พระเจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​ที่​เข้า​หา​ได้​ง่าย​จริง ๆ. พ่อ​ที่​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​ยินดี​ให้​ลูก​เข้า​มา​พูด​คุย​ได้​ทุก​เรื่อง​ฉัน​ใด พระ​ยะโฮวา​ก็​ทรง​ยินดี​ที่​เรา​อธิษฐาน​ถึง​พระองค์​ฉัน​นั้น. แต่​ก็​เช่น​เดียว​กับ​พ่อ​ที่​ฉลาด​สุขุม​ทุก​คน พระเจ้า​ทรง​มี​เหตุ​ผล​ที่​ดี​ที่​จะ​ไม่​ตอบ​คำ​ร้อง​ขอ​บาง​อย่าง. เหตุ​ผล​ของ​พระองค์​ลึกลับ​ซับซ้อน​ไหม หรือ​พระองค์​ทรง​เปิด​เผย​อะไร​บาง​อย่าง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล?

อัครสาวก​โยฮัน​อธิบาย​ดัง​นี้: “เรา​มั่น​ใจ​ใน​พระเจ้า​ว่า สิ่ง​ใด​ก็​ตาม​ที่​เรา​ทูล​ขอ ถ้า​สิ่ง​นั้น​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์ พระองค์​จะ​ทรง​ฟัง​เรา.” (1 โยฮัน 5:14) เรา​ต้อง​ทูล​ขอ​สิ่ง​ที่​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า. บาง​คน​อธิษฐาน​ขอ​สิ่ง​ที่​เห็น​ได้​ชัด​ว่า​ไม่​ใช่​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า เช่น ขอ​ให้​ถูก​ลอตเตอรี่ หรือ​ขอ​ให้​ชนะ​พนัน. บาง​คน​ก็​อธิษฐาน​โดย​มี​เจตนา​ที่​ไม่​ถูก​ต้อง. สาวก​ยาโกโบ​เตือน​ไม่​ให้​เรา​อธิษฐาน​ด้วย​เจตนา​เช่น​นั้น โดย​กล่าว​ว่า “เมื่อ​พวก​ท่าน​ทูล​ขอ พวก​ท่าน​ก็​ไม่​ได้​รับ เพราะ​พวก​ท่าน​ขอ​ด้วย​จุด​ประสงค์​ผิด ๆ เพื่อ​จะ​สนอง​ความ​ปรารถนา​ชั่ว​ของ​พวก​ท่าน.”—ยาโกโบ 4:3.

เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง ลอง​นึก​ถึง​ทีม​ฟุตบอล​สอง​ทีม​ที่​แข่ง​กัน​และ​ต่าง​ฝ่าย​ต่าง​ก็​อธิษฐาน​ขอ​ให้​ทีม​ของ​ตน​ชนะ. คง​ไม่​สม​เหตุ​สม​ผล​ที่​จะ​คาด​หมาย​ให้​พระเจ้า​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ที่​ขัด​กัน​เช่น​นั้น. และ​อาจ​กล่าว​อย่าง​นั้น​ได้​ด้วย​กับ​สงคราม​ใน​สมัย​ปัจจุบัน​ซึ่ง​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ที่​สู้​รบ​กัน​ต่าง​ก็​อธิษฐาน​ขอ​ให้​ได้​รับ​ชัย​ชนะ.

คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​ก็​ไม่​ได้​รับ​คำ​ตอบ​สำหรับ​คำ​อธิษฐาน​เช่น​กัน. ครั้ง​หนึ่ง พระ​ยะโฮวา​ทรง​เห็น​ว่า​จำเป็น​ที่​จะ​ตรัส​กับ​พวก​ผู้​นมัสการ​ที่​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด​ว่า “เมื่อ​เจ้า​อธิษฐาน​มาก​มาย​หลาย​หน, เรา​จะ​ไม่​ฟัง: ด้วย​มือ​ของ​พวก​เจ้า​เปรอะ​เปื้อน​ไป​ด้วย​โลหิต.” (ยะซายา 1:15) คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า “คน​ใด​ที่​บ่าย​หู​ไม่​ฟัง​พระ​บัญญัติ, คำ​อธิษฐาน​ของ​เขา​ก็​เป็น​ที่​น่า​สะอิดสะเอียน.”—สุภาษิต 28:9.

ใน​ทาง​ตรง​กัน​ข้าม พระ​ยะโฮวา​ทรง​เต็ม​พระทัย​เสมอ​ที่​จะ​ฟัง​คำ​อธิษฐาน​ที่​จริง​ใจ​ของ​ผู้​นมัสการ​ซึ่ง​ได้​พยายาม​เต็ม​ที่​เพื่อ​รับใช้​พระองค์​อย่าง​ที่​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์. แต่​นั่น​หมาย​ความ​ว่า​พระองค์​จะ​ทรง​ให้​ตาม​คำ​ร้อง​ขอ​ทุก​อย่าง​ของ​พวก​เขา​ไหม? ไม่​เลย. ให้​เรา​ดู​ตัว​อย่าง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ด้วย​กัน.

