ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา พฤศจิกายน 2015

ฉบับนี้มีบทความศึกษาที่เริ่มใช้วันที่ 28 ธันวาคม 2015 ถึง 31 มกราคม 2016

ฝึกสอนลูกที่เป็นเด็กให้รับใช้พระยะโฮวา

คุณลักษณะ 3 อย่างที่พระเยซูมีตอนที่ท่านสอนสาวกจะช่วยคุณให้ฝึกสอนลูกของคุณ

ฝึกสอนลูกที่เป็นวัยรุ่นให้รับใช้พระยะโฮวา

คุณจะช่วยลูกให้ใช้ช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไร?

คำถามจากผู้อ่าน

มีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าเมืองเยริโคถูกยึดในช่วงเวลาสั้น ๆ?

แสดงความขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของพระยะโฮวา

คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงแรงกระตุ้นแบบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเมื่อเราให้เวลา กำลัง และทรัพยากรของเรา

พระยะโฮวาเป็นพระเจ้าแห่งความรัก

พระยะโฮวาแสดงความรักต่อมนุษย์อย่างไร?

คุณรัก “เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ไหม?

คุณสามารถแสดงความรักตามที่พระเยซูสั่งในชีวิตคู่ ในประชาคม และในงานประกาศ

100 ปีที่ราชอาณาจักรปกครอง!

เราได้รับความช่วยเหลือเพื่อประกาศเรื่องราชอาณาจักรของพระเจ้าใน 3 วิธีอะไรบ้าง?

จดหมายเหตุของเรา

“ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์จะหยุดยั้งคุณได้!”

ไพโอเนียร์ที่ฝรั่งเศสในช่วงปี 1930 ได้วางตัวอย่างเรื่องความกระตือรือร้นและความอดทนไว้