หลาย​ศาสนา​สอน​ว่า​พระเจ้า​สถิต​อยู่​ทุก​หน​ทุก​แห่ง​ใน​เวลา​เดียว​กัน. ตัว​อย่าง​เช่น สารานุกรม​คาทอลิก​ฉบับ​ใหม่ (ภาษา​อังกฤษ) กล่าว​ว่า “พระเจ้า​ทรง​อยู่​ทั่ว​ทุก​ที่​และ​อยู่​ใน​สรรพสิ่ง​ทั้ง​ปวง.” ทำนอง​เดียว​กัน จอห์น เวสลีย์ ผู้​ก่อ​ตั้ง​คริสตจักร​เมทอดิสต์​ได้​เขียน​คำ​เทศน์​เรื่อง “พระเจ้า​ผู้​สถิต​อยู่​ทุก​หน​ทุก​แห่ง.” ใน​คำ​เทศน์​นี้​เขา​กล่าว​ว่า “ไม่​มี​ที่​ใด​เลย​ที่​พระเจ้า​ไม่​สถิต​อยู่ ไม่​ว่า​ใน​สิ่ง​ที่​พระองค์​สร้าง​ขึ้น​หรือ​ไม่​ได้​สร้าง​ขึ้น​ก็​ตาม.”

คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อย่าง​ไร​ใน​เรื่อง​นี้? พระเจ้า​สถิต​อยู่​ทุก​หน​ทุก​แห่ง​ใน​เวลา​เดียว​กัน ทั้ง​ใน​สวรรค์ บน​แผ่นดิน​โลก และ​กระทั่ง​ใน​ตัว​มนุษย์​ไหม?

จริง ๆ แล้ว คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า​พระเจ้า​ทรง​มี​ที่​ประทับ​ของ​พระองค์​โดย​เฉพาะ นั่น​คือ​ใน​สวรรค์. พระ​คัมภีร์​บันทึก​คำ​อธิษฐาน​ของ​กษัตริย์​โซโลมอน​ที่​ทูล​ต่อ​พระเจ้า​ว่า “ขอ​พระองค์​ทรง​โปรด​สดับ​ฟัง​ใน​มหา​สวรรค์​ที่​สถิต​ของ​พระองค์.” (1 กษัตริย์ 8:43) เมื่อ​พระ​เยซู​คริสต์​สอน​เหล่า​สาวก​ให้​อธิษฐาน พระองค์​บอก​ให้​พวก​เขา​อธิษฐาน​ถึง “พระ​บิดา​ของ​ข้าพเจ้า​ทั้ง​หลาย​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์.” (มัดธาย 6:9) คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า หลัง​จาก​พระ​คริสต์​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​คืน​พระ​ชนม์​แล้ว พระองค์​ได้​เสด็จ​เข้า​ไป “ใน​สวรรค์​เพื่อ​ปรากฏ​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า.”—ฮีบรู 9:24

ข้อ​คัมภีร์​เหล่า​นี้​แสดง​ให้​เห็น​อย่าง​ชัดเจน​ว่า​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ไม่​ได้​สถิต​อยู่​ทั่ว​ทุก​หน​ทุก​แห่ง แต่​สถิต​อยู่​ใน​สวรรค์​เท่า​นั้น. ที่​จริง “สวรรค์” ที่​กล่าว​ถึง​ใน​ข้อ​คัมภีร์​เหล่า​นี้​ไม่​ได้​หมาย​ถึง​ชั้น​บรรยากาศ​รอบ​โลก​หรือ​ใน​อวกาศ. ท้องฟ้า​ที่​กว้าง​ใหญ่​ไม่​อาจ​รอง​รับ​พระเจ้า​ผู้​ทรง​สร้าง​เอกภพ​ได้. (1 กษัตริย์ 8:27) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​เรา​ว่า “พระเจ้า​ทรง​เป็น​องค์​วิญญาณ.” (โยฮัน 4:24) พระองค์​สถิต​อยู่​ใน​สวรรค์​ซึ่ง​เป็น​แดน​วิญญาณ ไม่​ใช่​ใน​ท้องฟ้า​หรือ​เอกภพ​ที่​เรา​รู้​จัก​กัน.—1 โครินท์ 15:44