โมเซ​มี​ความ​สัมพันธ์​ใกล้​ชิด​เป็น​พิเศษ​กับ​พระเจ้า ถึง​กระนั้น ท่าน​ก็​ยัง​ต้อง​ขอ​สิ่ง​ที่ “สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระองค์.” โมเซ​ได้​ขอ​ใน​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​ซึ่ง​พระองค์​เคย​แจ้ง​ไว้ คือ​ท่าน​ขอ​อนุญาต​ที่​จะ​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​คะนาอัน โดย​ทูล​ว่า “ขอ​พระองค์​ทรง​โปรด​อนุญาต​ให้​ข้าพเจ้า​ข้าม​ไป​ดู​แผ่นดิน​อัน​มั่งคั่ง​บริบูรณ์​ที่​อยู่​ฟาก​แม่น้ำ​ยาระเด็น​ข้าง​โน้น.” แต่​ก่อน​หน้า​นั้น พระเจ้า​ทรง​บอก​โมเซ​แล้ว​ว่า​ท่าน​จะ​ไม่​ได้​เข้า​ใน​แผ่นดิน​นั้น เพราะ​ท่าน​ได้​ทำ​บาป. ดัง​นั้น​ใน​ตอน​นี้​แทน​ที่​พระเจ้า​จะ​ยอม​ให้​ตาม​คำ​ร้อง​ขอ​ของ​โมเซ พระองค์​กลับ​ตอบ​ท่าน​ว่า “เท่า​นั้น​เถิด; เจ้า​อย่า​ได้​พูด​กับ​เรา​ด้วย​เรื่อง​นี้​อีก​ต่อ​ไป​เลย.”—พระ​บัญญัติ 3:25, 26; 32:51.

อัครสาวก​เปาโล​เคย​อธิษฐาน​เพื่อ​ขอ​การ​บรรเทา​จาก​สิ่ง​ที่​ท่าน​เรียก​ว่า “หนาม​ใน​เนื้อหนัง.” (2 โครินท์ 12:7) “หนาม” ที่​ว่า​นี้​อาจ​หมาย​ถึง​ปัญหา​เรื่อง​ตา​ที่​เรื้อรัง​มา​นาน​หรือ​การ​ถูก​พวก​ผู้​ต่อ​ต้าน​และ “พี่​น้อง​จอม​ปลอม” ข่มเหง​รังแก​อย่าง​ไม่​หยุดหย่อน. (2 โครินท์ 11:26; กาลาเทีย 4:14, 15) เปาโล​เขียน​ว่า “ข้าพเจ้า​ทูล​ขอร้อง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ถึง​สาม​ครั้ง ขอ​ทรง​โปรด​ให้​หนาม​นั้น​หลุด​ไป​จาก​ข้าพเจ้า.” แต่​พระเจ้า​ทรง​ทราบ​ว่า​ถ้า​หาก​เปาโล​ยัง​ประกาศ​ต่อ​ไป​แม้​จะ​มี “หนาม​ใน​เนื้อหนัง” คอย​รบกวน ก็​จะ​เป็น​การ​แสดง​ให้​เห็น​อย่าง​ชัดเจน​ถึง​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า​และ​แสดง​ว่า​เปาโล​มี​ความ​ไว้​วางใจ​อย่าง​เต็ม​ที่​ใน​พระองค์. ดัง​นั้น แทน​ที่​พระเจ้า​จะ​ทำ​ตาม​ที่​เปาโล​ร้อง​ขอ พระองค์​กลับ​บอก​ท่าน​ว่า “เมื่อ​เจ้า​อ่อนแอ ฤทธิ์​ของ​เรา​จะ​ปรากฏ​โดย​สมบูรณ์.”—2 โครินท์ 12:8, 9.

ใช่​แล้ว พระเจ้า​ทรง​ทราบ​ดี​กว่า​เรา​ว่า​การ​ที่​พระองค์​ตอบ​คำ​ร้อง​ขอ​บาง​อย่าง​จะ​เป็น​ผล​ดี​ที่​สุด​สำหรับ​เรา​หรือ​ไม่. พระ​ยะโฮวา​ทรง​กระทำ​อย่าง​ที่​เป็น​ผล​ดี​แก่​เรา​เสมอ และ​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ที่​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​ของ​พระองค์​ซึ่ง​บันทึก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล.