ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์ พฤษภาคม 2011

กุญแจสู่ความสุขในครอบครัว

การมีลูกทำให้ชีวิตสมรสเปลี่ยนไป

ดูว่าหลักการในคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยผู้ที่เป็นพ่อแม่ให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ได้อย่างไร

ประชาชนที่รักสันติปกป้องชื่อเสียงของตนเอง

พยานพระยะโฮวาในรัสเซียปกป้องชื่อเสียงของตนอย่างไร?