เฟโจดา สตูว์​แสน​อร่อย อาหาร​พื้นเมือง​ของ​บราซิล

นก​ทู​แคน

ประเทศ​บราซิล​แต่​เดิม​เป็น​ถิ่น​อาศัย​ของ​ชน​พื้นเมือง​ที่​หา​เลี้ยง​ชีพ​ด้วย​การ​หา​ของ​ป่า ล่า​สัตว์ และ​ทำ​ไร่​ไถ​นา. นัก​สำรวจ​ชาว​โปรตุเกส​ได้​นำ​ศาสนา​โรมัน​คาทอลิก​เข้า​มา​ใน​ประเทศ​นี้ ต่อ​มา​จึง​มี​การ​สร้าง​โบสถ์​ขึ้น​มาก​มาย. โบสถ์​บาง​แห่ง​ประดับ​ตกแต่ง​อย่าง​วิจิตร​งดงาม​ด้วย​ไม้​แกะ​สลัก​ปิด​ด้วย​แผ่น​ทองคำ.

ตั้ง​แต่​กลาง​ศตวรรษ​ที่ 16 ถึง​กลาง​ศตวรรษ​ที่ 19 เรือ​บรรทุก​ทาส​ได้​ขน​ชาว​แอฟริกา​ประมาณ​สี่​ล้าน​คน​ไป​ทำ​งาน​ใน​ไร่​ที่​บราซิล. ทาส​เหล่า​นี้​ได้​นำ​ความ​เชื่อ​และ​พิธีกรรม​ทาง​ศาสนา​ของ​ตน​ติด​ตัว​ไป​ด้วย ซึ่ง​ต่อ​มา​ได้​ผสมผสาน​เข้า​กับ​ความ​เชื่อ​ของ​ชาว​บราซิล​พื้นเมือง​จน​กลาย​เป็น​ศาสนา​ใหม่ เช่น มาคุมบา​และ​คานโดมเบล์. อิทธิพล​ของ​ชาว​แอฟริกา​ใน​บราซิล​เห็น​ได้​ชัด​จาก​ดนตรี การ​เต้น​รำ และ​อาหาร.

อาหาร​พื้นเมือง​ของ​ชาว​บราซิล​ที่​เรียก​ว่า​เฟโจดา​ซึ่ง​ดัด​แปลง​มา​จาก​อาหาร​โปรตุเกส คือ​สตูว์​เนื้อ​เคี่ยว​กับ​ถั่ว​ดำ เสิร์ฟ​พร้อม​กับ​ข้าว​สวย​และ​ผัก​คอลลาร์ด. ใน​ช่วง​ศตวรรษ​ที่ 19 และ 20 เริ่ม​มี​ผู้​อพยพ​ย้าย​ถิ่น​หลาย​ล้าน​คน​จาก​ยุโรป (ส่วน​ใหญ่​มา​จาก​ เยอรมนี อิตาลี โปแลนด์ และ​สเปน) ญี่ปุ่น และ​ที่​อื่น ๆ มา​ตั้ง​ถิ่น​ฐาน​ใน​บราซิล.

ทุก​วัน​นี้ มี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​บราซิล​ราว ๆ 750,000 คน​อยู่​ตาม​ประชาคม​ต่าง ๆ มาก​กว่า 11,000 ประชาคม. พวก​เขา​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​แก่​ผู้​สนใจ​มาก​กว่า 800,000 ราย. มี​อาสา​สมัคร​ก่อ​สร้าง 31 ทีม​เดิน​ทาง​ไป​ตาม​เมือง​ต่าง ๆ เพื่อ​ช่วย​พยาน​ฯ ใน​แต่​ละ​ท้องถิ่น​สร้าง​และ​ซ่อมแซม​สถาน​ที่​ประชุม​ซึ่ง​เรียก​ว่า​หอ​ประชุม​ราชอาณาจักร. โครงการ​เหล่า​นี้​มี​ประมาณ​ปี​ละ 250 ถึง 300 โครงการ. ตั้ง​แต่​เดือน​มีนาคม ปี 2000 ทีม​งาน​อาสา​สมัคร​ได้​สร้าง​และ​ซ่อมแซม​หอ​ประชุม​ไป​แล้ว 3,647 แห่ง.

คุณ​รู้​ไหม?

น้ำ​ที่​ไหล​ผ่าน​แม่น้ำ​แอมะซอน​มี​ปริมาณ​มาก​กว่า​แม่น้ำ​สาย​อื่น​ใด​ใน​โลก​และ​มี​ระยะ​ทาง​ประมาณ 6,400 กิโลเมตร

ลุ่ม​แม่น้ำ​แอมะซอน​เป็น​เขต​ป่า​ดิบ​ชื้น​ที่​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​โลก