ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์ กุมภาพันธ์ 2008

กุญแจสู่ความสุขในครอบครัว

แก้ไขข้อขัดแย้ง

เหตุใดจึงเกิดข้อขัดแย้งในชีวิตสมรส และคุณจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สายสมรสถูกทำลาย?

TEACH YOUR CHILDREN

มาระโกไม่ท้อถอย

มาระโกเผชิญการทดสอบที่หนักอะไรบ้าง? เมื่อท่านไม่ท้อถอย ท่านได้รับพระพรอะไรบ้าง?