“ผู้​ใด​ที่​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​ท่ามกลาง​พวก​เจ้า​ทุก​คน ผู้​นั้น​จะ​เป็น​ใหญ่.”—ลูกา 9:48

1, 2. พระ​เยซู​ทรง​เตือน​เหล่า​อัครสาวก​เช่น​ไร และ​เหตุ​ใด​พระองค์​ทรง​เตือน​เช่น​นั้น?

ตอน​นั้น​เป็น​สากล​ศักราช 32. พระ​เยซู​ทรง​อยู่​ใน​แคว้น​แกลิลี​เมื่อ​มี​ปัญหา​เกิด​ขึ้น. เหล่า​อัครสาวก​ของ​พระองค์​โต้​เถียง​กัน​ว่า​ใคร​เป็น​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​หมู่​พวก​เขา. ผู้​เขียน​หนังสือ​กิตติคุณ​ลูกา​รายงาน​ว่า “เหล่า​สาวก​เถียง​กัน​ว่า​ใคร​จะ​เป็น​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​พวก​เขา. พระ​เยซู​ทรง​รู้​ว่า​พวก​เขา​คิด​อะไร​อยู่​ใน​ใจ จึง​ทรง​ให้​เด็ก​เล็ก​คน​หนึ่ง​มา​ยืน​ข้าง ๆ พระองค์ แล้ว​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า ‘ผู้​ใด​รับ​เด็ก​เล็ก ๆ คน​นี้​ใน​นาม​ของ​เรา​ก็​รับ​เรา​ด้วย และ​ผู้​ใด​ที่​รับ​เรา​ก็​รับ​พระองค์​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา​ด้วย. ด้วย​ว่า​ผู้​ใด​ที่​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​ท่ามกลาง​พวก​เจ้า​ทุก​คน ผู้​นั้น​จะ​เป็น​ใหญ่.’ ” (ลูกา 9:46-48) พระ​เยซู​ทรง​ช่วย​เหล่า​อัครสาวก​อย่าง​อด​ทน แต่​ก็​หนักแน่น เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า​พวก​เขา​จำเป็น​ต้อง​ถ่อม​ใจ.

2 คำ​แนะ​นำ​ของ​พระ​เยซู​ที่​ให้​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​สอดคล้อง​กับ​ค่า​นิยม​ของ​ชาว​ยิว​ใน​ศตวรรษ​แรก​ไหม? หรือ​ว่า​คำ​แนะ​นำ​นี้​ตรง​กัน​ข้าม​กับ​น้ำใจ​ของ​ผู้​คน​โดย​ทั่ว​ไป? พจนานุกรม​เทววิทยา​ของ​คัมภีร์​ภาค​พันธสัญญา​ใหม่ (ภาษา​อังกฤษ) อธิบาย​สภาพการณ์​ใน​สังคม​สมัย​นั้น​ว่า “ไม่​ว่า​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด​ก็​ตาม มี​คำ​ถาม​เกิด​ขึ้น​อยู่​เสมอ​ว่า​ใคร​เป็น​ใหญ่​กว่า​ใคร. ผู้​คน​ถือ​ว่า​เป็น​เรื่อง​สำคัญ​ที่​จะ​ให้​เกียรติ​แต่​ละ​คน​ตาม​ที่​เขา​ควร​ได้​รับ​และ​เป็น​ห่วง​เรื่อง​นี้​เสมอ.” พระ​เยซู​ทรง​เตือน​ให้​เหล่า​อัครสาวก​แตกต่าง​จาก​ผู้​คน​โดย​ทั่ว​ไป.

3. (ก) การ​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​หมาย​ถึง​อะไร และ​เหตุ​ใด​อาจ​เป็น​เรื่อง​ยาก​ที่​เรา​จะ​ทำ​อย่าง​นั้น? (ข) มี​คำ​ถาม​อะไร​เกิด​ขึ้น​เกี่ยว​กับ​การ​ปลูกฝัง​น้ำใจ​แบบ​ผู้​เล็ก​น้อย?

