• ปี​เกิด: 1941

  • ประเทศ​บ้าน​เกิด: ออสเตรเลีย

  • อดีต: ติด​บุหรี่​และ​ติด​เหล้า

ชีวิต​ที่​ผ่าน​มา:

ผม​เติบโต​ขึ้น​ใน​วอ​รีอัล​ดา​เมือง​เล็ก ๆ ใน​ชนบท​ของ​รัฐ​นิวเซาท์เวลส์. วอ​รีอัล​ดา​เป็น​เมือง​เกษตรกรรม​ซึ่ง​มี​ทั้ง​การ​เลี้ยง​แกะ เลี้ยง​วัว และ​เพาะ​ปลูก​ธัญพืช​และ​พืช​ไร่​ต่าง ๆ. เมือง​นี้​เป็น​เมือง​ที่​สะอาด​และ​แทบ​ไม่​มี​อาชญากรรม​เลย.

พ่อ​แม่​มี​ลูก​สิบ​คน​และ​เนื่อง​จาก​ผม​เป็น​ลูก​คน​โต ผม​จึง​ต้อง​ทำ​งาน​เพื่อ​ช่วย​หา​เลี้ยง​ครอบครัว​ตั้ง​แต่​อายุ 13 ปี. ผม​รับจ้าง​ทำ​งาน​ใน​ฟาร์ม​เพราะ​ไม่​มี​ความ​รู้. พอ​อายุ 15 ปี ผม​ได้​งาน​ทำ​ใน​ฟาร์ม​ปศุสัตว์​แห่ง​หนึ่ง​และ​มี​หน้า​ที่​ฝึก​ม้า​ป่า​ให้​เชื่อง.

การ​ทำ​งาน​ใน​ฟาร์ม​มี​ทั้ง​ข้อ​ดี​และ​ข้อ​เสีย. ใน​ด้าน​หนึ่ง ผม​มี​ความ​สุข​มาก​กับ​งาน​ที่​ผม​ทำ​และ​ชอบ​อยู่​กับ​ธรรมชาติ​ที่​สวย​งาม. ตอน​กลางคืน ผม​จะ​นั่ง​ข้าง​กอง​ไฟ มอง​ดู​ดวง​จันทร์​และ​ดวง​ดาว​ที่​ส่อง​ประกาย​ระยิบระยับ​อยู่​เต็ม​ท้องฟ้า ขณะ​ที่​สาย​ลม​ยาม​ค่ำ​คืน​พัด​กลิ่น​หอม​อ่อน ๆ ของ​ต้น​ไม้​ให้​อบ​อวล​ไป​ทั่ว​ป่า. ผม​เคย​คิด​ว่า​ต้อง​มี​ผู้​หนึ่ง​ที่​สร้าง​สิ่ง​สวย​งาม​ทั้ง​หมด​นี้. ใน​อีก​ด้าน​หนึ่ง การ​ทำ​งาน​ใน​ฟาร์ม​ทำ​ให้​ผม​ได้​รับ​อิทธิพล​ที่​ไม่​ดี​หลาย​อย่าง. ผม​มัก​ได้​ยิน​คน​งาน​ใน​ฟาร์ม​พูด​จา​หยาบคาย​และ​ชอบ​สบถ แถม​พวก​เขา​ยัง​ชอบ​สูบ​บุหรี่​ด้วย. ไม่​นาน การ​สูบ​บุหรี่​และ​การ​สบถ​ก็​กลาย​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ใน​ชีวิต​ประจำ​วัน​ของ​ผม.

พอ​อายุ 18 ปี ผม​ย้าย​ไป​อยู่​ซิดนีย์. ผม​อยาก​เป็น​ทหาร​แต่​พอ​ไป​สมัคร​ก็​ถูก​ปฏิเสธ​เพราะ​ไม่​มี​วุฒิ​การ​ศึกษา. ผม​หา​งาน​ทำ​ได้​และ​อยู่​ที่​ซิดนีย์​หนึ่ง​ปี. ใน​ช่วง​นี้​เอง​ที่​ผม​ได้​รู้​จัก​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​ครั้ง​แรก. พยาน​ฯ ชวน​ผม​ไป​ร่วม​การ​ประชุม​กับ​พวก​เขา​และ​ผม​ก็​ตัดสิน​ใจ​ที่​จะ​ไป. ผม​รู้​ทันที​ว่า​คำ​สอน​ของ​พวก​เขา​เป็น​ความ​จริง.

