คุณ​ส่อง​กระจก​บ่อย​แค่​ไหน? พวก​เรา​ส่วน​ใหญ่​ส่อง​กระจก​ทุก​วัน บาง​ที​วัน​ละ​หลาย​ครั้ง. เพราะ​เหตุ​ใด? ก็​เพราะ​เรา​เป็น​ห่วง​การ​ปรากฏ​ตัว​ของ​เรา.

การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​อาจ​เปรียบ​เหมือน​การ​ส่อง​กระจก. (ยาโกโบ 1:23-25) ข่าวสาร​ใน​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มี​พลัง​ช่วย​ให้​เรา​มอง​เห็น​ตัว​ตน​จริง ๆ ของ​เรา. ข่าวสาร​นั้น “แทง​ทะลุ​ถึง​ขนาด​ที่​แยก​ออก​ระหว่าง​ตัว​ตน​ที่​เห็น​กับ​ตัว​ตน​จริง ๆ.” (ฮีบรู 4:12) กล่าว​อีก​อย่าง​หนึ่ง​คือ พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​ทำ​ให้​เห็น​ว่า​ตัว​ตน​ภาย​นอก​ของ​เรา​ต่าง​จาก​ตัว​ตน​จริง ๆ ที่​อยู่​ภาย​ใน​อย่าง​ไร. เช่น​เดียว​กับ​กระจก พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​ช่วย​ให้​เรา​เห็น​ว่า​มี​อะไร​บ้าง​ที่​จำเป็น​ต้อง​ปรับ​ปรุง​แก้ไข.

คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​เพียง​บอก​ให้​รู้​ว่า​มี​อะไร​บ้าง​ที่​จำเป็น​ต้อง​ปรับ​ปรุง แต่​ยัง​สอน​ด้วย​ว่า​จะ​ปรับ​ปรุง​อย่าง​ไร. อัครสาวก​เปาโล​เขียน​ว่า “พระ​คัมภีร์​ทุก​ตอน​มี​ขึ้น​โดย​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า​และ​มี​ประโยชน์​เพื่อ​การ​สอน การ​ว่า​กล่าว การ​จัด​การ​เรื่อง​ราว​ให้​ถูก​ต้อง การ​ตี​สอน​ด้วย​ความ​ชอบธรรม.” (2 ติโมเธียว 3:16, 17) โปรด​สังเกต​ว่า ใน​บรรดา​ประโยชน์​สี่​ประการ​ที่​เปาโล​กล่าว​ถึง มี​สาม​ประการ​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​ปรับ​ทัศนะ​และ​การ​กระทำ​ของ​เรา นั่น​คือ การ​ว่า​กล่าว, การ​จัด​การ​เรื่อง​ราว​ให้​ถูก​ต้อง, และ​การ​ตี​สอน. ถ้า​เรา​จำเป็น​ต้อง​ส่อง​กระจก​เป็น​ประจำ​เพื่อ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​ตัว​เรา​ดู​ดี ยิ่ง​กว่า​นั้น​สัก​เท่า​ไร เรา​ก็​จำเป็น​ต้อง​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​เป็น​ประจำ!

เมื่อ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​แต่ง​ตั้ง​ยะโฮซูอะ​ให้​เป็น​ผู้​นำ​ชาติ​อิสราเอล พระองค์​ตรัส​สั่ง​ท่าน​ว่า “หนังสือ​กฎหมาย​นี้​อย่า​ให้​ขาด​จาก​ปาก​ของ​เจ้า; แต่​เจ้า​จง​ตรึกตรอง​ใน​ข้อ​กฎหมาย​นั้น​ทั้ง​วัน​และ​คืน, เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​รักษา​ประพฤติ​ตาม​สรรพสิ่ง​จารึก​ไว้​ใน​กฎหมาย​นั้น; แล้ว​ทาง​ที่​เจ้า​ดำเนิน​ไป​นั้น​จะ​มี​ความ​เจริญ, ถึง​กับ​สำเร็จ​ประโยชน์.” (ยะโฮซูอะ 1:8) ใช่​แล้ว เพื่อ​จะ​ประสบ​ความ​สำเร็จ ยะโฮซูอะ​ต้อง​อ่าน​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า “ทั้ง​วัน​และ​คืน” คือ​ต้อง​อ่าน​เป็น​ประจำ.