3 คำ​กรีก​ที่​แปล​ใน​ที่​นี้​ว่า “ผู้​เล็ก​น้อย” หมาย​ถึง​คน​ที่​เจียม​ตัว ถ่อม​ตน ต่ำต้อย ไม่​สำคัญ หรือ​ไม่​ค่อย​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​และ​ไม่​มี​อิทธิพล. พระ​เยซู​ทรง​ใช้​เด็ก​เป็น​ตัว​อย่าง​เพื่อ​แสดง​ให้​เหล่า​อัครสาวก​เห็น​ชัด​ว่า​พวก​เขา​ควร​ถ่อม​ใจ​และ​เจียม​ตัว. คำ​เตือน​สติ​นี้​ใช้​ ได้​กับ​คริสเตียน​แท้​ใน​ทุก​วัน​นี้​เช่น​เดียว​กับ​ใน​ศตวรรษ​แรก. เรา​อาจ​รู้สึก​ว่า​ยาก​ที่​จะ​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย อย่าง​น้อย​ก็​ใน​บาง​สถานการณ์. แนว​โน้ม​ของ​มนุษย์​เรา​ที่​มัก​หยิ่ง​ทะนง​อาจ​กระตุ้น​ให้​เรา​พยายาม​เป็น​คน​เด่น​ดัง. น้ำใจ​ของ​ผู้​คน​และ​สภาพ​แวด​ล้อม​ใน​โลก​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​การ​แข่งขัน​อาจ​ทำ​ให้​เรา​กลาย​เป็น​คน​ถือ​ดี ชอบ​เอา​ชนะ หรือ​บงการ​ผู้​อื่น​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​ตน​เอง. อะไร​อาจ​ช่วย​เรา​ได้​ให้​ปลูกฝัง​น้ำใจ​แบบ​เดียว​กับ​ผู้​เล็ก​น้อย? ‘ผู้​เล็ก​น้อย​ท่ามกลาง​พวก​เรา​จะ​เป็น​ใหญ่’ อย่าง​ไร? ใน​ขอบ​เขต​ใด​บ้าง​ของ​ชีวิต​ที่​เรา​ควร​พยายาม​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ?

“โอ้​ความ​มั่งคั่ง​และ​สติ​ปัญญา​และ​ความ​รู้​ของ​พระเจ้า​ล้ำ​ลึก​เสีย​จริง!”

4, 5. อะไร​จะ​ช่วย​เรา​ให้​ถ่อม​ใจ​มาก​ขึ้น? จง​ยก​ตัว​อย่าง.

4 วิธี​หนึ่ง​ที่​เรา​จะ​มี​ความ​ถ่อม​ใจ​มาก​ขึ้น​อาจ​ทำ​ได้​โดย​ที่​เรา​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​เรา​มาก. ที่​จริง “ไม่​มี​ผู้​ใด​หยั่ง​รู้​ถึง​พระ​ปัญญา​ของ​พระองค์​ได้.” (ยซา. 40:28) อัครสาวก​เปาโล​เขียน​เกี่ยว​กับ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​ยะโฮวา​ว่า “โอ้​ความ​มั่งคั่ง​และ​สติ​ปัญญา​และ​ความ​รู้​ของ​พระเจ้า​ล้ำ​ลึก​เสีย​จริง! คำ​พิพากษา​ของ​พระองค์​เหลือ​กำลัง​ที่​จะ​สืบ​ค้น​ได้​และ​ทาง​ของ​พระองค์​เหลือ​วิสัย​ที่​จะ​สืบ​เสาะ​ได้!” (โรม 11:33) แม้​ว่า​ความ​รู้​ของ​มนุษย์​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ต่าง ๆ ได้​เพิ่ม​ขึ้น​มาก​นับ​ตั้ง​แต่​ที่​เปาโล​เขียน​ถ้อย​คำ​นี้​เมื่อ​ประมาณ 2,000 ปี​ที่​แล้ว แต่​ถ้อย​คำ​ดัง​กล่าว​ก็​ยัง​คง​เป็น​ความ​จริง. ไม่​ว่า​เรา​มี​ความ​รู้​มาก​แค่​ไหน​ก็​ตาม ความ​รู้​นั้น​น่า​จะ​ทำ​ให้​เรา​ถ่อม​ใจ​และ​ยอม​รับ​ว่า​ยัง​มี​อีก​มาก​มาย​ที่​เรา​จะ​เรียน​รู้​ได้​อย่าง​ไม่​มี​วัน​หมด​สิ้น​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา พระ​ราชกิจ​ของ​พระองค์ และ​แนว​ทาง​ของ​พระองค์.