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ไม่​นาน​หลัง​จาก​นั้น​ผม​ก็​ตัดสิน​ใจ​กลับ​ไป​ใช้​ชีวิต​แบบ​ชาว​ไร่. ผม​ตั้ง​หลัก​ปัก​ฐาน​ที่​เมือง​กูนดิวินดี รัฐ​ควีนส์แลนด์. ผม​ได้​งาน​ทำ แต่งงาน​มี​ครอบครัว แต่​ก็​น่า​เสียดาย​ที่​ผม​เริ่ม​ดื่ม​เหล้า.

 ผม​กับ​ภรรยา​มี​ลูก​ด้วย​กัน​สอง​คน. หลัง​จาก​ที่​ลูก​ชาย​ทั้ง​สอง​เกิด​มา ผม​เริ่ม​คิด​ถึง​เป้าหมาย​ของ​ชีวิต​อย่าง​จริงจัง. ผม​นึก​ถึง​สิ่ง​ที่​ผม​ได้​ยิน​จาก​การ​ร่วม​ประชุม​กับ​พยาน​ฯ ที่​ซิดนีย์ แล้ว​ก็​ตัดสิน​ใจ​ทำ​อะไร​บาง​อย่าง.

ผม​พบ​วารสาร​หอสังเกตการณ์ ฉบับ​เก่า​ซึ่ง​มี​ที่​อยู่​สำนักงาน​สาขา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​ออสเตรเลีย. ผม​ส่ง​จดหมาย​ไป​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ. สาขา​ได้​ส่ง​พยาน​ฯ คน​หนึ่ง​ที่​ใจ​ดี​และ​น่า​รัก​มา​เยี่ยม​ผม. แล้ว​เขา​ก็​เริ่ม​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​ผม.

คัมภีร์​ไบเบิล​เปลี่ยน​ชีวิต​ผม​อย่าง​ไร:

เมื่อ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล ผม​ก็​รู้​ว่า​ต้อง​เปลี่ยน​แปลง​ชีวิต​ขนาน​ใหญ่. ข้อ​คัมภีร์​หนึ่ง​ที่​ประทับใจ​ผม​มาก​คือ 2 โครินท์ 7:1. ข้อ​นั้น​สนับสนุน​เรา​ให้ ‘ชำระ​ตัว​ให้​ปราศจาก​มลทิน​ทุก​อย่าง​ทาง​กาย.’

ผม​ตัดสิน​ใจ​ว่า​ผม​ต้อง​เลิก​สูบ​บุหรี่​และ​ดื่ม​เหล้า​ให้​ได้. การ​เลิก​สิ่ง​เหล่า​นี้​ไม่​ง่าย​เลย เพราะ​มัน​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ชีวิต​ผม​มา​นาน​แล้ว. แต่​ผม​ตั้งใจ​จะ​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ที่​พระเจ้า​พอ​พระทัย. สิ่ง​ที่​ช่วย​ผม​มาก​ที่​สุด​ก็​คือ​การ​นำ​หลักการ​ใน​โรม 12:2 มา​ใช้. ข้อ​นั้น​กล่าว​ว่า “จง​เลิก​เลียน​แบบ​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​โดย​เปลี่ยน​ความ​คิด​จิตใจ​ของ​พวก​ท่าน​เสีย​ใหม่.” ผม​รู้​ว่า​เพื่อ​จะ​เลิก​เหล้า​เลิก​บุหรี่​ได้ ผม​ต้อง​เปลี่ยน​ความ​คิด​และ​มี​ทัศนะ​แบบ​เดียว​กับ​พระเจ้า​ที่​ถือ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​อันตราย. ด้วย​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระเจ้า ผม​เลิก​สูบ​บุหรี่​และ​เลิก​เหล้า​ได้​สำเร็จ.