แต่​จะ​ว่า​อย่าง​ไร​กับ​ข้อ​ความ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​อาจ​ทำ​ให้​เข้าใจ​ว่า​พระเจ้า​สถิต​อยู่​ทุก​หน​ทุก​แห่ง? ตัว​อย่าง​เช่น ใน​บทเพลง​สรรเสริญ 139:7-10 ดาวิด​กล่าว​ถึง​พระเจ้า​ว่า “ข้าพเจ้า​จะ​ไป​ที่​ไหน​ให้​พ้น​จาก​พระ​วิญญาณ​ของ​พระองค์? จะ​หนี​ไป​แห่ง​ใด​ให้​พ้น​จาก​พระ​พักตร์​ของ​พระองค์? ถ้า​แม้น​ข้าพเจ้า​จะ​ขึ้น​ไป​ถึง​สวรรค์, พระองค์​ก็​สถิต​อยู่​ที่​นั่น: ถ้า​ข้าพเจ้า​จะ​ปู​ที่​นอน​ไว้​ใน​เมือง​ผี, ดู​เถิด, พระองค์​ก็​สถิต​อยู่​ที่​นั่น. ถ้า​ข้าพเจ้า​จะ​เอา​ปีก​ของ​แสง​อรุณ, และ​ใส่​บิน​ไป​อยู่​ที่​สุด​ปลาย​มหาสมุทร; แม้ ณ ที่​นั้น​พระ​หัตถ์​ของ​พระองค์​จะ​ทรง​นำ​ข้าพเจ้า, และ​พระ​หัตถ์​เบื้อง​ขวา​ของ​พระองค์​จะ​ทรง​ยึด​ข้าพเจ้า​ไว้.” ข้อ​ความ​เหล่า​นี้​บ่ง​ชี้​ไหม​ว่า​พระเจ้า​สถิต​อยู่​ทุก​หน​ทุก​แห่ง​ที่​กล่าว​ถึง​นั้น?

ขอ​ให้​สังเกต​ว่า​ดาวิด​เริ่ม​ด้วย​คำ​ถาม​ที่​ว่า “ข้าพเจ้า​จะ​ไป​ที่​ไหน​ให้​พ้น​จาก​พระ​วิญญาณ​ของ​พระองค์?” * โดย​ทาง​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ พระเจ้า​สามารถ​เห็น​ทุก​สิ่ง​และ​สามารถ​ส่ง​พลัง​ของ​พระองค์​ไป​ทำ​สิ่ง​ต่าง ๆ ได้​ทุก​หน​ทุก​แห่ง​โดย​ไม่​ต้อง​เสด็จ​ไป​หรือ​สถิต​อยู่​ใน​ที่​เหล่า​นั้น​จริง ๆ. เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง ไม่​กี่​ปี​มา​นี้​นัก​วิทยาศาสตร์​สามารถ​ตรวจ​สอบ​สภาพ​ดิน​บน​ดาว​อังคาร​ซึ่ง​อยู่​ห่าง​จาก​โลก​หลาย​ล้าน​กิโลเมตร. พวก​เขา​ทำ​อย่าง​ไร? นัก​วิทยาศาสตร์​เหล่า​นี้​ไม่​ได้​เดิน​ทาง​ไป​ดาว​อังคาร​ด้วย​ตน​เอง แต่​ได้​ศึกษา​จาก​รูป​ถ่าย​ที่​ละเอียด​และ​ข้อมูล​ต่าง ๆ ซึ่ง​ยาน​สำรวจ​ส่ง​กลับ​มา​ยัง​โลก​นี้.

ใน​ทำนอง​เดียว​กัน พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ไม่​จำเป็น​ต้อง​สถิต​อยู่​ทุก​หน​ทุก​แห่ง​เพื่อ​จะ​รู้​ว่า​มี​อะไร​เกิด​ขึ้น​ตาม​ที่​ต่าง ๆ ใน​เอกภพ. พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​กล่าว​ว่า “ไม่​มี​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ใด​ถูก​ปิด​ซ่อน​จาก​สาย​พระ​เนตร​พระองค์.” (ฮีบรู 4:13) ใช่​แล้ว พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​หรือ​พลัง​ปฏิบัติการ​ของ​พระ​ยะโฮวา​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​มาก​จริง ๆ. โดย​พลัง​นี้ พระองค์​สามารถ​เห็น​ทุก​สิ่ง​และ​ทำ​สิ่ง​ต่าง ๆ ให้​สำเร็จ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์ โดย​ที่​พระองค์​เพียง​แต่​ประทับ​อยู่ ณ “ที่​บริสุทธิ์​ของ​พระองค์” ใน​สวรรค์.—พระ​บัญญัติ 26:15

^ วรรค 8 คำ​ภาษา​ฮีบรู​ซึ่ง​ใน​ข้อ​นี้​แปล​ว่า “พระ​วิญญาณ” หมาย​ถึง​พลัง​ปฏิบัติการ​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​เป็น​พลัง​ที่​พระเจ้า​ใช้​เพื่อ​ทำ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์​สำเร็จ.