ในแต่ละปี พวกเราพิมพ์และแจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลและหนังสือเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลหลายร้อยล้านเล่ม เราสร้างและดูแลงานในสำนักงานสาขาและโรงพิมพ์ทั่วโลก ประชาคมนับแสนประชาคมมีสถานนมัสการที่สะดวกสบายและสวยงามซึ่งเรียกว่า หอประชุมราชอาณาจักร ใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้?

งานทั้งหมดของเราได้รับการสนับสนุนโดยเงินที่บริจาคด้วยความเต็มใจ (2 โครินท์ 9:7) ในปี 1879 วารสารหอสังเกตการณ์ ฉบับที่ 2 บอกว่า “เราเชื่อว่า ‘หอสังเกตการณ์แห่งซีโอน’ [ชื่อที่เคยเรียกวารสารนี้] มีพระยะโฮวาเป็นผู้หนุนหลัง และตราบเท่าที่เป็นเช่นนี้ เราจะไม่แบมือขอ หรือร้องขอ การสนับสนุนจากมนุษย์” ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เรี่ยไรเงิน

เงินบริจาคจะถูกส่งไปยังสำนักงานสาขาหรือใส่ลงในกล่องบริจาคที่อยู่ในแต่ละหอประชุม แต่เราไม่เรียกเก็บเงิน 10 เปอร์เซ็นต์จากรายได้, เรี่ยไรเงิน, เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าหนังสือ เราไม่ได้รับค่าจ้างเมื่อไปเผยแพร่ศาสนา สอนในประชาคม หรือช่วยก่อสร้างสถานที่นมัสการ ที่จริง พระเยซูบอกว่า “พวกเจ้าได้รับเปล่า ๆ จงให้เปล่า ๆ” (มัดธาย 10:8) ทุกคนที่ทำงานในสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ่ รวมทั้งคนที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองของพยานพระยะโฮวาไม่มีเงินเดือนประจำตำแหน่ง

“เงินทุนที่พยานพระยะโฮวาใช้ทำกิจกรรมทั้งหมดทางศาสนามาจากการบริจาคด้วยความเต็มใจ ซึ่งแต่ละคนจะตัดสินใจเองว่าควร ‘บริจาค’ เท่าไรและบ่อยแค่ไหน”—ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปปี 2011

เงินบริจาคยังใช้สำหรับงานบรรเทาทุกข์ด้วย คริสเตียนในศตวรรษแรกยินดีแบ่งปันสิ่งของเพื่อช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก (โรม 15:26) เช่นกัน เราก็ใช้เงินบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัย โดยสร้างบ้านและสถานนมัสการใหม่ให้พวกเขา รวมทั้งจัดหาอาหาร เสื้อผ้า และการรักษาพยาบาลด้วย