“ผม​รู้​ว่า​เพื่อ​จะ​เลิก​เหล้า​เลิก​บุหรี่​ได้ ผม​ต้อง​เปลี่ยน​ความ​คิด”

แต่​นิสัย​ที่​เลิก​ยาก​ที่​สุด​คือ​การ​พูด​จา​หยาบคาย​และ​ชอบ​สบถ. ผม​รู้​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​เอเฟโซส์ 4:29 แนะ​ว่า “อย่า​ให้​คำ​หยาบคาย​ออก​มา​จาก​ปาก​ท่าน​ทั้ง​หลาย.” แต่​ผม​ก็​ไม่​สามารถ​เลิก​พูด​จา​หยาบคาย​ได้​ทันที. ผม​รู้สึก​ว่า​การ​คิด​ถึง​ถ้อย​คำ​ใน​ยะซายา 40:26 ช่วย​ผม​ได้​มาก. ข้อ​นั้น​กล่าว​ถึง​ดวง​ดาว​ใน​ท้องฟ้า​ว่า “จง​เงย​หน้า​มอง​ขึ้น​ไป​ดู​ท้องฟ้า, และ​พิจารณา​ดู​ว่า​ใคร​ได้​สร้าง​สิ่ง​เหล่า​นี้? พระองค์​ผู้​ทรง​นำ​ดาว​ออก​มา​เป็น​หมวด​หมู่, และ​ทรง​เรียก​มัน​ออก​มา​ตาม​ชื่อ; ด้วย​อานุภาพ​อัน​ใหญ่​ยิ่ง, และ​ฤทธิ์​เดช​อัน​แรง​กล้า​ของ​พระองค์​ไม่​มี​สัก​ดวง​เดียว​ที่​ขาด​ไป.” ผม​คิด​หา​เหตุ​ผล​ว่า​ถ้า​พระเจ้า​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ถึง​ขนาด​ที่​สร้าง​เอกภพ​อัน​กว้าง​ใหญ่​ที่​ผม​ชอบ​มอง​ดู​เสมอ พระองค์​ก็​ต้อง​ช่วย​ผม​เปลี่ยน​แปลง​ตัว​เอง​เพื่อ​ให้​พระองค์​พอ​พระทัย​ได้​อย่าง​แน่นอน. เมื่อ​ผม​อธิษฐาน​อย่าง​จริงจัง​และ​พยายาม​ควบคุม​ตัว​เอง​อย่าง​หนัก ใน​ที่​สุด ผม​ก็​เลิก​พูด​จา​หยาบคาย​ได้.

ประโยชน์​ที่​ได้​รับ:

เนื่อง​จาก​เป็น​คน​เลี้ยง​ม้า วัน ๆ ผม​จึง​ไม่​ค่อย​ได้​พบ​ปะ​พูด​คุย​กับ​ใคร​นอก​จาก​คน​งาน​ไม่​กี่​คน​ใน​ฟาร์ม​ที่​ผม​ไป​ทำ​งาน​ด้วย. แต่​การ​ฝึก​อบรม​ที่​ได้​รับ​จาก​การ​ประชุม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ช่วย​ผม​เรียน​รู้​วิธี​ที่​จะ​สนทนา​กับ​คน​อื่น ๆ. นอก​จาก​นั้น การ​ฝึก​อบรม​นี้​ยัง​ช่วย​ผม​ให้​สามารถ​พูด​คุย​กับ​คน​อื่น​เกี่ยว​กับ​ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า.—มัดธาย 6:9, 10; 24:14

หลาย​ปี​มา​นี้ ผม​มี​สิทธิ​พิเศษ​ได้​รับใช้​เป็น​ผู้​ปกครอง​ใน​ประชาคม​คริสเตียน. ผม​รู้สึก​เป็น​เกียรติ​ที่​มี​โอกาส​ได้​ช่วยเหลือ​เพื่อน​ร่วม​ความ​เชื่อ. พระ​พร​ที่​ยอด​เยี่ยม​ที่​สุด​สำหรับ​ผม​คือ​การ​ได้​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​ร่วม​กับ​ภรรยา​ผู้​เป็น​ที่​รัก​และ​ลูก​ที่​แสน​ดี​ของ​เรา.

ผม​ขอบคุณ​พระ​ยะโฮวา​ที่​ทรง​ให้​คน​ด้อย​การ​ศึกษา​อย่าง​ผม​มี​โอกาส​ได้​รับ​การ​สอน​จาก​พระองค์. (ยะซายา 54:13) ผม​เห็น​ด้วย​อย่าง​ยิ่ง​กับ​ถ้อย​คำ​ใน​สุภาษิต 10:22 ที่​ว่า “พระ​พร​ของ​พระ​ยะโฮวา​กระทำ​ให้​เกิด​ความ​มั่งคั่ง.” ผม​และ​ครอบครัว​รอ​คอย​วัน​ที่​จะ​ได้​เรียน​รู้​มาก​ขึ้น​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา​และ​รับใช้​พระองค์​ตลอด​ไป.