5 การ​ตระหนัก​ว่า​เป็น​เรื่อง​เกิน​ความ​สามารถ​ของ​คน​เรา​ที่​จะ​เรียน​รู้​ได้​หมด​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ทรง​สร้าง​ของ​พระเจ้า​ได้​ช่วย​ชาย​หนุ่ม​คน​หนึ่ง​ที่​ชื่อ​ลีโอ​ให้​ถือ​ว่า​ตัว​เอง​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย. * เมื่อ​ยัง​หนุ่ม ลีโอ​สนใจ​วิทยาศาสตร์​มาก. เขา​ต้องการ​จะ​เข้าใจ​เอกภพ​ให้​มาก​ที่​สุด​เท่า​ที่​จะ​ทำ​ได้ เขา​จึง​ตัดสิน​ใจ​เรียน​ดาราศาสตร์​ฟิสิกส์​และ​ได้​ข้อ​สรุป​ที่​สำคัญ​อย่าง​หนึ่ง. เขา​กล่าว​ว่า “จาก​สิ่ง​ที่​ผม​ได้​ศึกษา ผม​ได้​ข้อ​สรุป​ว่า​ทฤษฎี​ต่าง ๆ ทาง​วิทยาศาสตร์​ใน​ปัจจุบัน​เพียง​อย่าง​เดียว​คง​ไม่​ช่วย​ให้​มนุษย์​เข้าใจ​ทุก​สิ่ง​เกี่ยว​กับ​เอกภพ​ได้. ผม​จึง​เปลี่ยน​มา​เรียน​ด้าน​กฎหมาย.” ต่อ​มา ลีโอ​ได้​เป็น​อัยการ​ท้องถิ่น และ​ภาย​หลัง​ก็​ได้​เป็น​ผู้​พิพากษา. ใน​ที่​สุด เขา​และ​ภรรยา​ได้​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา ตอบรับ​ความ​จริง และ​ได้​อุทิศ​ตัว​เป็น​ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า. แม้​ว่า​ลีโอ​มี​การ​ศึกษา​สูง แต่​อะไร​ช่วย​เขา​ให้​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ? เขา​ตอบ​ว่า “สิ่ง​ที่​ช่วย​ผม​ให้​ถ่อม​ใจ​ก็​คือ​การ​สำนึก​ว่า ไม่​ว่า​เรา​จะ​เรียน​รู้​มาก​ขนาด​ไหน​แล้ว​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา​ และ​เอกภพ ก็​ยัง​คง​มี​อีก​มาก​มาย​ที่​เรา​จะ​เรียน​รู้​ได้.”

พระ​ยะโฮวา​ทรง​ให้​เกียรติ​เรา​โดย​ประทาน​สิทธิ​พิเศษ​แก่​เรา​ใน​การ​ประกาศ​ข่าว​ดี

6, 7. (ก) พระ​ยะโฮวา​ทรง​วาง​ตัว​อย่าง​อัน​ยอด​เยี่ยม​อะไร​ใน​เรื่อง​ความ​ถ่อม​ใจ? (ข) ความ​ถ่อม​ใจ​ของ​พระเจ้า​ทำ​ให้​ใคร​คน​หนึ่ง “เป็น​ใหญ่” ได้​อย่าง​ไร?

6 อีก​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​ช่วย​เรา​ให้​ถ่อม​ใจ​ก็​คือ​การ​ที่​เรา​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​เอง​ทรง​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ. ขอ​ให้​คิด​ถึง​ข้อ​เท็จ​จริง​ที่​ว่า “เรา​เป็น​ผู้​ร่วม​งาน​กับ​พระเจ้า.” (1 โค. 3:9) คิด​ดู​ก็​แล้ว​กัน! พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​องค์​ยิ่ง​ใหญ่​ผู้​ไม่​มี​ใคร​เทียบ​ได้​ทรง​ให้​เกียรติ​เรา​โดย​ให้​เรา​มี​โอกาส​ที่​จะ​ประกาศ​และ​สอน​โดย​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​พระ​คำ​ของ​พระองค์. ถึง​แม้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​เป็น​ผู้​ทำ​ให้​เมล็ด​ที่​เรา​ปลูก​และ​รด​น้ำ​เติบโต​ขึ้น แต่​พระองค์​ทรง​โปรด​ประทาน​ตำแหน่ง​อัน​มี​เกียรติ​ให้​เรา​ได้​ทำ​งาน​กับ​พระองค์. (1 โค. 3:6, 7) นั่น​เป็น​ตัว​อย่าง​ที่​น่า​ทึ่ง​ซึ่ง​แสดง​ถึง​ความ​ถ่อม​ใจ​ของ​พระเจ้า​มิ​ใช่​หรือ? แน่นอน ตัว​อย่าง​ของ​พระ​ยะโฮวา​ใน​เรื่อง​ความ​ถ่อม​ใจ​น่า​จะ​กระตุ้น​ใจ​เรา​แต่​ละ​คน​อย่าง​มาก​ให้​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย.

