“ศาสนา​สร้าง​ความ​ปรองดอง​หรือ​ทำ​ให้​แบ่ง​แยก?” นี่​เป็น​คำ​ถาม​จาก​หนังสือ​พิมพ์​เดอะ ซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์ ผู้​อ่าน​ส่วน​ใหญ่​ประมาณ 89 เปอร์เซ็นต์​ตอบ​ว่า พวก​เขา​รู้สึก​ว่า​ศาสนา​ทำ​ให้​คน​เรา​แบ่ง​แยก

แต่​ผู้​สนับสนุน​เรื่อง​การ​รวม​ความ​เชื่อ​หลาย​คน​กลับ​มี​มุม​มอง​ที่​ต่าง​ออก​ไป เช่น อี​บู พาเทล ผู้​ก่อ​ตั้ง​องค์กร​เยาวชน​แกน​นำ​เพื่อ​ส่ง​เสริม​ความ​ร่วม​มือ​ระหว่าง​ศาสนา​ถาม​ว่า “บอก​ผม​หน่อย​สิ​ว่า​มี​ศาสนา​ไหน​บ้าง​ที่​ไม่​สนใจ​เรื่อง​ความ​เมตตา . . . ไม่​สนใจ​ดู​แล​รักษา​สิ่ง​แวด​ล้อม . . . ไม่​หยิบ​ยื่น​น้ำใจ​ให้​กัน”

ที่​จริง ชาว​พุทธ คาทอลิก โปรเตสแตนต์ ฮินดู มุสลิม และ​อื่น ๆ มี​โอกาส​จะ​ผนึก​กำลัง​กัน​เพื่อ​ต่อ​สู้​กับ​ความ​ยาก​จน การ​รณรงค์​เพื่อ​สิทธิ​มนุษยชน การ​ต่อ​ต้าน​การ​ใช้​กับระเบิด หรือ​การ​ทำ​กิจกรรม​ที่​ดึงดูด​ผู้​คน​ให้​หัน​มา​สนใจ​ปัญหา​สิ่ง​แวด​ล้อม มี​การ​จัด​เสวนา​ระหว่าง​ตัว​แทน​จาก​หลาย​ศาสนา​เพื่อ​พยายาม​สร้าง​ความ​เข้าใจ​และ​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​ต่อ​กัน พวก​เขา​ได้​จัด​งาน​สาน​สัมพันธ์​ระหว่าง​ศาสนา​ด้วย​การ​จุด​เทียน​ร่วม​กัน เลี้ยง​ฉลอง เล่น​ดนตรี อธิษฐาน สวด​ภาวนา และ​อื่น ๆ

การ​รวม​ความ​เชื่อ​เป็น​วิธี​แก้ไข​ความ​ขัด​แย้ง​ระหว่าง​ผู้​ที่​นับถือ​ศาสนา​เหล่า​นั้น​ไหม? การ​รวม​ความ​เชื่อ​เป็น​วิธี​การ​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​ช่วย​ให้​สภาพการณ์​ของ​โลก​ดี​ขึ้น​ไหม?

