ในคืนก่อนที่พระเยซูจะเสียชีวิต ท่านสั่งเหล่าสาวกให้จัดงานแบบเรียบง่ายเพื่อระลึกถึงสิ่งที่ท่านกำลังจะทำเพื่อเป็นค่าไถ่ พระเยซูบอกพวกเขาว่า “จงทำอย่างนี้เรื่อยไปเพื่อระลึกถึงเรา”—ลูกา 22:19

ในปีนี้วันครบรอบการเสียชีวิตของพระเยซู ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 หลังดวงอาทิตย์ตก พยานพระยะโฮวาขอเชิญคุณและครอบครัวเข้าร่วมงานนี้และฟังคำบรรยายที่จะอธิบายว่า ทำไมการเสียชีวิตของพระเยซูจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างไร