7 ตัว​อย่าง​ของ​พระเจ้า​ใน​เรื่อง​ความ​ถ่อม​ใจ​มี​ผล​อย่าง​มาก​ต่อ​ดาวิด​ผู้​ประพันธ์​เพลง​สรรเสริญ. ท่าน​ร้อง​เพลง​สรรเสริญ​พระ​ยะโฮวา​ว่า “พระองค์​ได้​ทรง​ประทาน​ความ​รอด​ของ​พระองค์​ให้​เป็น​โล่​แก่​ข้าพเจ้า; และ​ซึ่ง​พระองค์​ทรง​น้อม​พระทัย​ลง​นั้น​กระทำ​ให้​ข้าพเจ้า​เป็น​ใหญ่​ขึ้น.” (2 ซามู. 22:36) ดาวิด​ถือ​ว่า​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ใด ๆ ที่​ท่าน​มี​ใน​อิสราเอล​เป็น​เพราะ​ความ​ถ่อม​ใจ​ของ​พระ​ยะโฮวา กล่าว​คือ​เป็น​เพราะ​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ลด​พระองค์​ลง​มา​สน​พระทัย​ท่าน. (เพลง. 113:5-7) เป็น​เช่น​นั้น​กับ​เรา​ด้วย. มี​คุณลักษณะ ความ​สามารถ และ​สิทธิ​พิเศษ​อะไร​บ้าง​ที่​เรา​มี​โดย “ไม่​ได้​รับ​มา” จาก​พระ​ยะโฮวา? (1 โค. 4:7) คน​ที่​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย “เป็น​ใหญ่” เพราะ​พวก​เขา​กลาย​เป็น​คน​มี​คุณค่า​มาก​ขึ้น​ใน​ฐานะ​ผู้​รับใช้​พระ​ยะโฮวา. (ลูกา 9:48) ขอ​ให้​เรา​พิจารณา​ว่า​เป็น​เช่น​นั้น​อย่าง​ไร.

‘ผู้​เล็ก​น้อย​ท่ามกลาง​พวก​เจ้า​เป็น​ใหญ่’

8. ความ​ถ่อม​ใจ​ส่ง​ผล​อย่าง​ไร​ต่อ​ทัศนคติ​ที่​เรา​มี​ต่อ​องค์การ​ของ​พระ​ยะโฮวา?

8 คน​ที่​ถ่อม​ใจ​มี​ความ​สุข​ใน​องค์การ​ของ​พระเจ้า​และ​พร้อม​ให้​การ​สนับสนุน​การ​ดำเนิน​งาน​ใน​ประชาคม. ขอ​พิจารณา​ตัว​อย่าง​ของ​เพตรา หญิง​สาว​คน​หนึ่ง​ซึ่ง​เติบโต​ขึ้น​ใน​ครอบครัว​พยาน​ฯ. เพราะ​ต้องการ​ที่​จะ​ทำ​สิ่ง​ต่าง ๆ ตาม​วิธี​ของ​เธอ​เอง เพตรา​จึง​เลิก​คบหา​กับ​ประชาคม. หลาย​ปี​ต่อ​มา เธอ​กลับ​มา​สมทบ​กับ​ประชาคม​อีก​ครั้ง​หนึ่ง. ตอน​นี้​เธอ​มี​ความ​สุข​ที่​ได้​อยู่​ใน​องค์การ​ของ​พระ​ยะโฮวา​และ​สนับสนุน​การ​ดำเนิน​งาน​ใน​ประชาคม​อย่าง​กระตือรือร้น. อะไร​ทำ​ให้​เธอ​เปลี่ยน​ไป? เธอ​เขียน​ว่า “คุณลักษณะ​สอง​ประการ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด​ที่​ดิฉัน​ต้อง​เข้าใจ​และ​ปลูกฝัง​ก็​คือ​ความ​ถ่อม​ใจ​และ​ความ​เจียม​ตัว.”

9. คน​ถ่อม​ใจ​มี​ทัศนคติ​เช่น​ไร​ต่อ​อาหาร​ฝ่าย​วิญญาณ​ที่​ได้​รับ และ​เหตุ​ใด​นั่น​ทำ​ให้​เขา​มี​ค่า​ยิ่ง​ขึ้น?

9 คน​ที่​ถ่อม​ใจ​รู้สึก​ขอบคุณ​จาก​ใจ​จริง​สำหรับ​สิ่ง​ดี​ทุก​อย่าง​ที่​พระ​ยะโฮวา​ประทาน รวม​ถึง​อาหาร​ฝ่าย​วิญญาณ. ด้วย​เหตุ​นั้น คน​ที่​ถ่อม​ใจ​จึง​ขยัน​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​กระตือรือร้น​ที่​จะ​อ่าน​วารสาร​หอสังเกตการณ์ และ​ตื่นเถิด! ผู้​รับใช้​ที่​ซื่อ​สัตย์​ของ​พระ​ยะโฮวา​หลาย​คน​ทำ​เป็น​นิสัย​ที่​จะ​อ่าน​หนังสือ​ใหม่​แต่​ละ​เล่ม​ก่อน​ที่​จะ​เก็บ​ไว้​บน​ชั้น​หนังสือ. เมื่อ​เรา​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ​โดย​อ่าน​และ​ศึกษา​หนังสือ​ที่​อาศัย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หลัก เรา​ก็​จะ​ก้าว​หน้า​ฝ่าย​วิญญาณ และ​พระ​ยะโฮวา​ก็​จะ​สามารถ​ใช้​เรา​ได้​อย่าง​เต็ม​ที่​ยิ่ง​ขึ้น​ใน​งาน​รับใช้​พระองค์.—ฮีบรู 5:13, 14

10. เรา​จะ​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ​ใน​ประชาคม​ได้​อย่าง​ไร?

10 คน​ที่​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย “เป็น​ใหญ่” ใน​อีก​แนว​ทาง​หนึ่ง. ทุก​ประชาคม​มี​ผู้​ชาย​ที่​มี​คุณวุฒิ​ซึ่ง​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​โดย​การ​ชี้​นำ​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระ​ยะโฮวา​ให้​รับใช้​เป็น​ผู้​ปกครอง. พวก​เขา​จัด​ระเบียบ​การ​ประชุม​และ​การ​รับใช้​ใน​เขต​ ประกาศ และ​บำรุง​เลี้ยง​ประชาคม. เมื่อ​เรา​มี​ทัศนะ​แบบ​เดียว​กับ​ผู้​เล็ก​น้อย​โดย​เต็ม​ใจ​สนับสนุน​การ​จัด​เตรียม​เหล่า​นี้ เรา​ก็​มี​ส่วน​ส่ง​เสริม​ให้​ประชาคม​มี​ความ​ยินดี สันติ​สุข และ​เอกภาพ. (อ่าน​ฮีบรู 13:7, 17) ถ้า​คุณ​กำลัง​รับใช้​ใน​ฐานะ​ผู้​ปกครอง​หรือ​ผู้​ช่วย​งาน​รับใช้ คุณ​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ​โดย​การ​ขอบคุณ​พระ​ยะโฮวา​ที่​ได้​ประทาน​สิทธิ​พิเศษ​ใน​งาน​รับใช้​ให้​แก่​คุณ​ไหม?

11, 12. ทัศนคติ​เช่น​ไร​ที่​จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ค่า​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ต่อ​องค์การ​ของ​พระ​ยะโฮวา และ​ทำไม​จึง​เป็น​อย่าง​นั้น?

