม​ดึง​ให้​คุณ​ร่วม​ฉลอง​เทศกาล​หรือ​เปล่า? เมื่อ​คิด​อย่าง​รอบคอบ​แล้ว คุณ​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​ด้วย​ตัว​เอง​ว่า​จะ​รับ​ของ​ขวัญ​หรือ​ไม่ เรา​ไม่​อยาก​ให้​การ​ตัดสิน​ใจ​รบกวน​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ของ​เรา และ​เรา​อยาก​ซื่อ​สัตย์​ต่อ​พระ​ยะโฮวา—กิจการ 23:1

บท 13 ข้อ 22

 30 ความ​ขัด​แย้ง​ทาง​ธุรกิจ​และ​เรื่อง​ทาง​กฎหมาย

ส่วน​ใหญ่​แล้ว​ถ้า​ความ​ขัด​แย้ง​ได้​รับ​การ​แก้ไข​ทันที​และ​ด้วย​วิธี​ที่​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ยอม​รับ​ได้ ปัญหา​ก็​จะ​ไม่​บานปลาย (มัทธิว 5:23-26) คริสเตียน​ทุก​คน​ควร​ถือ​ว่า​การ​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​ได้​รับ​เกียรติ​และ​การ​ทำ​ให้​ประชาคม​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กัน​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่​สุด—ยอห์น 13:34, 35; 1 โครินธ์ 13:4, 5

ถ้า​คริสเตียน​ขัด​แย้ง​กัน​เรื่อง​ธุรกิจ พวก​เขา​ควร​พยายาม​จัด​การ​เรื่อง​นี้​โดย​ไม่​ต้อง​ฟ้อง​ศาล เปาโล​แนะ​นำ​ไว้​ที่ 1 โครินธ์ 6:1-8 ว่า การ​ฟ้องร้อง​พี่​น้อง​จน​ต้อง​สู้​คดี​กัน​ใน​ศาล​ทำ​ให้​พระ​ยะโฮวา​และ​ประชาคม​เสีย​ชื่อเสียง ที่​มัทธิว 18:15-17 บอก​ว่า เมื่อ​คริสเตียน​มี​เรื่อง​ร้ายแรง​ขัด​แย้ง​กัน เช่น การ​ใส่​ร้าย​หรือ​ การ​ฉ้อ​โกง มี​สาม​ขั้น​ตอน​ที่​พวก​เขา​ควร​ทำ​คือ (1) พวก​เขา​ควร​พยายาม​ตก​ลง​กัน​เอง​ก่อน (2) ถ้า​ยัง​มี​ปัญหา​อยู่ พวก​เขา​อาจ​ขอ​ให้​พี่​น้อง​ใน​ประชาคม​ที่​มี​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่​หนึ่ง​หรือ​สอง​คน​เข้า​มา​ช่วย (3) หลัง​จาก​นั้น ถ้า​จำเป็น​จริง ๆ พวก​เขา​อาจ​ขอ​ให้​คณะ​ผู้​ดู​แล​จัด​การ​กับ​เรื่อง​นี้ เมื่อ​ถึง​ขั้น​นี้ ผู้​ดู​แล​จะ​ใช้​หลักการ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​ให้​ทุก​คน​ตก​ลง​กัน​ได้​อย่าง​สันติ ถ้า​ฝ่าย​ใด​ฝ่าย​หนึ่ง​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม​หลักการ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม​อาจ​จำเป็น​ต้อง​ตั้ง​คณะ​กรรมการ​ตัดสิน​ความ

อาจ​มี​บาง​เรื่อง​ที่​จำเป็น​ต้อง​มี​การ​ดำเนิน​การ​ทาง​กฎหมาย เช่น การ​หย่าร้าง สิทธิ์​ใน​การ​เลี้ยง​ดู​ลูก การ​ขอ​รับ​ค่า​เลี้ยง​ดู การ​ขอ​รับ​เงิน​ประกัน การ​ฟ้อง​ล้ม​ละลาย หรือ​พินัยกรรม ถ้า​คริสเตียน​ต้อง​ใช้​วิธี​ทาง​กฎหมาย​เพื่อ​จัด​การ​กับ​ปัญหา เขา​ควร​ทำ​อย่าง​ประนีประนอม การ​ทำ​อย่าง​นี้​ไม่​ถือ​ว่า​เขา​ไม่​เชื่อ​ฟัง​คำ​แนะ​นำ​ของ​เปาโล

