‘พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลัง.’ (ฮีบรู 4:12) อัครสาวก​เปาโล​เขียน​อย่าง​นี้​เพื่อ​เน้น​ว่า​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มี​พลัง​ใน​การ​เข้า​ถึง​หัวใจ​และ​เปลี่ยน​ชีวิต​ผู้​คน.

แต่​ทัศนะ​ของ​ผู้​คน​ใน​เรื่อง​พลัง​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​เริ่ม​สับสน​เมื่อ​เกิด​การ​ออก​หาก​ตาม​ที่​บอก​ไว้​ล่วง​หน้า​หลัง​จาก​ที่​อัครสาวก​เสีย​ชีวิต. (2 เป. 2:1-3) ใน​เวลา​ต่อ​มา พวก​ผู้​นำ​คริสตจักร​เริ่ม​อ้าง​ว่า​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มี​อำนาจ​วิเศษ. ศาสตราจารย์​แฮร์รี วาย. แกมเบิล เขียน​เกี่ยว​กับ “การ​ใช้​ข้อ​ความ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เวทมนตร์​คาถา.” เขา​บอก​ว่า​ใน​ศตวรรษ​ที่​สาม ออริเกน​นัก​เขียน​คริสตจักร​ได้​แนะ​ว่า “การ​ได้​ยิน​เสียง​อ่าน​ถ้อย​คำ​ศักดิ์สิทธิ์​ย่อม​มี​ประโยชน์​อย่าง​แน่นอน. ใน​เมื่อ​ถ้อย​คำ​ที่​อยู่​ใน​คาถา​ของ​พวก​นอก​รีต​ยัง​มี​พลัง​อำนาจ พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​แท้ ๆ ย่อม​จะ​มี​อำนาจ​ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก.” ใน​ตอน​ปลาย​ของ​ศตวรรษ​ที่​สี่ จอห์น ไครซอสตอม​เขียน​ไว้​ว่า “พญา​มาร​จะ​ไม่​กล้า​เข้า​ใกล้​บ้าน​ที่​มี​พระ​ธรรม​กิตติคุณ​วาง​อยู่.” เขา​ยัง​รายงาน​ด้วย​ว่า​มี​บาง​คน​คัด​ข้อ​ความ​บาง​ตอน​จาก​หนังสือ​กิตติคุณ​มา​แขวน​ไว้​ที่​คอ​เพื่อ​เป็น​เครื่องราง​ของ​ขลัง. ศาสตราจารย์​แกมเบิล​ยัง​บอก​อีก​ว่า​เอากุสติน นัก​เทววิทยา​ชาว​คาทอลิก “อนุญาต​ให้​สอด​พระ​ธรรม​กิตติคุณ​ของ​โยฮัน​ไว้​ใต้​หมอน​ได้​ถ้า​ปวด​หัว”! ด้วย​เหตุ​นั้น มี​การ​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เครื่องราง​ของ​ขลัง. คุณ​จะ​ถือ​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เครื่องราง​ของ​ขลัง​หรือ​วัตถุ​มงคล​ที่​ปก​ป้อง​คุณ​ไว้​จาก​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ไหม?

การ​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​ผิด ๆ ที่​ทำ​กัน​มาก​กว่า​วิธี​อื่น​อาจ​ได้​แก่​การ​สุ่ม​เปิด​พระ​คัมภีร์​แล้ว​อ่าน​ข้อ​ความ​แรก​ที่​พบ​โดย​เชื่อ​ว่า​ข้อ​ความ​นั้น​เป็น​คำ​ตอบ​จาก​พระเจ้า. ตาม​ที่​ศาสตราจารย์​แกมเบิล​กล่าว​ไว้ ครั้ง​หนึ่ง​เมื่อ​เอากุสติน​ได้​ยิน​เสียง​เด็ก​ที่​อยู่​ข้าง​บ้าน​พูด​ว่า “ไป​เอา​มา​อ่าน ไป​เอา​มา​อ่าน” เขา​ถือ​ว่า​นั่น​เป็น​พระ​บัญชา​ของ​พระเจ้า​ให้​เปิด​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​อ่าน​ข้อ​ความ​แรก​ที่​เขา​พบ.

คุณ​เคย​ได้​ยิน​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​คน​ที่​มี​ปัญหา​อธิษฐาน​ถึง​พระเจ้า​แล้ว​ก็​สุ่ม​เปิด​คัมภีร์​ไบเบิล​โดย​เชื่อ​ว่า​ข้อ​แรก​ที่​พบ​จะ​ช่วย​เขา​แก้​ปัญหา​ไหม? แม้​ว่า​เขา​อาจ​มี​เป้าหมาย​ที่​ดี​แต่​นั่น​ไม่​ใช่​วิธี​ที่​คริสเตียน​แสวง​หา​คำ​แนะ​นำ​จาก​พระ​คัมภีร์.

พระ​เยซู​ทรง​รับรอง​กับ​เหล่า​สาวก​ว่า​พระองค์​จะ​ส่ง “ผู้​ช่วย คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์” ให้​พวก​เขา. พระองค์​ตรัส​ต่อ​ไป​ว่า​ผู้​ช่วย​นั้น “จะ​สอน​พวก​เจ้า​ทุก​สิ่ง​และ​จะ​ช่วย​พวก​เจ้า​ให้​ระลึก​ถึง ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​บอก​พวก​เจ้า​ไว้.” (โย. 14:26) แต่​การ​สุ่ม​เปิด​พระ​คัมภีร์​ดัง​ที่​กล่าว​ไป​แล้ว​นั้น​ไม่​จำเป็น​ต้อง​มี​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์.

การ​สุ่ม​เปิด​พระ​คัมภีร์​และ​การ​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เครื่องราง​ของ​ขลัง​ใน​วิธี​อื่น ๆ เป็น​สิ่ง​ที่​พบ​เห็น​ได้​ทั่ว​ไป. แต่​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​ตำหนิ​การ​ถือ​โชค​ลาง. (เลวี. 19:26; บัญ. 18:9-12; กิจ. 19:19) แม้​ว่า ‘พระ​คำ​ของ​พระเจ้า​มี​ชีวิต​และ​ทรง​พลัง’ แต่​เรา​ต้อง​ใช้​พระ​คำ​นั้น​อย่าง​ชำนาญ. สิ่ง​ที่​ช่วย​ชีวิต​ผู้​คน​ให้​ดี​ขึ้น​คือ​ความ​รู้​ที่​ถูก​ต้อง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ไม่​ใช่​การ​ใช้​พระ​คัมภีร์​เป็น​เครื่องราง​ของ​ขลัง. การ​รับ​เอา​ความ​รู้​เช่น​นั้น​ได้​ช่วย​หลาย​คน​ให้​เป็น​คน​มี​ศีลธรรม​ดี เลิก​ใช้​ชีวิต​แบบ​ที่​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย เสริม​ความ​สัมพันธ์​ใน​ชีวิต​ครอบครัว​ให้​มั่นคง และ​ส่ง​เสริม​สาย​สัมพันธ์​เป็น​ส่วน​ตัว​กับ​ผู้​ประพันธ์​คัมภีร์​ไบเบิล.