เราเกือบทุกคนเกี่ยวข้องกับสัตว์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราควรปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไร?

มนุษย์ควรปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไร?

คนทั่วไปคิดอย่างไร?

บางคนคิดว่ามนุษย์จะทำอย่างไรกับสัตว์ก็ได้ตามใจชอบ ส่วนคนอื่นรู้สึกว่ามนุษย์ควรทำกับสัตว์เหมือนกับที่ปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน

  • นักพิทักษ์สิทธิสัตว์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งอ้างว่า สัตว์ “ก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ตามประสาของมันไม่ควรทำกับมันเหมือนเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจิตใจหรือเป็นแค่สินค้า” และเขายังบอกอีกว่า “เราไม่ควรปฏิบัติต่อสัตว์เหมือนกับว่ามันเป็นทรัพย์สินของเรา”

  • บางคนก็ดูเหมือนสุดโต่งเกินไป เช่น เศรษฐีพันล้านที่ชื่อลีโอนา เฮล์มสลีย์ ได้ยกมรดกให้หมาของเธอเป็นเงิน 12 ล้านดอลลาร์และระบุว่าเมื่อมันตายก็ให้ฝังมันไว้ข้างหลุมศพเธอ

ลองคิดดู: คุณคิดว่าสัตว์ควรได้รับการปฏิบัติอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

พระยะโฮวาพระเจ้าผู้สร้างชีวิตบอกกับมนุษย์ว่า “จงครอบครอง ฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตไหวกายได้ซึ่งอยู่บนแผ่นดิน” (เยเนซิศ 1:28) นี่จึงมีเหตุผลที่จะสรุปว่า พระเจ้ามองมนุษย์สูงส่งกว่าสัตว์

การสรุปแบบนี้สนับสนุนข้อคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่ว่า “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบฉายาของพระองค์ และตามแบบฉายาของพระองค์นั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”—เยเนซิศ 1:27

เพราะมนุษย์ถูกสร้าง ‘ตามแบบฉายาของพระเจ้า’ จึงมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถแสดงคุณลักษณะแบบพระเจ้าได้ เช่น สติปัญญา ความยุติธรรม และความรัก รวมทั้งมีความสำนึกด้านศีลธรรมและศาสนา สัตว์ไม่ได้มีคุณลักษณะเหมือนกับมนุษย์เพราะมันไม่ได้ถูกสร้าง ‘ตามแบบฉายาของพระเจ้า’ สัตว์ด้อยกว่ามนุษย์ มันจึงไม่สมควรได้รับการปฏิบัติแบบเดียว กับมนุษย์

นี่หมายความว่ามนุษย์มีสิทธิ์ทำไม่ดีต่อสัตว์ไหม? ไม่ใช่อย่างนั้น

  • ในกฎหมายที่พระยะโฮวาให้แก่ชาวอิสราเอล พระเจ้าต้องการให้สัตว์ต่าง ๆ ได้พัก ได้กิน ได้รับการช่วยเหลือเมื่อบาดเจ็บ และได้รับการปกป้องจากอันตราย—เอ็กโซโด 23:4, 5; พระบัญญัติ 22:10; 25:4

“จงทำการงานของเจ้าในกำหนดหกวัน แต่ในวันที่เจ็ดนั้นจงงดการไว้ เพื่อโคและลาของเจ้าจะได้พัก”เอ็กโซโด 23:12

 ผิดไหมที่จะฆ่าสัตว์?

คนทั่วไปคิดอย่างไร?

นายพรานและนักตกปลาบางคนฆ่าสัตว์เพื่อเกมกีฬา พวกเขาชอบความตื่นเต้นในการไล่ล่าหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะ ส่วนบางคนก็เห็นด้วยกับนักเขียนนวนิยายชาวรัสเซียชื่อลีโอ ตอลสตอยที่เขียนไว้ว่า การฆ่าและการกินสัตว์ถือเป็นเรื่อง “ไร้ศีลธรรมสิ้นดี”

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไร?

พระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์ฆ่าสัตว์ได้เพื่อไม่ให้มันทำร้ายเราหรือเพื่อเอามาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม (เอ็กโซโด 21:28; มาระโก 1:6) คัมภีร์ไบเบิลยังบอกด้วยว่ามนุษย์สามารถฆ่าสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารได้ ดังที่เยเนซิศ 9:3 บอกว่า “สารพัตรสัตว์ที่มีชีวิตจะเป็นอาหารของเจ้า” แม้แต่พระเยซูก็ยังเคยช่วยสาวกของท่านจับปลาซึ่งทีหลังพวกเขาก็เอาปลาบางส่วนที่ได้มากินกัน—โยฮัน 21:4-13

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า พระเจ้า “เกลียดชังผู้ที่รักความทารุณโหดร้าย” (บทเพลงสรรเสริญ 11:5, ฉบับ 1971 ) ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำร้ายหรือฆ่าสัตว์เพียงเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อการกีฬา

คัมภีร์ไบเบิลบอกชัดเจนว่าสำหรับพระเจ้าแล้วชีวิตสัตว์มีค่ามาก

  • คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า “พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน สัตว์ใช้ตาม ชนิดของมัน และสรรพสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกอย่าง แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี”เยเนซิศ 1:25

  • คัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงพระยะโฮวาว่า “พระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์” (บทเพลงสรรเสริญ 147:9, ฉบับ 1971 ) พระเจ้าให้มีระบบนิเวศจึงทำให้สัตว์มีอาหารมากมายและมีที่อยู่อาศัย

  • ดาวิดกษัตริย์ของอิสราเอลอธิษฐานว่า “พระองค์ทรงช่วยมนุษย์และสัตว์ให้รอด” (บทเพลงสรรเสริญ 36:6) ในตอนที่พระยะโฮวาจะทำลายคนชั่วโดยให้น้ำมาท่วมโลก พระองค์ได้ปกป้องมนุษย์แปดคนรวมทั้งสัตว์ทุกชนิดด้วย—เยเนซิศ 6:19

เห็นได้ชัดว่า พระยะโฮวาถือว่าสัตว์ที่พระองค์สร้างมีค่าและพระองค์ต้องการให้มนุษย์ดูแลเอาใจใส่สัตว์อย่างเหมาะสม

“คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตแห่งสัตว์เลี้ยงของเขา”สุภาษิต 12:10