เมื่อ​มี​อาชญากรรม​ร้ายแรง​เกิด​ขึ้น เช่น การ​ข่มขืน การ​ทำ​ร้าย​เด็ก​ทาง​เพศ การ​ทำ​ร้าย​ร่าง​กาย การ​โจรกรรม หรือ​การ​ฆาตกรรม คริสเตียน​สามารถ​แจ้ง​ความ​ต่อ​เจ้าหน้าที่​บ้าน​เมือง​ได้​โดย​ไม่​ถือ​ว่า​เขา​ทำ​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​คำ​แนะ​นำ​ของ​เปาโล

บท 14 ข้อ 14

 31 คำ​หลอก​ลวง​ของ​ซาตาน

ซาตาน​พยายาม​หลอก​ลวง​มนุษย์​ตั้ง​แต่​ใน​สวน​เอเดน​เป็น​ต้น​มา (ปฐมกาล 3:1-6; วิวรณ์ 12:9) มัน​รู้​ว่า​ถ้า​มัน​ทำ​ให้​เรา​มี​ความ​คิด​ผิด ๆ มัน​ก็​จะ​ชักจูง​เรา​ให้​ทำ​ชั่ว​ได้​ง่าย​ขึ้น (2 โครินธ์ 4:4; ยากอบ 1:14, 15) มัน​ใช้​การ​เมือง ศาสนา การ​ค้า ความ​บันเทิง การ​ศึกษา และ​สิ่ง​อื่น ๆ อีก​หลาย​อย่าง​เพื่อ​สนับสนุน​แนว​คิด​ของ​มัน และ​ทำ​ให้​ดู​เหมือน​เป็น​เรื่อง​ที่​ยอม​รับ​ได้—ยอห์น 14:30; 1 ยอห์น 5:19

ซาตาน​รู้​ว่า​มัน​เหลือ​เวลา​ไม่​มาก มัน​จึง​พยายาม​สุด​ความ​สามารถ​ที่​จะ​ล่อ​ลวง​มนุษย์​ให้​มาก​ที่​สุด โดย​เฉพาะ​คน​ที่​รับใช้​พระ​ยะโฮวา (วิวรณ์ 12:12) ถ้า​เรา​ไม่​ระวัง มาร​ซาตาน​จะ​ค่อย ๆ ทำ​ให้​เรา​มี​ความ​คิด​ผิด ๆ (1 โครินธ์ 10:12) ตัว​อย่าง​เช่น พระ​ยะโฮวา​อยาก​ให้​ที่​สามี​ภรรยา​อยู่​ด้วย​กัน​ตลอด​ไป (มัทธิว 19:5,  6, 9) แต่​ทุก​วัน​นี้​หลาย​คน​คิด​ว่า​การ​แต่งงาน​เป็น​เรื่อง​เล่น ๆ จะ​เลิก​กัน​เมื่อ​ไร​ก็​ได้ ภาพยนตร์​และ​รายการ​ทีวี​ก็​สนับสนุน​ความ​คิด​นี้ เรา​ต้อง​ไม่​ยอม​ให้​ความ​คิด​แบบ​คน​ทั่ว​ไป​ใน​โลก​เกี่ยว​กับ​การ​ใช้​ชีวิต​คู่​มี​ผล​ต่อ​ตัว​เรา

อีก​วิธี​หนึ่ง​ที่​ซาตาน​ใช้​เพื่อ​ล่อ​ลวง​เรา​คือ มัน​ทำ​ให้​เรา​คิด​ว่า​ไม่​จำเป็น​ต้อง​อยู่​ใต้​อำนาจ​ใคร (2 ทิโมธี 3:4) ถ้า​เรา​ไม่​ระวัง เรา​อาจ​ต่อ​ต้าน​อำนาจ​คน​ที่​พระ​ยะโฮวา​แต่ง​ตั้ง ตัว​อย่าง​เช่น พี่​น้อง​ชาย​อาจ​เริ่ม​ต่อ​ต้าน​การ​ชี้​นำ​จาก​ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม (ฮีบรู 12:5) หรือ​พี่​น้อง​หญิง​อาจ​เริ่ม​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​การ​จัด​เตรียม​ของ​พระ​ยะโฮวา​เรื่อง​ผู้​นำ​ใน​ครอบครัว—1 โครินธ์ 11:3

