ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์ พฤษภาคม 2009

กุญแจสู่ความสุขในครอบครัว

ช่วยลูกวัยรุ่นให้พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่

คุณมีลูกวัยรุ่นไหม? คุณจะช่วยลูกให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบได้อย่างไร?

เบเธลบรุกลิน—ประวัติที่ยาวนานถึง 100 ปี

อ่านดูว่าทำไมพยานพระยะโฮวาจึงย้ายไปนิวยอร์กและทำไมพวกเขาเรียกสำนักงานใหญ่ว่าเบเธล