สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว เราแทบทุกคนก็ต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ ไม่เว้นแม้แต่คนที่ดูเหมือนมีเพียบพร้อมทุกอย่างในชีวิต

คัมภีร์ไบเบิลบอกว่า

“การวิ่งแข่งหาชนะด้วยความเร็วไม่ หรือสงครามหาชนะด้วยความกำยำล่ำสันไม่ หรือคนฉลาดมีอาหารกินอยู่เสมอก็หาไม่ หรือคนมีความรู้จะร่ำรวยก็เอาแน่หาได้ไม่ หรือคนเชี่ยวชาญจะได้รับเกียรติก็เอาจริงหาได้ไม่ แต่วาระกับโอกาสมาถึงเขาทุกคน”—ท่านผู้ประกาศ 9:11

คำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณจะเจอความทุกข์หรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าคุณจะผ่าน มันไปได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น

  • จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น?

  • จะทำอย่างไรถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นโรคที่รักษาไม่หายและร้ายแรงถึงชีวิต?

  • จะทำอย่างไรถ้าคนที่เรารักตายจากไป?

พยานพระยะโฮวา ผู้จัดพิมพ์วารสารนี้เชื่อว่าคำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยคุณให้ผ่านพ้นความทุกข์ในวันที่เจอกับเรื่องร้าย ๆ ได้ ทั้งยังช่วยให้มีความหวังและรู้เหตุผลที่จะสู้ชีวิตต่อไป (โรม 15:4) อ่านดูว่า 3 ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยคุณได้อย่างไร?