ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์ พฤษภาคม 2013 | พระเจ้าโหดร้ายไหม?

ภัยธรรมชาติที่เราเห็นในทุกวันนี้และเรื่องราวการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิลทำให้บางคนคิดว่าพระเจ้าโหดร้าย. ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร?

จากปก

ทำไมคนพูดว่าพระเจ้าโหดร้าย?

หลายคนรู้สึกว่าพระเจ้าโหดร้ายหรือไม่สนใจไยดีมนุษย์. คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

จากปก

ภัยธรรมชาติ—หลักฐานที่แสดงว่าพระเจ้าโหดร้ายหรือ?

ถ้าพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงเกลียดชังความโหดร้าย ทำไมพระองค์ยอมให้เกิดภัยธรรมชาติที่คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์?

จากปก

การพิพากษาของพระเจ้าโหดร้ายไหม?

เพื่อตอบคำถามนี้ ให้เราพิจารณาตัวอย่างการพิพากษาสองครั้งของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล คือ น้ำท่วมใหญ่ในสมัยโนอาห์และการทำลายล้างชาวคะนาอัน.

จากปก

คุณจะไว้ใจพระเจ้าได้ไหม?

อ่านดูว่าการรู้จักพระเจ้าเหมือนเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้จะทำให้คุณมีความสุขได้อย่างไร.

คัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตคน

“ผมใฝ่ฝันอยากเป็นบาทหลวง”

ตั้งแต่เด็ก โรเบอร์โต ปาเชโกอยากเป็นบาทหลวงคาทอลิก. อ่านดูว่าอะไรทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป.

กุญแจสู่ความสุขในครอบครัว

พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงจะรับมือกับคนนอกครอบครัวได้อย่างไร?

คำแนะนำในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ญาติ และแม้แต่อดีตคู่สมรสได้อย่างไร?

DRAW CLOSE TO GOD

พระยะโฮวาใฝ่พระทัยคุณจริงๆไหม?

คุณเคยรู้สึกไหมว่าพระเจ้าไม่มีทางใฝ่พระทัยและเห็นค่าคุณเป็นส่วนตัว? คำตรัสของพระเยซูที่โยฮัน 6:44 ให้หลักฐานว่าพระเจ้าใฝ่พระทัยเราแต่ละคน.

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

พระเจ้าทรงให้อภัยบาปที่ร้ายแรงไหม? ถ้าเราอยากได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเราต้องทำอะไร?

เรื่องอื่น ๆ ในเว็บไซต์