ตำราเรียนชั้นมัธยมเล่มหนึ่งชื่อศาสนาของโลกในเดนมาร์ก ซึ่งพิมพ์ในปี 2007 พูดถึงพยานพระยะโฮวาว่าเป็นคริสเตียนกลุ่มเล็กๆ ที่ทำตามคัมภีร์ไบเบิลอย่างเคร่งครัด. ที่จริง พยานพระยะโฮวาเป็นคริสเตียนกลุ่มใหญ่อันดับสามในเดนมาร์ก.

อย่างไรก็ตาม บิชอปคนหนึ่งของคริสตจักรแห่งชาติเดนมาร์กได้กล่าวตำหนิผู้เขียนอย่างรุนแรงที่ได้นับรวมพยานฯ ไว้ในตำรานั้น. เพราะเหตุใด? บิชอปกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยพบนักเทววิทยาคนใดที่ถือว่า [พยานพระยะโฮวา] เป็นคริสเตียน. พวกพยานฯ ไม่เชื่อในตรีเอกานุภาพ ซึ่งเป็นคำสอนหลักของศาสนาคริสเตียน.”

อันนิกา ฟีทามาร์ นักสังคมวิทยาด้านศาสนาผู้เขียนตำรานี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อถามประชาชนว่าทำไมพวกเขาจึงถือว่าตนเป็นคริสเตียน แทบไม่มีใครตอบว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพ. นอกจากนั้น ส่วนหนึ่งของตำรานี้ซึ่งมีหัวข้อว่า “คุณเป็นคริสเตียนไหม?” กล่าวไว้ว่า “คำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นปัญหาหนึ่งที่แก้ยากที่สุดของหลักเทววิทยาคริสเตียน.” ส่วนนี้กล่าวต่อไปว่า “ตลอดทุกยุคทุกสมัย เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนศาสนาเข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าสามองค์ของคริสเตียนจึงยังถือว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียว.”

“คำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพเป็นปัญหาหนึ่งที่แก้ยากที่สุดของหลักเทววิทยาคริสเตียน”

สิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลสอนเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูนั้นชัดเจนและเรียบง่าย. คำสอนนี้เข้าใจได้ไม่ยาก. ทั้งคำว่า “ตรีเอกานุภาพ” และแนวคิดในเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในพระคำของพระเจ้า. คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรหัวปีของพระเจ้า. (โกโลซาย 1:15) พระคัมภีร์ยังกล่าวถึงพระเยซูว่าเป็น “ผู้กลาง ... ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์.” (1 ติโมเธียว 2:5) คัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงพระบิดาว่า “พระองค์ผู้เดียว, ผู้ทรงพระนามว่าพระยะโฮวา. เป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งทรงครอบครองทั่วแผ่นดินโลก.”—บทเพลงสรรเสริญ 83:18

พยานพระยะโฮวาเชื่อว่าความเชื่อในพระเยซูเป็นเรื่องสำคัญมาก. (โยฮัน 3:16) เพราะเหตุนี้ พวกเขาจึงถือว่าคำสั่งของพระเยซูเป็นเรื่องสำคัญที่ว่า “มีคำเขียนไว้ว่า ‘จงนมัสการพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า และจงทำงานรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ถวายพระองค์ผู้เดียว.’” (มัดธาย 4:10) ผู้ที่พยายามทำตามคำสั่งของพระเยซูสมควรถูกเรียกว่าคริสเตียนอย่างแน่นอน.