อัลเบอร์โต ซึ่งเคยเป็นทหารนานเกือบสิบปีเล่าว่า “อนุศาสนาจารย์อวยพรเราว่า ‘พระเจ้าอยู่กับคุณ.’ แต่ผมสงสัยว่า ‘ผมกำลังจะไปฆ่าคน ทั้งๆ ที่คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า “อย่าฆ่าคน.”’”

เรย์ เคยเป็นทหารอยู่ในกองทัพเรือช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง. เขาถามอนุศาสนาจารย์ว่า “ท่านขึ้นมาบนเรือแล้วขอพรต่อพระเจ้าเพื่อกองทัพของเราและเพื่อชัยชนะ. ฝ่ายศัตรูก็ทำแบบเดียวกันไม่ใช่หรือ?” อนุศาสนาจารย์ตอบเขาว่าวิธีดำเนินงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจล่วงรู้ได้.

ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคำตอบนี้ยังไม่ชัดเจนพอ ขอให้รู้ว่ามีคนอีกมากมายที่คิดเหมือนคุณ.

คัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไร?

พระเยซูตรัสว่าบัญญัติที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของพระเจ้าคือให้ “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง.” (มาระโก 12:31) พระเยซูทรงบอกไหมว่าเพื่อนบ้านที่เราควรรักนั้นต้องมาจากเชื้อชาติใดหรือประเทศใดโดยเฉพาะ? ไม่. พระองค์บอกเหล่าสาวกว่า “คนทั้งหลายจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นสาวกของเรา ถ้าพวกเจ้ารักกัน.” (โยฮัน 13:34, 35) สาวกของพระเยซูควรแสดงความรักต่อกันมากถึงขนาดที่ความรักนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขา. แทนที่จะเอา ชีวิตของคนอื่น พวกเขาพร้อมจะให้ ชีวิตของตนเอง.

คริสเตียนในยุคแรกดำเนินชีวิตสอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระเยซู. สารานุกรมศาสนา (ภาษาอังกฤษ) กล่าวว่า “นักเขียนของคริสตจักรในยุคแรกรวมทั้งเทอร์ทูลเลียนและออริเกนต่างก็ยืนยันว่า คริสเตียนถูกห้ามไม่ให้คร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ และหลักการนี้ทำให้พวกเขาไม่ยอมเป็นทหารในกองทัพโรมัน.”

พยานพระยะโฮวาทำอย่างเดียวกันไหม?

เนื่องจากพยานพระยะโฮวาอาศัยอยู่ในแทบทุกประเทศทั่วโลก พวกเขาจึงต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างชาติต่างๆอย่างเลี่ยงไม่ได้. แต่พวกเขาพยายามสุดความสามารถที่จะแสดงความรักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนแท้.

ผู้นำศาสนาของคุณสอนเรื่องความรักแบบคริสเตียนแท้ไหม?

ตัวอย่างเช่น ในปี 1994 เมื่อเกิดความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ระหว่างชนเผ่าฮูตูและเผ่าทุตซีในรวันดา พยานพระยะโฮวาวางตัวเป็นกลางอย่างชัดเจน. พยานฯเผ่าหนึ่งให้ที่พักพิงแก่พยานฯอีกเผ่าหนึ่งแม้ว่าหลายครั้งพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตของตน. เมื่อจับได้ว่าพยานฯชาวฮูตูสองคนให้ที่พักพิงแก่พยานฯชาวทุตซี ทหารฝ่ายกบฏฮูตูพูดว่า “พวกแกต้องตายเพราะบังอาจช่วยพวกทุตซีให้หลบหนี.” น่าเศร้าที่พยานฯชาวฮูตูสองคนนี้ถูกฆ่าตายในที่สุด.—โยฮัน 15:13

คุณคิดอย่างไร? พยานพระยะโฮวาทำสิ่งที่สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูที่ให้แสดงความรักแบบเสียสละไหม?