หลาย​คน​รู้​จัก​ปานามา​เพราะ​คลอง​ที่​มี​ชื่อเสียง​ซึ่ง​เชื่อม​ระหว่าง​มหาสมุทร​แอตแลนติก​กับ​มหาสมุทร​แปซิฟิก. แต่​เนื่อง​จาก​ปานามา​อยู่​ระหว่าง​ทวีป​อเมริกา​เหนือ​และ​อเมริกา​ใต้ ประเทศ​นี้​จึง​เชื่อม​ผู้​คน​สอง​ทวีป​เข้า​ด้วย​กัน. ปานามา​เป็น​ถิ่น​ที่​อยู่​ของ​คน​หลาก​หลาย​เชื้อชาติ​และ​วัฒนธรรม. ประชากร​ส่วน​ใหญ่​เป็น​ลูก​ผสม​ระหว่าง​ชน​พื้นเมือง​และ​ชาว​ยุโรป​ผิว​ขาว.

คุณ​รู้​ไหม? กบ​สี​ทอง​ของ​ปานามา (Atelopus zeteki) จะ “โบก​มือ” เพื่อ​เรียก​หา​คู่ และ​ส่ง​สัญญาณ​เตือน​คู่​แข่ง​ของ​มัน

เมื่อ​นัก​สำรวจ​ชาว​สเปน​มา​ถึง​ปานามา​ใน​ปี 1501 พวก​เขา​พบ​ชน​พื้นเมือง​หลาย​เผ่า ซึ่ง​บาง​เผ่า​ยัง​คง​มี​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้. ชน​พื้นเมือง​เผ่า​หนึ่ง​คือ​กูนา (ใน​อดีต​เรียก​ว่า​คูนา). ชาว​กูนา​จำนวน​มาก​อาศัย​อยู่​ใน​เขต​สงวน​ของ​ชน​พื้นเมือง​ใน​หมู่​เกาะ​ซานบลาส​และ​ตาม​ชายฝั่ง​ทะเล​แคริบเบียน​ใกล้​พรม​แดน​ปานามา​กับ​ โคลอมเบีย. ชาว​กูนา​ใน​เขต​สงวน​เหล่า​นี้​เลี้ยง​ชีพ​ด้วย​การ​ล่า​สัตว์ จับ​ปลา​โดย​ใช้​เรือ​ที่​ขุด​จาก​ต้น​ไม้​ทั้ง​ต้น และ​ปลูก​พืช​ผัก​เป็น​อาหาร.

ตาม​ธรรมเนียม​ของ​ชาว​กูนา ผู้​ชาย​ที่​แต่งงาน​แล้ว​จะ​ย้าย​ไป​อยู่​กับ​ครอบครัว​ใหญ่​ของ​ภรรยา​และ​ทำ​งาน​ให้​กับ​ครอบครัว​ของ​เธอ. ถ้า​ต่อ​มา​ภรรยา​ของ​เขา​คลอด​ลูก​ผู้​หญิง เขา​กับ​ครอบครัว​ก็​สามารถ​ย้าย​ออก​ไป​ตั้ง​ครอบครัว​ของ​ตัว​เอง​ได้.

ใน​ปานามา​มี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ประมาณ 300 ประชาคม. นอก​จาก​ภาษา​สเปน​แล้ว พวก​เขา​ยัง​ประชุม​กัน​โดย​ใช้​ภาษา​จีน อังกฤษ กูจาราตี กูนา ครีโอลเฮติ ชิริกี และ​ภาษา​มือ​ปานามา.