ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา มิถุนายน 2014

วารสารฉบับนี้จะศึกษาระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2014

‘จงทำทางที่เท้าของคุณจะเดินไปให้ราบ’ และก้าวหน้าต่อไป

เราจะขจัดสิ่งที่กีดขวางไม่ให้เราทำตามเป้าหมายได้อย่างไร?

คำถามจากผู้อ่าน

การเผาศพเป็นเรื่องเหมาะสมสำหรับคริสเตียนไหม?

เราจะช่วยเหลือพี่น้องที่หย่าร้างได้อย่างไร?

การเข้าใจสภาพการณ์และอารมณ์ของคนที่หย่าร้าง

“จงรักพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้า”

ให้เรามาดูว่าที่พระเยซูบอกให้รักพระยะโฮวาสุดหัวใจ สุดชีวิต และสุดความคิดหมายความว่าอย่างไร

“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

พระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อบอกว่าเราต้องรักเพื่อนบ้าน? เราจะแสดงความรักต่อเพื่อนบ้านโดยวิธีใด?

คุณจำได้ไหม?

คุณได้อ่านหอสังเกตการณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้อย่างละเอียดไหม? ลองดูว่าคุณตอบคำถามต่อไปนี้ได้หรือไม่

คุณมองพี่น้องที่อ่อนแอเหมือนพระยะโฮวามองไหม?

คุณจะมองพี่น้องที่ดูเหมือนอ่อนแอในแง่ดีได้อย่างไร?

ช่วยพี่น้องให้รับใช้สุดความสามารถของเขา

เราจะช่วยพี่น้องหนุ่มสาวและคนที่รับบัพติสมาใหม่ให้มีคุณสมบัติในการรับใช้มากขึ้นได้อย่างไร?