เอกภาพ​ที่​ได้​ไม่​คุ้ม​เสีย

องค์กร​ส่ง​เสริม​ความ​ร่วม​มือ​ระหว่าง​ศาสนา​ที่​ใหญ่​ที่​สุด​องค์กร​หนึ่ง​พูด​อย่าง​ภาคภูมิ​ใจ​ว่า เขา​มี​สมาชิก​ที่​เป็น​ตัว​แทน​จาก​ศาสนา​ต่าง ๆ ถึง 200 ศาสนา​และ​ดำเนิน​งาน​อยู่​ใน 76 ประเทศ องค์กร​นี้​ประกาศ​ว่า​จุด​ประสงค์​ของ​พวก​เขา​คือ “เพื่อ​เสริม​สร้าง​ความ​อด​ทน​และ​การ​อยู่​ร่วม​กัน​อย่าง​สันติ​ระหว่าง​คน​หลาย ๆ ศาสนา” แต่​การ​สร้าง​สันติ​ก็​ไม่​ได้​ง่าย​อย่าง​ที่​พูด ตัว​อย่าง​เช่น ตาม​ที่​หลาย​องค์กร​กล่าว พวก​เขา​ต้อง​เขียน​ปฏิญญา​ด้วย​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ​เพราะ​กลัว​ว่า​ถ้อย​คำ​ที่​ใช้​อาจ​สร้าง​ความ​ขุ่นเคือง​ให้​กับ​กลุ่ม​ชน​ใด​หรือ​ศาสนา​ใด ๆ ที่​ร่วม​ลง​นาม​ใน​ปฏิญญา​นั้น ทำไม​ล่ะ? เหตุ​ผล​หนึ่ง​ก็​คือ พวก​เขา​ถกเถียง​กัน​ว่า​ควร​กล่าว​ถึง​พระเจ้า​ใน​ปฏิญญา​นั้น​หรือ​ไม่ สุด​ท้าย พวก​เขา​ก็​ตัดสิน​ใจ​ที่​จะ​ไม่​อ้าง​ถึง​หรือ​กล่าว​ถึง​พระเจ้า

ถ้า​ตัด​พระเจ้า​ออก​ไป แล้ว​ศาสนา​จะ​มี​ความ​หมาย​อะไร? ยิ่ง​กว่า​นั้น องค์กร​ที่​เคลื่อน​ไหว​เพื่อ​การ​รวม​ความ​เชื่อ​นี้​จะ​ต่าง​อะไร​กับ​องค์กร​การ​กุศล​ทั่ว ๆ ไป? ด้วย​เหตุ​นี้ องค์กร​ดัง​กล่าว​จึง​ไม่​ได้​บอก​ว่า​เขา​เป็น​ศาสนา แต่​เป็น​เพียง​สะพาน “เชื่อม​ความ​สัมพันธ์​ของ​ผู้​คน​หลาก​หลาย​ศาสนา​เข้า​ด้วย​กัน”

แค่​ส่ง​เสริม​ให้​ทำ​ความ​ดี​เพียง​พอ​ไหม?

ดาไลลามะ ผู้​นำ​ศาสนา​คน​สำคัญ​ที่​สนับสนุน​เรื่อง​การ​รวม​ความ​เชื่อ​พูด​ว่า “ธรรมเนียม​ประเพณี​ของ​ศาสนา​หลัก ๆ ทุก​ศาสนา​มี​คำ​สอน​พื้น​ฐาน​อย่าง​เดียว​กัน คือ ความ​รัก ความ​เมตตา และ​การ​ให้​อภัย” เขา​ยัง​พูด​อีก​ว่า “ที่​สำคัญ​คือ คุณสมบัติ​เหล่า​นี้​ควร​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​การ​ใช้​ชีวิต​แต่​ละ​วัน​ของ​เรา”

 เป็น​ความ​จริง​ที่​ค่า​นิยม​เหล่า​นี้ เช่น ความ​รัก ความ​เมตตา และ​การ​ให้​อภัย​เป็น​เรื่อง​ที่​ไม่​อาจ​มอง​ข้าม​ได้​เลย และ​เมื่อ​พระ​เยซู​พูด​ถึง​กฎ​ที่​ผู้​คน​รู้​จัก​กัน​ว่า​กฎ​ทอง ท่าน​ยัง​กล่าว​ว่า “ด้วย​เหตุ​นั้น สารพัด​สิ่ง​ที่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ต้องการ​ให้​คน​อื่น​ทำ​ต่อ​เจ้า จง​ทำ​อย่าง​นั้น​ต่อ​เขา” (มัดธาย 7:12) แต่​ศาสนา​แท้​จะ​มี​หน้า​ที่​แค่​ส่ง​เสริม​ให้​คน​เรา​ทำ​ความ​ดี​ไหม?

