ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา กุมภาพันธ์ 2013

วารสารฉบับนี้จะพิจารณาเกี่ยวกับมรดกอันยอดเยี่ยมที่ประชาชนของพระยะโฮวาได้รับ. นอกจากนั้น เชิญอ่านดูว่าเราจะได้รับการปกป้องจากพระยะโฮวาได้อย่างไร

นี่เป็นมรดกที่พระเจ้าประทานแก่เรา

การทบทวนว่าพระยะโฮวาทรงทำอะไรเพื่อมนุษยชาติรวมถึงประชาชนของพระองค์จะช่วยคุณให้เห็นค่ามรดกอันยอดเยี่ยมมากขึ้น.

คุณเห็นคุณค่ามรดกที่พระเจ้าประทานไหม?

การเข้าใจและเห็นคุณค่ามรดกที่พระเจ้าประทานให้ช่วยเราให้มุ่งมั่นยิ่งขึ้นในการรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระองค์.

องครักษ์ของจักรพรรดิโรมันได้ฟังการประกาศข่าวดี

เปาโลประกาศในทุกโอกาส. ตัวอย่างของท่านจะหนุนใจคุณให้ทำอย่างเดียวกัน.

จงอยู่ในหุบเขาแห่งการปกป้องของพระยะโฮวาเสมอ

หุบเขาแห่งการปกป้องของพระยะโฮวาคืออะไร? พระยะโฮวาจะปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์ที่หุบเขานั้นโดยวิธีใด?

จงระวังความมุ่งหมายในใจ

บางครั้งหัวใจเราอาจพยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. อะไรจะช่วยเราให้รู้ใจตัวเองจริงๆ?

อย่าให้สิ่งใดขัดขวางคุณไว้ไม่ให้ได้รับเกียรติ

คุณจะได้รับเกียรติจากพระเจ้าได้โดยวิธีใด? อะไรอาจขัดขวางเราไม่ให้ได้รับเกียรตินั้น?

นางเป็นคนในตระกูลเคยาฟัส

การค้นพบหีบเก็บกระดูกของมิริยามยืนยันว่าคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงบุคคลและครอบครัวที่มีอยู่จริง.

จดหมายเหตุของเรา

“เรื่องที่ไม่มีวันลืม” มาทันเวลาพอดี

อ่านดูว่า “ภาพยนตร์เรื่องการทรงสร้าง” (ภาคพิเศษ) ช่วยพยานฯในเยอรมนีให้พร้อมเผชิญการทดสอบความเชื่อในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไร.