โรค​ซึมเศร้า​มี​อาการ​อย่าง​ไร?

“ข้าพเจ้า​ทุกข์​ใจ​และ​หดหู่​ใจ​เหลือ​เกิน ข้าพเจ้า​เดิน​ไป​เดิน​มา​ทั้ง​วัน​ด้วย​ความ​โศก​เศร้า.”—บทเพลง​สรรเสริญ 38:6, ล.ม.

ผู้​เชี่ยวชาญ​บอก​อย่าง​ไร?

เรา​ทุก​คน​รู้สึก​เศร้า​ใจ​เป็น​ครั้ง​คราว แต่​คน​ที่​เป็น​โรค​ซึมเศร้า​จะ​รู้สึก​หดหู่​และ​ทุกข์​ใจ​มาก​จน​ไม่​สามารถ​ทำ​กิจวัตร​ประจำ​วัน​ได้. น่า​สังเกต​ว่า แม้​แต่​แพทย์​ผู้​เชี่ยวชาญ​ก็​มี​ความ​คิด​เห็น​ต่าง​กัน​ว่า​อาการ​แบบ​ไหน​ถือ​เป็น​ความ​เศร้า​แบบ “ปกติ” และ​แบบ​ไหน​ถือ​ว่า “ไม่​ปกติ.” แต่​ที่​แน่ ๆ คือ บาง​คน​มี​ความ​รู้สึก​ใน​แง่​ลบ​มาก​เป็น​พิเศษ และ​บาง​ครั้ง​ก็​รู้สึก​ไร้​ค่า​หรือ​รู้สึก​ผิด​ด้วย.

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ถึง​ชาย​หญิง​หลาย​คน​ที่​เคย​มี​ความ​รู้สึก​ใน​แง่​ลบ. ตัว​อย่าง​เช่น ฮันนา “เป็น​ทุกข์​ร้อน​ใจ” ซึ่ง​สำนวน​นี้​ยัง​แปล​ได้​อีก​ว่า “หัวใจ​สลาย” และ “ทุกข์​ระทม​ใจ.” (1 ซามูเอล 1:10) ครั้ง​หนึ่ง ผู้​พยากรณ์​เอลียาห์​เศร้า​ใจ​มาก​จน​ถึง​กับ​อธิษฐาน​ขอ​ให้​พระเจ้า​เอา​ชีวิต​เขา​ไป​เสีย!—1 กษัตริย์ 19:4

คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก​ได้​รับ​คำ​แนะ​นำ​ให้ “พูด​ปลอบโยน​คน​ทุกข์​ใจ.” (1 เทสซาโลนิเก 5:14) หนังสือ​อ้างอิง​เล่ม​หนึ่ง​อธิบาย​ว่า “คน​ทุกข์​ใจ” ใน​ข้อ​นี้​อาจ​หมาย​ถึง​คน​ที่ “ท้อ​แท้​เป็น​ครั้ง​คราว​เพราะ​ความ​เครียด​และ​ความ​กดดัน​ใน​ชีวิต.” เห็น​ได้​ชัด​ว่า บาง​ครั้ง​แม้​แต่​ผู้​รับใช้​ที่​ซื่อ​สัตย์​ใน​สมัย​คัมภีร์​ไบเบิล ไม่​ว่า​ชาย​หรือ​หญิง​ก็​เคย​รู้สึก​ซึมเศร้า.

 คน​ที่​เป็น​โรค​ซึมเศร้า​ควร​โทษ​ตัว​เอง​ไหม?

“สิ่ง​ทรง​สร้าง​ทั้ง​ปวง​ล้วน​คร่ำ​ครวญ​ด้วย​กัน​และ​เจ็บ​ปวด​ด้วย​กัน.”—โรม 8:22

