ซิลเวีย พยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุบอกว่า “ตอนเรียนในวิทยาลัย ฉันรู้จักนักศึกษาหลายคนที่เคร่งศาสนา. แต่พวกเขาก็ยังโกงข้อสอบและใช้ยาเสพติด. ศาสนาไม่ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขาเลย.”

ชายคนหนึ่งชื่อไลโอเนลเล่าว่า “เพื่อนร่วมงานของผมชอบโกหกและโทรมาลาป่วยทั้งๆที่ไม่ได้ป่วย. พวกเขาไม่ได้ใช้หลักคำสอนของศาสนาในการดำเนินชีวิต สำหรับพวกเขา ศาสนาเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่มีไว้โชว์เท่านั้น.”

ศาสนาไม่มีพลังมากพอที่จะช่วยให้คนส่วนใหญ่ทำสิ่งที่ดีและมีศีลธรรม. หลายคนในทุกวันนี้ “เลื่อมใสพระเจ้าแต่เปลือกนอก” แต่พวกเขา “ไม่ดำเนินชีวิตอย่างคนที่ถูกกระตุ้นจากพลังของความเลื่อมใสพระเจ้า.” (2 ติโมเธียว 3:5) ผู้นำศาสนาของพวกเขาไม่ได้วางตัวอย่างที่ดี ส่วนนักเทศน์นักบวชก็ไม่ได้สอนสมาชิกของตนให้ใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมตามหลักพระคัมภีร์. ไม่แปลกที่หลายคนคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างไร.

คัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีความรู้สึกและการกระทำของเรามีผลกระทบต่อความรู้สึกของพระองค์. เมื่อชาวอิสราเอลสมัยโบราณกบฏต่อพระเจ้า พวกเขา “ทำให้พระองค์เศร้าพระทัย.” (บทเพลงสรรเสริญ 78:40) แต่มี “ความยินดีในสวรรค์” มาก เมื่อมนุษย์คนหนึ่งกลับใจอย่างแท้จริงและเลิกทำชั่ว. (ลูกา 15:7) เมื่อคนเราได้เรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะที่น่าประทับใจของพระบิดาในสวรรค์ เขาก็จะมีความรักต่อพระเจ้ามากขึ้น และความรักนี้จะกระตุ้นเขาให้รักสิ่งที่พระเจ้ารักและเกลียดสิ่งที่พระเจ้าเกลียด.—อาโมศ 5:15

พยานพระยะโฮวาทำอย่างเดียวกันไหม?

หนังสือพิมพ์เดเซเรต นิวส์ แห่งซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เขียนว่า พยานพระยะโฮวา “สนับสนุนให้ครอบครัวสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น สอนคนให้มีน้ำใจและเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ของสังคม.” หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังกล่าวด้วยว่า “สมาชิกของศาสนานี้ยึดมั่นในหลักศีลธรรมอย่างเคร่งครัด. พวกเขาเชื่อว่าการสูบบุหรี่ การดื่มจัด การใช้ยาเสพติด การพนัน การสำส่อนทางเพศ และการรักร่วมเพศ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย.”

ผู้นำศาสนาของคุณสอนสมาชิกให้ทำตามมาตรฐานศีลธรรมของพระเจ้าไหม?

การได้มารู้จักคุณลักษณะของพระเจ้าช่วยพยานฯอย่างไร? ซิลเวียที่กล่าวถึงข้างต้นบอกว่า “ในวงการสุขภาพ การหลอกลวงและฉ้อโกงถือเป็นเรื่องธรรมดา. เป็นเรื่องง่ายที่จะทำอย่างที่คนอื่นเขาทำกัน. แต่การเข้าใจว่าพระยะโฮวา *ทรงรู้สึกอย่างไรกับการกระทำเช่นนั้นช่วยฉันให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง. ฉันมีความสุขและมีความสงบใจ.” ซิลเวียเชื่อมั่นว่าการดำเนินชีวิตตามความเชื่อทางศาสนาอย่างเคร่งครัดทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้น.

^ วรรค 9 ยะโฮวา คือพระนามของพระเจ้าที่บอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล.