อาเซอร์ไบจาน​เป็น​ประเทศ​ที่​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​สาม​ประเทศ​ที่​ตั้ง​อยู่​ใน​เขต​เทือก​เขา​คอเคซัส​ตอน​ใต้. ประมาณ​หนึ่ง​พัน​ปี​ก่อน ชน​เผ่า​เติร์ก​จำนวน​มาก​ได้​เข้า​มา​ตั้ง​ถิ่น​ฐาน​ใน​ดินแดน​นี้. ผู้​ที่​เข้า​มา​ตั้ง​ถิ่น​ฐาน​ใหม่​ได้​รับ​เอา​วัฒนธรรม​บาง​อย่าง​จาก​ชน​พื้นเมือง และ​ชน​พื้นเมือง​เอง​ก็​ทำ​ตาม​ธรรมเนียม​บาง​อย่าง​ของ​คน​เหล่า​นี้​ด้วย. ดัง​นั้น ภาษา​อาเซอร์ไบจาน​จึง​คล้าย​กัน​มาก​กับ​ภาษา​ตุรกี​และ​ภาษา​เติร์ก​เมน.

ชาว​อาเซอร์ไบจาน​เป็น​คน​สนุกสนาน​ร่าเริง​และ​อบอุ่น. ครอบครัว​ก็​รักใคร่​กลมเกลียว​กัน​และ​ญาติ​พี่​น้อง​สามารถ​พึ่ง​พา​อาศัย​กัน​ได้​ใน​ยาม​ทุกข์​ยาก.

ชาว​อาเซอร์ไบจาน​รัก​เสียง​ดนตรี​และ​บท​กวี. ใน​การ​แสดง​ดนตรี​ชนิด​หนึ่ง​ที่​เรียก​ว่า​มูกัม นัก​ร้อง​จะ​ขับ​ร้อง​บท​กวี​คลาสสิก​ภาษา​อาเซอร์ไบจาน​ให้​สอด​ประสาน​กับ​การ​บรรเลง​ดนตรี​พื้น​บ้าน. ผู้​ที่​ร้อง​เพลง​มูกัม ต้อง​รู้​จัก​บท​กวี​ที่​นำ​มา​ร้อง​เป็น​อย่าง​ดี​และ​มี​ไหว​พริบ​จึง​จะ​สามารถ​ร้อง​สด​ไป​พร้อม​กับ​เสียง​ดนตรี​ได้​อย่าง​กลมกลืน.

การ​ดื่ม​ชา​เป็น​วัฒนธรรม​ที่​สำคัญ​ของ​ชาว​อาเซอร์ไบจาน

 การ​ดื่ม​ชา​เป็น​วัฒนธรรม​ที่​สำคัญ​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ชาว​อาเซอร์ไบจาน. พวก​เขา​จะ​ชง​ชา​ใส่​แก้ว​ใบ​เล็ก​รูป​ทรง​คล้าย​ลูก​แพร์​เสิร์ฟ​พร้อม​กับ​น้ำตาล​ก้อน​สี่​เหลี่ยม​เล็ก ๆ ถั่ว​พิสตาชิโอ อัลมอนด์ และ​ลูก​เกด. ร้าน​น้ำ​ชา​มี​อยู่​ทั่ว​ไป​แม้​แต่​ใน​เมือง​เล็ก ๆ.

ทะเลสาบ​แคสเปียน​เป็น​ถิ่น​อาศัย​ของ​ปลา​สเตอร์เจียน. ปลาสเตอร์เจียน​ขาว​มี​อายุ​ยืน​กว่า 100 ปี. ปลา​ตัว​ใหญ่​ที่​สุด​ตัว​หนึ่ง​ที่​เคย​จับ​ได้​มี​ความ​ยาว​ถึง 8.5 เมตร และ​มี​น้ำหนัก​ถึง 1,297 กิโลกรัม! ปลา​สเตอร์เจียน​มี​ชื่อเสียง​เพราะ​ไข่​ที่​มี​ราคา​แพง​ของ​มัน​ซึ่ง​เป็น​ที่​รู้​จัก​กัน​ใน​ชื่อ​ไข่​ปลา​คาเวียร์​สี​ดำ.

ชาว​อาเซอร์ไบจาน​เป็น​คน​เคร่ง​ศาสนา​และ​ชอบ​พูด​คุย​เรื่อง​พระเจ้า. ประชากร​ส่วน​ใหญ่​นับถือ​ศาสนา​อิสลาม. นอก​จาก​นั้น ยัง​มี​คน​ที่​นับถือ​ศาสนา​อื่น ๆ เช่น พยาน​พระ​ยะโฮวา ซึ่ง​มี​อยู่​ไม่​น้อย​กว่า​พัน​คน​และ​ส่วน​ใหญ่​เป็น​ชาว​อาเซอร์ไบจาน​ดั้งเดิม.

นัก​ดนตรี​พื้นเมือง​ของ​อาเซอร์ไบจาน

คุณ​รู้​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​แก่​หลาย​ล้าน​คน​ทั่ว​โลก​โดย​ใช้​หนังสือ​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง​ๆ? ซึ่ง​แปล​เป็น​ภาษา​ต่าง ๆ มาก​กว่า 250 ภาษา รวม​ทั้ง​ภาษา​อาเซอร์ไบจาน​ด้วย.