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​ความ​เจ็บ​ป่วย​เป็น​ผล​สืบ​เนื่อง​จาก​การ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ของ​มนุษย์​คู่​แรก. ตัว​อย่าง​เช่น บทเพลง​สรรเสริญ 51:5 บอก​ว่า “ข้าพเจ้า​ได้​เกิด​มา​ใน​ความ​อสัตย์​อธรรม; และ​มารดา​ได้​ตั้ง​ครรภ์​คลอด​ข้าพเจ้า​ใน​ความ​บาป.” และ​โรม 5:12 อธิบาย​ว่า “บาป​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คน​คน​เดียว [อาดาม มนุษย์​คน​แรก] และ​ความ​ตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​บาป​นั้น และ​ความ​ตาย​จึง​ลาม​ไป​ถึง​ทุก​คน​เพราะ​ทุก​คน​เป็น​คน​บาป​อยู่​แล้ว.” เนื่อง​จาก​เรา​ได้​รับ​ความ​ไม่​สมบูรณ์​ตก​ทอด​มา​จาก​อาดาม เรา​ทุก​คน​จึง​เจ็บ​ป่วย​ได้​ง่าย ทั้ง​ทาง​กาย​และ​ทาง​ใจ. ผล​ที่​ตาม​มา​จึง​เป็น​อย่าง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ไว้​ว่า “สิ่ง​ทรง​สร้าง​ทั้ง​ปวง​ล้วน​คร่ำ​ครวญ​ด้วย​กัน​และ​เจ็บ​ปวด​ด้วย​กัน.” (โรม 8:22) แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​เสนอ​ความ​หวัง​ที่​ไม่​มี​แพทย์​คน​ใด​จะ​ให้​ได้ ซึ่ง​เป็น​คำ​สัญญา​ของ​พระเจ้า​ที่​ว่า​ใน​โลก​ใหม่​ที่​สงบ​สุข จะ​ไม่​มี​ความ​เจ็บ​ป่วย​หรือ​โรค​ภัย​ใด ๆ รวม​ทั้ง​โรค​ซึมเศร้า.—วิวรณ์ 21:4

คุณ​จะ​รับมือ​กับ​โรค​ซึมเศร้า​ได้​อย่าง​ไร?

“[พระ​ยะโฮวา ] ทรง​อยู่​ใกล้​ผู้​ที่​หัวใจ​แตก​สลาย​และ​ทรง​ช่วย​ผู้​ที่​ท้อ​แท้​สิ้น​หวัง.”—บทเพลง​สรรเสริญ 34:18, ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

ทำไม​คุณ​ควร​สนใจ​เรื่อง​นี้?

คุณ​ไม่​สามารถ​ควบคุม​สถานการณ์​ทุก​อย่าง​ใน​ชีวิต​ได้ และ​บาง​ครั้ง​อาจ​มี​เรื่อง​เลว​ร้าย​เกิด​ขึ้น​กับ​คุณ. (ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:11, 12) แต่​คุณ​สามารถ​ทำ​อะไร​บาง​อย่าง​เพื่อ​ไม่​ให้​ความ​รู้สึก​ใน​แง่​ลบ​ครอบ​งำ​ชีวิต​คุณ.

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​อย่าง​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​ยอม​รับ​ว่า​คน​ที่​เจ็บ​ป่วย​ต้องการ​หมอ. (ลูกา 5:31) ดัง​นั้น ถ้า​คุณ​มี​ความ​ผิด​ปกติ​ทาง​อารมณ์​ที่​ทำ​ให้​คุณ​ไม่​มี​เรี่ยว​แรง​หรือ​หมด​กำลังใจ ก็​ไม่​ผิด​ที่​จะ​ไป​พบ​แพทย์. คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​เน้น​ด้วย​ว่า​การ​อธิษฐาน​ช่วย​ได้​มาก​จริง ๆ. ตัว​อย่าง​เช่น บทเพลง​สรรเสริญ 55:22 กล่าว​ว่า “จง​ทอด​ภาระ​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยะโฮวา, และ​พระองค์​จะ​ทรง​เป็น​ธุระ​ให้: พระองค์​จะ​ไม่​ยอม​ให้​คน​ชอบธรรม​แตกฉาน​ซ่านเซ็น​ไป.” การ​อธิษฐาน​ไม่​เพียง​ช่วย​ให้​ใจ​สงบ​หรือ​รู้สึก​ดี​ขึ้น​เท่า​นั้น แต่​เป็น​การ​พูด​คุย​กับ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า ผู้​ทรง “อยู่​ใกล้​ผู้​ที่​หัวใจ​แตก​สลาย.”บทเพลง​สรรเสริญ 34:18, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

อีก​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​อาจ​ช่วย​ได้​คือ​การ​ปรับ​ทุกข์​กับ​เพื่อน​ที่​คุณ​ไว้​ใจ. (สุภาษิต 17:17) ดาเนียล​ลา พยาน​พระ​ยะโฮวา​คน​หนึ่ง​บอก​ว่า “เพื่อน​คริสเตียน​คน​หนึ่ง​ค่อย ๆ ตะล่อม​ถาม​ถึง​เรื่อง​ที่​ทำ​ให้​ฉัน​เศร้า​ใจ. ถึง​แม้​ฉัน​ไม่​ยอม​ปริปาก​พูด​เรื่อง​นี้​มา​เป็น​ปี ๆ แต่​สุด​ท้าย​ฉัน​ก็​ยอม​รับ​ว่า​ฉัน​จำเป็น​ต้อง​พูด​ออก​มา. ฉัน​คิด​ไม่​ถึง​เลย​ว่า​หลัง​จาก​ได้​ระบาย​ความ​รู้สึก​ออก​มา​แล้ว ฉัน​จะ​สบาย​ใจ​ขนาด​นี้.”