ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์ ธันวาคม 2013 | ชีวิตเราต้องมีพระเจ้าไหม?

หลายคนคิดว่าชีวิตเขาไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้า หรือเขาอาจมีธุระยุ่งมากจนไม่มีเวลาคิดถึงพระองค์. จะมีประโยชน์อะไรไหมถ้าเรารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง?

จากปก

ทำไมจึงเกิดคำถามนี้?

อ่านดูว่าทำไมหลายคนที่อ้างว่าเชื่อพระเจ้าจึงใช้ชีวิตราวกับพระองค์ไม่มีตัวตน.

จากปก

เหตุผลที่เราต้องมีพระเจ้า

อ่านดูว่าการรู้จักพระเจ้าจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายและมีความสุขได้อย่างไร.

เรื่องราวชีวิตจริง

งานรับใช้พระยะโฮวาคืออาชีพของผม

ไม่กี่เดือนก่อนจบการศึกษาด้านสถาปัตยวิศวกรรม บิล วอลเดนตัดสินใจเลือกงานรับใช้พระเจ้าเป็นอาชีพ. อ่านดูว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา.

DRAW CLOSE TO GOD

“ดูเถิด! เรากำลังสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่”

คุณอยากอยู่ในโลกที่ความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความตายกลายเป็นเพียงอดีตไหม? อ่านดูว่าพระเจ้าจะทำให้คำสัญญาของพระองค์สำเร็จเป็นจริงได้อย่างไร.

“ที่ภูเขามีแร่ทองแดงซึ่งจะขุดเอาได้”

การค้นพบทางโบราณคดีเมื่อไม่นานมานี้ช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับทองแดงที่ใช้ในสมัยคัมภีร์ไบเบิล.

TEACH YOUR CHILDREN

พระเยซูคริสต์กำลังทำอะไรอยู่ในตอนนี้?

เราควรนึกถึงพระเยซูแค่ตอนที่เป็นทารกเท่านั้นไหม? “นักปราชญ์สามคน” ที่มาหาพระองค์เป็นใคร? พระเยซูกำลังทำอะไรในตอนนี้?

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

พระคริสต์จะกลับมาเพื่ออะไร? พระองค์จะกลับมาในลักษณะใด และพระองค์จะทำอะไร?

เรื่องอื่น ๆ ในเว็บไซต์

ทำไม​จึง​ใช้​ชื่อ​ว่า​พยาน​พระ​ยะโฮวา?

ขอ​พิจารณา​ว่า​ชื่อ​นี้​ได้​มา​อย่าง​ไร