ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา กันยายน 2014

ฉบับนี้มีบทความศึกษาที่ใช้สำหรับสัปดาห์ที่เริ่มวันที่ 27 ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายน 2014

คุณ “พยายามจะได้ทำหน้าที่” ไหม?

ถ้าคุณ “พยายามจะได้ทำหน้าที่” คุณต้องทำอย่างไร?

ทำไมคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณยึดถือเป็นความจริง?

บทความนี้จะบอกเหตุผลบางอย่างที่ทำให้หลายคนยอมรับว่าสิ่งที่พยานพระยะโฮวายึดถือเป็นความจริง และเหตุผลที่พยานฯเองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเขายึดถือเป็นความจริง

รับใช้ด้วยความภักดีแม้จะเจอ “ความทุกข์ลำบากมากมาย”

ทุกคนต้องเจอความทุกข์ลำบากเพราะเราอยู่ในโลกของซาตาน ซาตานใช้วิธีอะไรโจมตีเรา? เราจะเตรียมตัวรับมือได้อย่างไร?

พ่อแม่จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้รักพระยะโฮวา?

พ่อแม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงลูก “ด้วยการตีสอนจากพระยะโฮวาและปลูกฝังแนวคิดของพระองค์ให้เขา” (เอเฟโซส์ 6:4) บทความนี้อธิบายสามวิธีที่พ่อแม่จะเลี้ยงลูกให้รักพระยะโฮวา

คำถามจากผู้อ่าน

คำพูดที่บทเพลงสรรเสริญ 37:25 และมัดธาย 6:33 หมายความว่าพระยะโฮวาจะไม่ยอมให้คริสเตียนอดอยากไหม?

ความตาย ศัตรูตัวสุดท้ายจะถูกทำลาย

ความตายเป็นต้นเหตุของความทุกข์มากมาย ทำไมคนเราจึงตาย? ความตาย “ศัตรูตัวสุดท้าย” จะถูกทำลายอย่างไร? (1 โครินท์ 15:26) คุณจะได้เห็นความยุติธรรม สติปัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของพระยะโฮวา

อย่าลืมพี่น้องที่รับใช้เต็มเวลา

ผู้นมัสการพระยะโฮวาทุ่มเทตัวในงานรับใช้เต็มเวลา เราจะคิดถึงพี่น้องที่รับใช้เต็มเวลาซึ่งทำงาน “ด้วยความเชื่อ” และ “ด้วยความรัก” ได้อย่างไร?—1 เทสซาโลนิเก 1:3