11 คน​ที่​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย “เป็น​ใหญ่” หรือ​มี​ค่า​มาก​ขึ้น​ต่อ​องค์การ​ของ​พระ​ยะโฮวา เพราะ​ความ​ถ่อม​ใจ​ทำ​ให้​เขา​เป็น​ผู้​รับใช้​ที่​ดี​ที่​พระเจ้า​ทรง​ใช้​เขา​ได้. พระ​เยซู​ต้อง​เตือน​สติ​เหล่า​สาวก​ให้​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย เพราะ​พวก​เขา​บาง​คน​ได้​รับ​อิทธิพล​จาก​น้ำใจ​ที่​มี​แพร่​หลาย​ใน​สมัย​นั้น. ลูกา 9:46 กล่าว​ว่า “เหล่า​สาวก​เถียง​กัน​ว่า​ใคร​จะ​เป็น​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​พวก​เขา.” เรา​อาจ​กลาย​เป็น​อย่าง​นี้​ด้วย​ไหม​โดย​เริ่ม​ชัก​เหตุ​ผล​ว่า​เรา​ดี​กว่า​เพื่อน​ร่วม​ความ​เชื่อ​หรือ​เหนือ​กว่า​ผู้​คน​ทั่ว​ไป​ใน​ทาง​ใด​ทาง​หนึ่ง? เรา​ควร​แตกต่าง​จาก​คน​ส่วน​ใหญ่​ใน​โลก​ที่​อยู่​รอบ​ตัว​เรา​ซึ่ง​หยิ่ง​และ​เห็น​แก่​ตัว. ถ้า​เรา​ถ่อม​ใจ​และ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​ยะโฮวา​มา​เป็น​อันดับ​แรก เรา​ก็​จะ​ทำ​ให้​พี่​น้อง​ของ​เรา​รู้สึก​สดชื่น​เมื่อ​อยู่​กับ​เรา.

12 คำ​แนะ​นำ​ของ​พระ​เยซู​ที่​ให้​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​นับ​ว่า​กระตุ้น​ใจ​เรา​อย่าง​แท้​จริง. เรา​ควร​พยายาม​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ​ใน​ทุก​แง่​มุม​ของ​ชีวิต​มิ​ใช่​หรือ? ขอ​ให้​เรา​พิจารณา​สาม​ขอบ​เขต.

จง​พยายาม​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย

13, 14. สามี​หรือ​ภรรยา​ควร​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​อย่าง​ไร และ​นั่น​จะ​มี​ผล​ต่อ​ชีวิต​สมรส​อย่าง​ไร?

13 ใน​ชีวิต​สมรส. ผู้​คน​มาก​มาย​ใน​ทุก​วัน​นี้​เป็น​ห่วง​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เรื่อง​สิทธิ​ส่วน​บุคคล และ​เรียก​ร้อง​สิทธิ​ของ​ตน​แม้​ว่า​การ​ทำ​อย่าง​นั้น​จะ​ละเมิด​สิทธิ​ของ​ผู้​อื่น. แต่​คน​ถ่อม​ใจ​มี​ทัศนคติ​อย่าง​ที่​เปาโล​สนับสนุน​คริสเตียน​ใน​กรุง​โรม. ท่าน​เขียน​ว่า “ให้​เรา​มุ่ง​ทำ​สิ่ง​ที่​สร้าง​สันติ​สุข​และ​สิ่ง​ที่​ส่ง​เสริม​กัน​ให้​เจริญ.” (โรม 14:19) คน​ที่​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​มุ่ง​สร้าง​สันติ​สุข​กับ​ทุก​คน​โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​กับ​คู่​สมรส​ของ​ตน.

14 ขอ​ให้​พิจารณา​เรื่อง​การ​พักผ่อน​หย่อนใจ. คู่​สมรส​อาจ​ชอบ​ความ​บันเทิง​ที่​ไม่​เหมือน​กัน. สามี​อาจ​ชอบ​อยู่​กับ​บ้าน​ใน​ยาม​ว่าง​และ​อ่าน​หนังสือ. ส่วน​ภรรยา​อาจ​ชอบ​ออก​ไป​กิน​ข้าว​นอก​บ้าน​หรือ​ไป​หา​เพื่อน. ภรรยา​คง​จะ​นับถือ​สามี​ได้​ง่าย​กว่า​มิ​ใช่​หรือ​เมื่อ​เห็น​ว่า​เขา​ถ่อม​ใจ และ​สนใจ​ว่า​เธอ​ชอบ​อะไร​และ​ไม่​ชอบ​อะไร​แทน​ที่​จะ​สนใจ​แต่​สิ่ง​ที่​เขา​เอง​ชอบ? และ​สามี​จะ​รัก​และ​เห็น​คุณค่า​ภรรยา​สัก​เพียง​ไร​เมื่อ​เห็น​ว่า​เธอ​ไม่​เพียง​ทำ​แต่​สิ่ง​ที่​เธอ​เอง​ชอบ​แต่​คำนึง​ถึง​ความ​ปรารถนา​ของ​เขา​ด้วย! สาย​สัมพันธ์​ใน​ชีวิต​สมรส​จะ​แน่นแฟ้น​ยิ่ง​ขึ้น​เมื่อ​ทั้ง​สอง​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย.—อ่าน​ฟิลิปปอย 2:1-4

