ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์ กรกฎาคม 2013 | ศาสนาไว้ใจได้ไหม?

ผู้คนมากมายคิดว่าศาสนาไว้ใจไม่ได้เพราะพวกเขาเคยผิดหวังกับศาสนามาก่อน. อ่านดูว่ามีศาสนาใดที่คุณไว้ใจได้.

จากปก

ทำไมเราควรตรวจสอบศาสนา?

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของศาสนาใดก็เหมือนกับว่าคุณได้ฝากชีวิตไว้กับศาสนานั้น เพราะความเชื่อศรัทธาในศาสนาเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณ.

จากปก

คุณจะไว้ใจศาสนาได้ไหมในเรื่องเงิน?

ศาสนาที่คุณรู้จักเรียกร้องหรือกดดันให้สมาชิกบริจาคเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไหม? การกระทำเช่นนี้สอดคล้องกับคัมภีร์ไบเบิลไหม?

จากปก

คุณจะไว้ใจศาสนาได้ไหมในเรื่องสงคราม?

พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้รักเพื่อนบ้าน. ศาสนาในทุกวันนี้กำลังทำตามคำสอนนี้ไหม?

จากปก

คุณจะไว้ใจศาสนาได้ไหมในเรื่องศีลธรรม?

ผู้นำศาสนาหลายคนไม่ได้วางตัวอย่างที่ดีในเรื่องศีลธรรม. พระเจ้าสนใจไหมว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมหรือไม่?

จากปก

มีศาสนาใดไหมที่คุณไว้ใจได้?

คุณเคยผิดหวังกับศาสนาไหม? ถ้าเคย คุณคงหมดศรัทธาและไม่อยากไว้ใจศาสนาใดๆอีกเลย. การศึกษาคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยคุณได้อย่างไร?

กุญแจสู่ความสุขในครอบครัว

มีความสุขกับการแต่งงานครั้งที่สอง

การแต่งงานครั้งที่สองอาจมีปัญหาต่างจากการแต่งงานครั้งแรก. คู่สมรสจะมีความสุขกับการแต่งงานครั้งใหม่ได้อย่างไร?

DRAW CLOSE TO GOD

พระองค์ทำให้เรา “มีใจเปี่ยมด้วยความยินดี”

ในแต่ละวันมนุษย์ทุกคน แม้แต่คนที่ไม่สำนึกบุญคุณพระเจ้าก็มีโอกาสได้รับประโยชน์มากมายจากคุณความดีของพระองค์.

คัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตคน

“ผมเลิกคิดที่จะเปลี่ยนโลกด้วยมือของผมเอง”

อะไรช่วยให้นักต่อสู้เพื่อสังคมคนหนึ่งเข้าใจว่าใครคือผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ได้อย่างแท้จริง?

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

พระเจ้าสนใจความทุกข์ของเราไหม?

บางคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะเขาเห็นความทุกข์มากมาย. อ่านดูว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกอย่างไรเกี่ยวกับความรู้สึกของพระเจ้าเมื่อเห็นเราเป็นทุกข์.

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

มนุษย์พยายามค้นหาสารพัดวิธีเพื่อหยุดความแก่ชรา. แต่ไม่มีใครหนีความตายได้. เพราะอะไร?

เรื่องอื่น ๆ ในเว็บไซต์

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไป​เยี่ยม​คน​ที่​มี​ศาสนา​อยู่​แล้ว?

อะไร​กระตุ้น​เรา​ให้​ไป​เยี่ยม​คน​ที่​มี​ศาสนา​อยู่​แล้ว?