อัครสาวก​เปาโล​พูด​ถึง​ผู้​คน​ใน​สมัย​ของ​เขา​ที่​อ้าง​ว่า​รับใช้​พระเจ้า​ว่า “ข้าพเจ้า​ยืน​ยัน​กับ​พวก​เขา​ว่า พวก​เขา​มี​ใจ​แรง​กล้า​เพื่อ​พระเจ้า แต่​ไม่​ได้​เป็น​ไป​ตาม​ความ​รู้​ถ่องแท้” ทำไม​เป็น​อย่าง​นั้น? “เนื่อง​จาก​พวก​เขา​ไม่​รู้​จัก​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระเจ้า​แต่​พยายาม​ตั้ง​ความ​ชอบธรรม​ของ​ตน​เอง​ขึ้น” (โรม 10:2, 3) เมื่อ​ไม่​มี​ความ​รู้​ที่​ถูก​ต้อง​ว่า​พระเจ้า​ต้องการ​ให้​พวก​เขา​ทำ​อะไร ความ​กระตือรือร้น​และ​ความ​เชื่อ​ที่​มี​ใน​พระเจ้า​ก็​ไม่​มี​ประโยชน์​อะไร​เลย—มัดธาย 7:21-23

ทัศนะ​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​เรื่อง​การ​รวม​ความ​เชื่อ

พระ​เยซู​บอก​ว่า “ผู้​ที่​สร้าง​สันติ​ก็​มี​ความ​สุข” (มัดธาย 5:9) พระ​เยซู​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ประกาศ​สั่ง​สอน ไม่​สนับสนุน​ความ​รุนแรง และ​นำ​ข่าว​แห่ง​สันติ​สุข​ไป​บอก​ผู้​คน​ทุก​ศาสนา (มัดธาย 26:52) คน​ที่​ตอบรับ​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู​ต่าง​ก็​ผูก​พัน​กัน​ด้วย​ความ​รัก​แท้​ที่​มั่นคง​ถาวร (โกโลซาย 3:14) แต่​พระ​เยซู​ต้องการ​เพียง​แค่​สร้าง​สะพาน​เชื่อม​ความ​สัมพันธ์​เพื่อ​ให้​คน​จาก​ศาสนา​ต่าง ๆ อยู่​ร่วม​กัน​ได้​อย่าง​สันติ​เท่า​นั้น​ไหม? พระ​เยซู​เข้า​ร่วม​การ​นมัสการ​ของ​ศาสนา​อื่น ๆ ไหม?

พระ​เยซู​ไม่​เข้า​ร่วม​และ​ไม่​สนับสนุน​สาวก​ของ​ท่าน​ให้​มี​ส่วน​ใน​การ​รวม​ความ​เชื่อ​กับ​ศาสนา​อื่น ๆ นี่​เป็น​เหตุ​ผล​หนึ่ง​ที่​ทำ​ให้​พวก​ผู้​นำ​ศาสนา​ฟาริซาย​และ​ซาดูกาย​ต่อ​ต้าน​พระ​เยซู​อย่าง​รุนแรง ถึง​ขนาด​ที่​หา​ทาง​จะ​ฆ่า​ท่าน แล้ว​พระ​เยซู​แสดง​ท่าที​อย่าง​ไร? พระ​เยซู​สอน​สาวก​ว่า “ปล่อย​พวก​เขา​ไป​เถิด พวก​เขา​เป็น​คน​นำ​ทาง​ที่​ตา​บอด”—มัดธาย 15:14

หลัง​จาก​นั้น มี​การ​ก่อ​ตั้ง​ประชาคม​คริสเตียน​แห่ง​หนึ่ง​ใน​เมือง​โครินท์ ประเทศ​กรีซ เมือง​นี้​ขึ้น​ชื่อ​เรื่อง​การ​ผสมผสาน​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม คริสเตียน​จะ​ยึด​มั่น​กับ​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู​ต่อ​ไป​ได้​อย่าง​ไร​ใน​สภาพ​แวด​ล้อม​แบบ​นี้? อัครสาวก​เปาโล​เขียน​จดหมาย​ถึง​พวก​เขา​ว่า “อย่า​เข้า​เทียม​แอก​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ” เพราะ​อะไร? เปาโล​ให้​เหตุ​ผล​ว่า “พระ​คริสต์​กับ​เบลิอัล [ซาตาน] เข้า​กัน​ได้​อย่าง​ไร? คน​ที่​เชื่อ​มี​ส่วน​กับ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ได้​อย่าง​ไร?” จาก​นั้น เปาโล​แนะ​นำ​ว่า “ฉะนั้น จง​แยก​ออก​มา​จาก​พวก​เขา​และ​อยู่​ต่าง​หาก”—2 โครินท์ 6:14, 15, 17

เห็น​ได้​ชัด​ว่า คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​สนับสนุน​เรื่อง​การ​รวม​ความ​เชื่อ แต่​คุณ​อาจ​สงสัย​ว่า ‘แล้ว​จะ​เกิด​เอกภาพ​แท้​ได้​อย่าง​ไร?’

วิธี​สร้าง​เอกภาพ​แท้

สถานี​อวกาศ​นานา​ชาติ​เกิด​ขึ้น​ได้​เพราะ​ความ​พยายาม​และ​ความ​ร่วม​มือ​ของ​ประเทศ​ต่าง ๆ 15 ประเทศ คุณ​นึก​ภาพ​ออก​ไหม​ว่า​โครงการ​ที่​ใหญ่​โต​ขนาด​นี้​จะ​สร้าง​สำเร็จ​ได้​อย่าง​ไร​ถ้า​ชาติ​เหล่า​นั้น​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​แบบ​พิมพ์​เขียว​ที่​ใช้​สร้าง​สถานี​อวกาศ​นั้น?

นัก​เคลื่อน​ไหว​เพื่อ​การ​รวม​ความ​เชื่อ​ก็​จำเป็น​ต้อง​ทำ​แบบ​พิมพ์​เขียว​ทาง​ศาสนา​ขึ้น​มา​เหมือน​กัน ทั้ง ๆ ที่​มี​การ​ชักจูง​ให้​กลุ่ม​ศาสนา​ต่าง ๆ ร่วม​มือ​และ​เคารพ​นับถือ​กัน แต่​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้​พวก​เขา​ก็​ยัง​ทำ​ไม่​สำเร็จ ผล​คือ ความ​เชื่อ​และ​หลัก​ศีลธรรม​ยัง​คง​เป็น​เรื่อง​ที่​ไม่​อาจ​ลง​รอย​กัน​ได้​เหมือน​ที่​ผ่าน ๆ มา

คัมภีร์​ไบเบิล​มี​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า​ซึ่ง​เป็น​เหมือน​กับ​แบบ​พิมพ์​เขียว​สำหรับ​ชีวิต​เรา คน​ที่​ทำ​ตาม​แบบ​พิมพ์​เขียว​นั้น​จะ​เอา​ชนะ​อคติ​ระหว่าง​เชื้อชาติ​และ​ศาสนา​ได้ พระเจ้า​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า “ใน​คราว​นั้น เรา​จะ​ให้​ประชาชน​นั้น​หัน​ไป​ใช้​ภาษา​บริสุทธิ์ เพื่อ​ว่า​ทุก​คน​จะ​ร้อง​ทูล​ออก​พระ​นาม​พระ​เยโฮวาห์ และ​ปรนนิบัติ​พระองค์​เป็น​ใจ​เดียว​กัน” เอกภาพ​เกิด​ขึ้น​ได้​เพราะ “ภาษา​บริสุทธิ์” หรือ​การ​นมัสการ​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระเจ้า—ซะฟันยา 3:9, ฉบับ​คิงเจมส์; ยะซายา 2:2-4

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยินดี​เชิญ​คุณ​จาก​ใจ​จริง​ให้​มา​ยัง​หอ​ประชุม​ราชอาณาจักร​ใกล้​บ้าน​คุณ แล้ว​คุณ​จะ​ได้​เห็น​ว่า​พวก​เรา​มี​สันติ​สุข​และ​มี​เอกภาพ​แท้—บทเพลง​สรรเสริญ 133:1