เรา​ต้อง​ไม่​ยอม​ให้​มาร​ซาตาน​ชักจูง​เรา​ให้​คิด​ใน​ทาง​ที่​ผิด แต่​เรา​จะ​เลียน​แบบ​วิธี​คิด​ของ​พระ​ยะโฮวา และ ‘ให้​ความ​คิด​ของ​เรา​ยึด​อยู่​กับ​สิ่ง​ต่าง ๆ ที่​อยู่​เบื้อง​บน’—โคโลสี 3:2; 2 โครินธ์ 2:11

บท 16 ข้อ 9

 32 การ​รักษา​ทาง​การ​แพทย์

เรา​ทุก​คน​อยาก​มี​สุขภาพ​ดี และ​ตอน​ที่​เรา​ป่วย​เรา​ก็​อยาก​รับ​การ​รักษา​ที่​ดี​ที่​สุด (อิสยาห์ 38:21; มาระโก 5:25, 26; ลูกา 10:34) ทุก​วัน​นี้ มี​เทคนิค​และ​วิธี​การ​รักษา​หลาย​แบบ​ทั้ง​จาก​แพทย์​และ​จาก​แหล่ง​อื่น เมื่อ​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​ว่า​จะ​รับ​การ​รักษา​แบบ​ไหน เรา​ต้อง​ทำ​ตาม​หลักการ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล เรา​ต้อง​จำ​ไว้​ว่า​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​เป็น​ทาง​เดียว​เท่า​นั้น​ที่​จะ​ช่วย​รักษา​ความ​เจ็บ​ป่วย​ได้​อย่าง​ถาวร เรา​ไม่​อยาก​หมกมุ่น​กับ​การ​รักษา​สุขภาพ​จน​ละเลย​การ​นมัสการ​พระ​ยะโฮวา—อิสยาห์ 33:24; 1 ทิโมธี 4:16

เรา​ต้อง​พยายาม​หลีก​เลี่ยง​การ​รักษา​โดย​ใช้​อำนาจ​ของ​พวก​ปีศาจ (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 18:10-12; อิสยาห์ 1:13) ดัง​นั้น ก่อน​จะ​รับ​การ​รักษา​หรือ​ยา​บาง​ชนิด เรา​จำเป็น​ต้อง​ดู​ให้​แน่​ใจ​ว่า​มี​อะไร​อยู่​เบื้อง​หลัง และ​การ​รักษา​นั้น​ส่ง​เสริม​ความ​คิด​แบบ​ไหน (สุภาษิต 14:15) เรา​ต้อง​ไม่​ลืม​ว่า​ซาตาน​พยายาม​ล่อ​ลวง​เรา​ให้​เข้า​ไป​เกี่ยว​ข้อง​กับ​พวก​ปีศาจ ถ้า​เรา​สงสัย​ว่า​การ​รักษา​เกี่ยว​ข้อง​กับ​พวก​ปีศาจ​หรือ​ไสยศาสตร์ ดี​ที่​สุด​ที่​เรา​จะ​ไม่​รับ​การ​รักษา​นั้น—1 เปโตร 5:8

บท 16 ข้อ 18

^ วรรค 98 แพทย์​บาง​คน​มอง​ว่า​ส่วน​ประกอบ​หลัก 4 อย่าง​ของ​เลือด​ก็​เป็น​ส่วน​ประกอบ​ย่อย​ของ​เลือด​เหมือน​กัน ดัง​นั้น คุณ​อาจ​จำเป็น​ต้อง​อธิบาย​ว่า​คุณ​ตัดสิน​ใจ​ไม่​รับ​การ​ถ่าย​เลือด ทั้ง​เลือด​ครบ​ส่วน​และ​ส่วน​ประกอบ​หลัก 4 อย่าง โดย​บอก​ชัดเจน​ว่า​คุณ​ไม่​รับ​เม็ด​เลือด​แดง เม็ด​เลือด​ขาว เกล็ด​เลือด และ​พลาสมา