การอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณไหม? เราแทบทุกคนอธิษฐาน แม้แต่คนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็ยังอธิษฐาน ตามโพลสำรวจความคิดเห็นหนึ่งในฝรั่งเศสพบว่า ครึ่งหนึ่งของชาวฝรั่งเศสภาวนาในใจหรืออธิษฐาน “เพียงเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้น” เช่นเดียวกับชาวยุโรปจำนวนมาก พวกเขาไม่ได้อธิษฐานเพื่อนมัสการพระเจ้า แต่แค่ “อยากทำให้รู้สึกสบายใจ” ส่วนบางคนที่เชื่อในพระเจ้าก็อธิษฐานเฉพาะตอนที่เดือดร้อนและหวังว่าพระเจ้าจะจัดให้ทันตาเห็น—ยะซายา 26:16

ส่วนตัวคุณคิดอย่างไรกับการอธิษฐาน? คุณคิดว่าการอธิษฐานเป็นแค่วิธีที่ช่วยให้สบายใจขึ้นไหม? ถ้าคุณมีความเชื่อในพระเจ้า คุณเห็นพลังของคำอธิษฐานที่เกิดขึ้นกับตัวคุณไหม? หรือคุณคิดว่าอธิษฐานไปก็เท่านั้น เพราะพระเจ้าไม่เห็นตอบเลย? คัมภีร์ไบเบิลช่วยให้เห็นว่าการอธิษฐานไม่ได้เป็นแค่วิธีบำบัดจิตใจให้หายเครียด แต่เป็นวิธีที่ช่วยเราให้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น