ชายหนุ่มคนหนึ่งเริ่มคบหากับคนที่มีทัศนะและรูปแบบชีวิตที่ขัดแย้งกับคุณลักษณะแบบคริสเตียนที่เขาถูกสอนตั้งแต่เด็ก ขณะที่เขาถลำเข้าสู่แนวทางของโลก ครอบครัวของเขามีปฏิกิริยาอย่างไร? เราได้รับบทเรียนอะไรจากละครชีวิตเรื่องนี้ซึ่งช่วยให้เห็นอันตรายต่าง ๆ ที่หนุ่มสาวในทุกวันนี้ประสบ?