15, 16. ตาม​ที่​กล่าว​ไว้​ใน​เพลง​สรรเสริญ​บท 131 ดาวิด​สนับสนุน​ชาว​อิสราเอล​ให้​ทำ​อะไร และ​เรา​จะ​ทำ​อย่าง​เดียว​กัน​นั้น​ได้​อย่าง​ไร​ใน​ประชาคม?

15 ใน​ประชาคม. ใน​โลก​ทุก​วัน​นี้ หลาย​คน​รู้สึก​ว่า​พวก​เขา​ต้อง​ได้​สิ่ง​ที่​ตน​ต้องการ​ใน​ทันที. พวก​เขา​ไม่​มี​ความ​อด​ทน​และ​เกลียด​การ​รอ​คอย. การ​ปลูกฝัง​ความ​ถ่อม​ใจ​ช่วย​เรา​ให้​คอย​ท่า​พระ​ยะโฮวา​หรือ​ไว้​วางใจ​พระองค์. (อ่าน​มีคา 7:7) ถ้า​เรา​ถ่อม​ใจ​และ​คอย​ท่า​พระ​ยะโฮวา เรา​จะ​ได้​รับ​การ​อวย​พร​จาก​พระองค์. เรา​จะ​รู้สึก​ปลอด​ภัย สบาย​ใจ และ​อิ่ม​ใจ​พอ​ใจ. ไม่​แปลก​เลย​ที่​ดาวิด​สนับสนุน​เพื่อน​ร่วม​ชาติ​ชาว​อิสราเอล​ให้​คอย​ท่า​พระเจ้า​อย่าง​อด​ทน!

16 คุณ​จะ​มี​กำลังใจ​แบบ​เดียว​กับ​ดาวิด​ได้​เมื่อ​คุณ​คอย​ท่า​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​ถ่อม​ใจ. (เพลง. 42:5) คุณ​อาจ “ปรารถนา​การ​งาน​ที่​ดี” และ​ด้วย​เหตุ​นั้น​คุณ​กำลัง “พยายาม​จะ​ได้​ทำ​หน้า​ที่​ผู้​ดู​แล.” (1 ติโม. 3:1-7) แน่นอน ก่อน​อื่น​คุณ​ควร​ทำ​ทุก​สิ่ง​ที่​คุณ​ทำ​ได้​เพื่อ​จะ​บรรลุ​คุณสมบัติ​ที่​จำเป็น​สำหรับ​การ​เป็น​ผู้​ ปกครอง​โดย​ได้​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์. แต่​จะ​ว่า​อย่าง​ไร​ถ้า​ดู​เหมือน​ว่า​คุณ​ต้อง​คอย​นาน​กว่า​คน​อื่น? คน​ที่​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย ซึ่ง​คอย​อย่าง​อด​ทน​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​สิทธิ​พิเศษ​ใน​การ​รับใช้ จะ​รับใช้​พระ​ยะโฮวา​ด้วย​ความ​ชื่นชม​ยินดี​ต่อ ๆ ไป​และ​จะ​ยินดี​ทำ​งาน​มอบหมาย​ใด ๆ ก็​ตาม​ที่​เขา​ได้​รับ.

17, 18. (ก) มี​ประโยชน์​อะไร​เมื่อ​เรา​ขอ​อภัย​และ​เต็ม​ใจ​จะ​ให้​อภัย​คน​อื่น?

