หลังจากที่ดานิเอลได้กล่าวพยากรณ์ไว้มากกว่า 500 ปี กาบรีเอลทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏแก่หญิงพรหมจารีชื่อมาเรีย [มัรฺยัม] ซึ่งเป็นลูกหลานคนหนึ่งของกษัตริย์ดาวิด. กาบรีเอลพูดกับเธอว่า “ขอให้มีสันติสุข นางผู้เป็นที่โปรดปรานยิ่ง พระยะโฮวาทรงอยู่กับเจ้า.” (ลูกา 1:28) แต่มาเรียรู้สึกกลัว. คำทักทายของกาบรีเอลหมายความว่าอย่างไร?

กาบรีเอลบอกมาเรียว่าเธอจะให้กำเนิดมาซีฮา

กาบรีเอลอธิบายว่า “อย่ากลัวเลย มาเรีย เพราะเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และเจ้าต้องเรียกบุตรนั้นว่าเยซู. . . . พระยะโฮวาพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาของท่านให้แก่ท่าน และ . . . ราชอาณาจักรของท่านจะไม่รู้สิ้นสุด.” (ลูกา 1:30-33) ช่างเป็นข่าวอันยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้! มาเรียจะให้กำเนิดมาซีฮา “พงศ์พันธุ์” ที่รอคอยกันมานาน!

ปีถัดมา เยซูเกิดที่เบทเลเฮม. คืนนั้น ทูตสวรรค์ประกาศแก่คนเลี้ยงแกะในเมืองนั้นว่า ‘เรามาประกาศข่าวดีที่จะทำให้ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งแก่พวกเจ้า เพราะวันนี้พระผู้ช่วยให้รอด คือ [มาซีฮา] ได้มาประสูติเพื่อพวกเจ้าในเมืองดาวิด.’ (ลูกา 2:10, 11) ต่อมา ครอบครัวของเยซูย้ายไปนาซาเรท และท่านได้เติบโตขึ้นที่นั่น.

ในสากลศักราช 29 ซึ่งถึงเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ว่ามาซีฮาจะมาปรากฏตัว เยซูเริ่มรับใช้ในฐานะผู้เผยวจนะของพระเจ้า เมื่อท่านมี “พระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา.” (ลูกา 3:23) หลายคนรู้ว่าท่านคือผู้ที่พระเจ้าส่งมา. พวกเขากล่าวว่า “มี [ผู้เผยวจนะ] ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราแล้ว.” (ลูกา 7:16, 17) แต่ท่านนบีเยซูสอนอะไร?

เยซูสอนผู้คนให้รักและนมัสการพระเจ้า: ท่านกล่าวว่า “พระยะโฮวาพระเจ้าของพวกเราเป็นพระยะโฮวาแต่องค์เดียว. จงรักพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดหัวใจของเจ้า ด้วยสุดชีวิตของเจ้า ด้วยสุดความคิดของเจ้า และด้วยสุดกำลังของเจ้า.” (มาระโก 12:29, 30) ท่านกล่าวด้วยว่า “จงนมัสการพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า และจงทำงานรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ถวายพระองค์ผู้เดียว.”—ลูกา 4:8

เยซูสนับสนุนผู้คนให้รักกัน: ท่านกล่าวว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง.” (มาระโก 12:31) ท่านยังกล่าวด้วยว่า “สารพัดสิ่งที่เจ้าทั้งหลายต้องการให้คนอื่นทำต่อเจ้า จงทำอย่างนั้นต่อเขา ที่จริง พระบัญญัติและคำสอนของ [พวกผู้เผยวจนะ] มุ่งหมายอย่างนี้.”—มัดธาย 7:12

 เยซูบอกคนอื่น ๆ เรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น: ท่านกล่าวว่า “เราต้องประกาศข่าวดีเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่น ๆ ด้วย เพราะเราถูกส่งมาเพื่อการนี้.” (ลูกา 4:43) ทำไมราชอาณาจักรของพระเจ้าจึงมีความสำคัญมาก?

คัมภีร์สอนว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นในสวรรค์ซึ่งจะปกครองแผ่นดินโลกทั้งสิ้น. พระเจ้าทรงแต่งตั้งเยซู มาซีฮา ให้เป็นกษัตริย์ของรัฐบาลนี้. ผู้เผยวจนะดานิเอลได้เห็นล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะมอบ “รัช, และเกียรติยศและอาณาจักร” แก่มาซีฮาในสวรรค์. (ดานิเอล 7:14) ราชอาณาจักรนั้นจะทำให้ทั้งโลกกลายเป็นอุทยานและจะทำให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์. นั่นเป็นข่าวที่ดีที่สุดมิใช่หรือ?