เช่น​เดียว​กัน บท​แรก​ของ​เพลง​สรรเสริญ​แสดง​ให้​เห็น​ประโยชน์​ของ​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ประจำ โดย​กล่าว​ว่า “ความ​สุข​มี​แก่​ผู้​ที่​ไม่​ดำเนิน​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ของ​คน​ชั่ว และ​ไม่​ได้​ยืน​อยู่​ใน​ทาง​ของ​คน​บาป และ​ไม่​ได้​นั่ง​อยู่​ใน​ที่​นั่ง​ของ​คน​เยาะเย้ย. แต่​ความ​ปีติ​ยินดี​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​ยะโฮวา และ​เขา​อ่าน​พระ​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ด้วย​เสียง​แผ่ว​เบา​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน. และ​เขา​จะ​กลาย​เป็น​ดุจ​ต้น​ไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​ธาร​น้ำ ซึ่ง​เกิด​ผล​ตาม​ฤดู และ​ใบ​ก็​ไม่​เหี่ยว​แห้ง และ​ทุก​สิ่ง​ที่​เขา​ทำ​จะ​สำเร็จ.” (บทเพลง​สรรเสริญ 1:1-3) เรา​คง​อยาก​เป็น​เช่น​นั้น​อย่าง​แน่นอน.

หลาย​คน​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทุก​วัน​จน​เป็น​นิสัย. เมื่อ​มี​คน​ ถาม​ว่า​ทำไม​จึง​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทุก​วัน คริสเตียน​คน​หนึ่ง​ตอบ​ว่า “ถ้า​ผม​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​วัน​ละ​หลาย​ครั้ง​และ​คาด​หมาย​ให้​พระองค์​สดับ​ฟัง ผม​ก็​ควร​จะ​ฟัง​พระเจ้า​ด้วย​โดย​อ่าน​พระ​คำ​ของ​พระองค์​ทุก​วัน​มิ​ใช่​หรือ? ถ้า​เรา​อยาก​เป็น​เพื่อน​ที่​ดี เรา​ก็​คง​จะ​ไม่​พูด​อยู่​ฝ่าย​เดียว​ใช่​ไหม?” เขา​พูด​ถูก​ที​เดียว. การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เหมือน​การ​ฟัง​พระเจ้า เพราะ​การ​ทำ​เช่น​นั้น​ช่วย​ให้​เรา​เข้าใจ​ทัศนะ​ของ​พระองค์​ใน​เรื่อง​ต่าง ๆ.

จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ประจำ​ได้​อย่าง​ไร?

บาง​ที​คุณ​อาจ​มี​ตาราง​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​อยู่​แล้ว. คุณ​เคย​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทั้ง​เล่ม​ตั้ง​แต่​ต้น​จน​จบ​ไหม? การ​อ่าน​แบบ​นั้น​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​คุ้น​เคย​กับ​เนื้อหา​ของ​พระ​คัมภีร์​ได้​เป็น​อย่าง​ดี. อย่าง​ไร​ก็​ตาม บาง​คน​ตั้งใจ​ว่า​จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​จบ​เล่ม แต่​หลาย​ครั้ง​ก็​ทำ​ไม่​สำเร็จ. คุณ​เคย​เป็น​เช่น​นั้น​ด้วย​ไหม? คุณ​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​เพื่อ​จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​จบ​ทั้ง​เล่ม​ตาม​ที่​ตั้งใจ​ไว้? ลอง​ทำ​สอง​วิธี​ต่อ​ไป​นี้​ดู​สิ.

คุณ​จะ​จัด​เวลา​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทุก​วัน​ได้​ไหม?