17 ใน​ความ​สัมพันธ์​ของ​เรา​กับ​คน​อื่น. การ​ขอ​โทษ​เป็น​เรื่อง​ที่​ทำ​ได้​ยาก​สำหรับ​คน​ส่วน​ใหญ่. อย่าง​ไร​ก็​ตาม ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​พยายาม​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ​โดย​ยอม​รับ​ข้อ​ผิด​พลาด​ของ​ตน​และ​ขอ​อภัย. เขา​ยัง​พร้อม​จะ​ให้​อภัย​ด้วย​เมื่อ​คน​อื่น​ทำ​ผิด. ใน​ขณะ​ที่​ความ​หยิ่ง​ทำ​ให้​เกิด​ความ​แตก​แยก​และ​การ​ทะเลาะ​ถกเถียง แต่​การ​ให้​อภัย​ส่ง​เสริม​ให้​มี​สันติ​สุข​ใน​ประชาคม.

18 บาง​ครั้ง​เรา​อาจ​จำเป็น​ต้อง “ถ่อม​ตัว​ลง” และ​ขอ​โทษ​อย่าง​จริง​ใจ. ตัว​อย่าง​เช่น เรา​อาจ​ทำ​สัญญา​ไว้​กับ​ใคร​คน​หนึ่ง​แต่​ไม่​สามารถ​ทำ​ตาม​คำ​สัญญา​นั้น​ได้​จริง ๆ. ใน​สถานการณ์​เช่น​นี้ เรา​ควร​คิด​ถึง​ข้อ​ผิด​พลาด​ของ​ตัว​เรา​เอง​และ​ยอม​รับ​ผิด แม้​ว่า​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​อาจ​ไม่​ใช่​ความ​ผิด​ของ​เรา​ทั้ง​หมด.—อ่าน​สุภาษิต 6:1-3, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​มาตรฐาน *

มี​โอกาส​ใด​บ้าง​ที่​คุณ​จะ​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย​ได้?

19. เหตุ​ใด​เรา​ควร​รู้สึก​ขอบคุณ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สนับสนุน​เรา​ให้​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย?

19 เรา​รู้สึก​ขอบคุณ​สัก​เพียง​ไร​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สนับสนุน​เรา​ให้​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย! แม้​ว่า​บาง​ครั้ง​อาจ​เป็น​เรื่อง​ยาก​ที่​จะ​ถ่อม​ใจ แต่​ถ้า​เรา​คิด​อยู่​เสมอ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​เรา​สัก​เพียง​ไร​และ​จำ​ไว้​ว่า​พระ​ยะโฮวา​เอง​ทรง​แสดง​ความ​ถ่อม​ใจ เรา​ก็​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้​แสดง​คุณลักษณะ​ที่​ยอด​เยี่ยม​นี้. โดย​การ​ทำ​อย่าง​นี้​เรา​ก็​จะ​เป็น​ผู้​รับใช้​ของ​พระ​ยะโฮวา​ที่​มี​ค่า​มาก​ขึ้น. ดัง​นั้น ขอ​ให้​เรา​แต่​ละ​คน​ประพฤติ​ตัว​เป็น​ผู้​เล็ก​น้อย.

^ วรรค 5 ชื่อ​ใน​บทความ​นี้​เป็น​ชื่อ​สมมุติ.

^ วรรค 18 สุภาษิต 6:1-3 (ฉบับ​มาตรฐาน): “ลูก​เอ๋ย ถ้า​เจ้า​เป็น​ผู้​ค้ำ​ประกัน​ให้​เพื่อน​บ้าน​ของ​เจ้า ได้​ทำ​สัญญา​กับ​คน​แปลก​หน้า ถ้า​เจ้า​ติด​บ่วง​เพราะ​คำ​จาก​ปาก​ของ​เจ้า และ​เจ้า​ติด​กับ​เพราะ​คำ​จาก​ปาก​ของ​เจ้า ลูก​เอ๋ย จง​ทำ​อย่าง​นี้​และ​ช่วย​ตัว​เจ้า​ให้​พ้น​ภัย เพราะ​เจ้า​ตก​อยู่​ใน​กำ​มือ​เพื่อน​บ้าน​ของ​เจ้า​แล้ว รีบ​ไป ถ่อม​ตัว​ลง และ​วิงวอน​เพื่อน​บ้าน​ของ​เจ้า.”