อิสราเอล

รายงาน​ใน​เว็บไซต์​หนึ่ง (Haaretz.com) กล่าว​ว่า เด็ก​ที่ “เกิด​มา​พิการ​ทั้ง ๆ ที่​แพทย์​ตรวจ​พบ​ได้​ตั้ง​แต่​อยู่​ใน​ครรภ์” ไม่​สามารถ​ฟ้องร้อง​บุคลากร​ทาง​การ​แพทย์​สำหรับ​การ​วินิจฉัย​ที่​ผิด​พลาด​ได้​อีก​ต่อ​ไป. อย่าง​ไร​ก็​ตาม พ่อ​แม่​สามารถ​ยื่น​ฟ้อง​เมื่อ​มี​การ​ยอม “ให้​เด็ก​เกิด​มา​พิการ” เพื่อ​ขอ​เงิน​ชดเชย​สำหรับ “การ​เลี้ยง​ดู​ลูก​และ​ค่า​ใช้​จ่าย​อื่น ๆ ที่​จำเป็น​ตลอด​ชีวิต​ของ​เด็ก.”

ออสเตรเลีย

ใน​ประเทศ​ออสเตรเลีย มี​คู่​รัก 8 ใน 10 คู่​อยู่​ด้วย​กัน​ก่อน​แต่งงาน.

กรีซ

สถิติ​จาก​กระทรวง​สาธารณสุข​ของ​กรีซ​เปิด​เผย​ว่า ใน​ช่วง​ห้า​เดือน​แรก​ของ​ปี 2011 มี​ประชากร​ใน​กรีซ​ฆ่า​ตัว​ตาย​เพิ่ม​ขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ​เทียบ​กับ​ช่วง​เดียว​กัน​ของ​ปี 2010. การ​ฆ่า​ตัว​ตาย​ที่​เพิ่ม​ขึ้น​นี้​เกิด​ขึ้น​ใน​ช่วง​วิกฤติ​เศรษฐกิจ​ครั้ง​ล่า​สุด.

สหรัฐ

ตาม​รายงาน​ของ​สภา​ป้องกัน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ อาหาร​เกือบ 40 เปอร์เซ็นต์​ใน​ประเทศ​นี้​ถูก​ทิ้ง​ให้​เสีย​เปล่า. ตัว​อย่าง​เช่น มี​การ​กะ​ประมาณ​ว่า​พืช​ผล​ทาง​การ​เกษตร 7 เปอร์เซ็นต์​ปลูก​ทิ้ง​ไว้​โดย​ไม่​มี​การ​เก็บ​เกี่ยว อาหาร​ที่​เสิร์ฟ​ใน​ภัตตาคาร​และ​ร้าน​อาหาร 17 เปอร์เซ็นต์​ถูก​ทิ้ง​โดย​ที่​ยัง​ไม่​ได้​รับประทาน และ​ครอบครัว​ต่าง ๆ ทิ้ง​อาหาร​ที่​ซื้อ​มา​ถึง 25 เปอร์เซ็นต์.

มาดากัสการ์

ไม่​นาน​มา​นี้ มี​การ​พบ​กิ้งก่า​คามี​เลียน​ที่​เล็ก​ที่​สุด​ใน​โลก​บน​เกาะ​มาดากัสการ์. กิ้งก่า​จิ๋ว​สี​น้ำตาล​ชนิด​นี้​บาง​ตัว​เมื่อ​โต​เต็ม​ที่​จะ​มี​ขนาด​เพียง 1.1 นิ้ว (29 มิลลิเมตร) และ​มัน​สามารถ​เกาะ​อยู่​บน​ปลาย​เล็บ​มือ​คน​ได้​อย่าง​สบาย. เนื่อง​จาก​ถิ่น​ที่​อยู่​ของ​มัน​กำลัง​ถูก​คุกคาม กิ้งก่า​เหล่า​นี้​จึง​เสี่ยง​ต่อ​การ​สูญ​พันธุ์.