จัด​ให้​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​รวม​อยู่​ใน​กิจวัตร​ประจำ​วัน. จง​เลือก​ช่วง​เวลา​ที่​คุณ​คิด​ว่า​เป็น​ไป​ได้​มาก​ที่​สุด​ที่​จะ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​แต่​ละ​วัน. ควร​มี​แผน​สำรอง​เผื่อ​ไว้​ด้วย. ถ้า​คุณ​ไม่​สามารถ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​ใน​เวลา​ที่​คุณ​คิด​ไว้​ไม่​ว่า​จะ​ด้วย​เหตุ​ใด​ก็​ตาม ก็​ให้​ทำ​ตาม​อีก​แผน​หนึ่ง เพื่อ​คุณ​จะ​ไม่​พลาด​การ​อ่าน​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​ใน​วัน​นั้น. เมื่อ​ทำ​เช่น​นี้​คุณ​ก็​จะ​เลียน​แบบ​ตัว​อย่าง​ของ​ชาว​เมือง​เบโรยา​ใน​อดีต. คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​เรา​ว่า “พวก​เขา​รับ​ฟัง . . . ด้วย​ใจ​กระตือรือร้น​อย่าง​ยิ่ง​และ​ค้น​ดู​พระ​คัมภีร์​อย่าง​รอบคอบ​ทุก​วัน เพื่อ​ดู​ว่า​ถ้อย​คำ​เหล่า​นั้น​จะ​เป็น​ไป​ตาม​พระ​คัมภีร์​หรือ​ไม่.”—กิจการ 17:11

อ่าน​อย่าง​มี​เป้าหมาย. ตัว​อย่าง​เช่น ถ้า​คุณ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​สาม​ถึง​ห้า​บท​ทุก​วัน คุณ​ก็​จะ​อ่าน​จบ​ทั้ง​เล่ม​ได้​ภาย​ใน​หนึ่ง​ปี​เท่า​นั้น. ตาราง​ใน​หน้า​ถัด​ไป​จะ​ช่วย​ให้​เห็น​ว่า​จะ​ทำ​เช่น​นั้น​ได้​อย่าง​ไร. คง​จะ​ดี​หาก​คุณ​พยายาม​ทำ​ตาม​ตาราง​นั้น. ใน​ช่อง “วัน​ที่” จง​เขียน​วัน​ที่​ที่​คุณ​วาง​แผน​จะ​อ่าน​พระ​คัมภีร์​ส่วน​นั้น. หลัง​จาก​อ่าน​แล้ว​ให้​ทำ​เครื่องหมาย​ใน​ช่อง​สี่​เหลี่ยม​หลัง​ข้อ​คัมภีร์. วิธี​นี้​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​รู้​ว่า​อ่าน​ไป​มาก​แค่​ไหน​แล้ว.

เมื่อ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​จบ​ทั้ง​เล่ม​แล้ว คุณ​คง​อยาก​อ่าน​รอบ​ใหม่​อีก. คุณ​สามารถ​ใช้​ตาราง​เดียว​กัน​นี้​เพื่อ​วาง​แผนการ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​ทุก​ปี โดย​อาจ​เริ่ม​จาก​หัวข้อ​อื่น ๆ บ้าง. หรือ​ถ้า​คุณ​ต้องการ​อ่าน​จบ​ใน​เวลา​มาก​กว่า​หนึ่ง​ปี คุณ​ก็​อาจ​ใช้​เวลา​สอง​หรือ​สาม​วัน​อ่าน​แต่​ละ​ส่วน.

แต่​ละ​รอบ​ที่​คุณ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล คุณ​จะ​พบ​แง่​มุม​ใหม่ ๆ ที่​จะ​นำ​ไป​ใช้​ได้​ใน​ชีวิต ซึ่ง​คุณ​อาจ​ไม่​เคย​สังเกต​เห็น​มา​ก่อน. เพราะ​เหตุ​ใด? ก็​เพราะ “โลก​นี้​กำลัง​เปลี่ยน​ไป​เหมือน​ละคร​เปลี่ยน​ฉาก” อีก​ทั้ง​ชีวิต​และ​สภาพการณ์​ต่าง ๆ ของ​เรา​ก็​เปลี่ยน​แปลง​อยู่​เสมอ. (1 โครินท์ 7:31) ฉะนั้น ขอ​ให้​คุณ​ตั้งใจ​แน่วแน่​ที่​จะ​ส่อง​กระจก​แห่ง​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า โดย​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทุก​วัน. เมื่อ​ทำ​เช่น​นี้ คุณ​ก็​แน่​ใจ​ได้​ว่า​คุณ​กำลัง​ฟัง​พระเจ้า​ตรัส​ทุก​วัน.—บทเพลง​สรรเสริญ 16:8