ดร. ปาโอลา กีออซซี​ทำ​งาน​เป็น​นัก​ชีววิทยา​โมเลกุล​อยู่​ที่​มหาวิทยาลัย​แฟร์รารา​ใน​อิตาลี​มา​นาน​กว่า 20 ปี​แล้ว. ตื่นเถิด! ได้​สัมภาษณ์​เธอ​เกี่ยว​กับ​วิทยาศาสตร์​และ​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​ของ​เธอ.

ขอ​ช่วย​เล่า​ภูมิหลัง​ของ​คุณ​ให้​เรา​ฟัง​ได้​ไหม?

พ่อ​ของ​ฉัน​เป็น​ช่าง​ซ่อม​รอง​เท้า ส่วน​แม่​รับจ้าง​ทำ​งาน​ใน​ไร่. แต่​ฉัน​ใฝ่ฝัน​อยาก​จะ​เป็น​นัก​วิทยาศาสตร์. ฉัน​รู้สึก​ว่า​ดอกไม้ นก และ​แมลง​สวย ๆ ที่​อยู่​รอบ​บ้าน​เป็น​สิ่ง​ที่​น่า​อัศจรรย์​จริง ๆ. ฉัน​เชื่อ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นี้​จะ​ต้อง​เป็น​ผล​งาน​ของ​ผู้​ที่​มี​สติ​ปัญญา​ล้ำ​เลิศ​กว่า​มนุษย์.

ถ้า​อย่าง​นั้น​คุณ​ก็​เชื่อ​มา​ตลอด​ว่า​มี​พระ​ผู้​สร้าง​ใช่​ไหม?

ไม่​ค่ะ. ที่​จริง ฉัน​สงสัย​มา​ตั้ง​แต่​เด็ก​แล้ว​ว่า​มี​พระเจ้า​จริง​หรือ​ไม่. ตอน​ที่​พ่อ​เสีย​ชีวิต​อย่าง​กะทันหัน​เพราะ​หัวใจ​ล้มเหลว ฉัน​ถาม​ตัว​เอง​ว่า ‘ทำไม​ผู้​ที่​สร้าง​สิ่ง​สวย​งาม​มาก​มาย​จึง​ยอม​ให้​มี​ความ​ทุกข์​และ​ความ​ตาย?’

การ​ศึกษา​ด้าน​วิทยาศาสตร์​ช่วย​คุณ​พบ​คำ​ตอบ​ใน​เรื่อง​นี้​ไหม?

ตอน​แรก​ก็​ไม่​หรอก​ค่ะ. แต่​พอ​ฉัน​มา​เป็น​นัก​ชีววิทยา​โมเลกุล ฉัน​ก็​เริ่ม​ศึกษา​เรื่อง​การ​ตาย​ของ​เซลล์​ตาม​กระบวนการ​ธรรมชาติ ซึ่ง​ต่าง​จาก​การ​ตาย​ของ​เซลล์​ที่​ทำ​ให้​เกิด​การ​อักเสบ​หรือ​เนื้อ​ตาย​เน่า. เมื่อ​ก่อน​นัก​วิทยาศาสตร์​แทบ​ไม่​สนใจ​ศึกษา​เกี่ยว​กับ​กระบวนการ​นี้​เลย​แม้​ว่า​เรื่อง​นี้​จะ​มี​ความ​สำคัญ​ต่อ​สุขภาพ​ของ​คน​เรา​มาก.

การ​ตาย​ของ​เซลล์​ซึ่ง​เป็น​กระบวนการ​ตาม​ธรรมชาติ​สำคัญ​อย่าง​ไร?

ร่าง​กาย​ของ​เรา​ประกอบ​ด้วย​เซลล์​นับ​ล้าน​ล้าน​เซลล์​ซึ่ง​มอง​ด้วย​ตา​เปล่า​ไม่​เห็น. ตาม​ปกติ​แล้ว เซลล์​ทุก​เซลล์​ต้อง​ตาย​และ​มี​เซลล์​ใหม่ ๆ มา​แทน​ที่. เซลล์​แต่​ละ​ชนิด​มี​อายุ​ขัย​ไม่​เท่า​กัน. เซลล์​บาง​ชนิด​เมื่อ​ตาย​แล้ว​จะ​มี​เซลล์​ใหม่​มา​แทน​ที่​ทุก ๆ สอง​สาม​สัปดาห์ แต่​บาง​ชนิด​ก็​เปลี่ยน​ใหม่​ทุก ๆ สอง​สาม​ปี. กระบวนการ​ตาย​ตาม​ธรรมชาติ​ของ​เซลล์​ใน​ร่าง​กาย​ต้อง​มี​การ​ควบคุม​อย่าง​ดี​เพื่อ​รักษา​สมดุล​ของ​เซลล์​ที่​ตาย​ ไป​กับ​เซลล์​ใหม่​ซึ่ง​เป็น​กลไก​ที่​ละเอียด​ซับซ้อน​และ​ผิด​พลาด​ไม่​ได้​เลย.

ถ้า​ผิด​พลาด​แล้ว​จะ​เป็น​อย่าง​ไร?

งาน​วิจัย​บาง​ชิ้น​ระบุ​ว่า​ถ้า​เซลล์​ไม่​ตาย​เมื่อ​ถึง​อายุ​ขัย​ของ​มัน​ก็​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​โรค​ข้อ​อักเสบ​รูมาทอยด์​หรือ​โรค​มะเร็ง แต่​ถ้า​เซลล์​ตาย​ก่อน ถึง​อายุ​ขัย​ของ​มัน ก็​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​โรค​พาร์คินสัน​หรือ​โรค​อัลไซเมอร์. งาน​วิจัย​ของ​ฉัน​ยัง​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​หา​วิธี​รักษา​โรค​เหล่า​นี้​ด้วย.

การ​ศึกษา​เรื่อง​การ​ตาย​ของ​เซลล์​มี​ผล​ต่อ​คุณ​อย่าง​ไร?

บอก​ตรง ๆ นะ​คะ เรื่อง​นี้​ทำ​ให้​ฉัน​สับสน​มาก. เห็น​ได้​ชัด​ว่า​กระบวนการ​ที่​น่า​ทึ่ง​นี้​ถูก​ออก​แบบ​โดย​ผู้​ที่​ต้องการ​ให้​เรา​มี​สุขภาพ​แข็งแรง. ฉัน​ยัง​คง​สงสัย​และ​หา​คำ​ตอบ​ไม่​ได้​ว่า​ทำไม​มนุษย์​ต้อง​ประสบ​ความ​ทุกข์​และ​ความ​ตาย?

แต่​คุณ​ก็​เชื่อ​ใช่​ไหม​ว่า​กระบวนการ​ตาย​ตาม​ธรรมชาติ​ของ​เซลล์​ต้อง​มี​ผู้​ออก​แบบ?

ใช่​ค่ะ. กระบวนการ​ทั้ง​หมด​สลับ​ซับซ้อน​อย่าง​เหลือเชื่อ​แต่​ก็​มี​ระเบียบ​อย่าง​น่า​ทึ่ง​ซึ่ง​แสดง​ว่า​ต้อง​มี​สติ​ปัญญา​อยู่​เบื้อง​หลัง. ฉัน​เชื่อ​ว่า​นั่น​เป็น​พระ​สติ​ปัญญา​ของ​พระเจ้า. ฉัน​ใช้​กล้อง​จุลทรรศน์​ที่​มี​กำลัง​ขยาย​สูง​เพื่อ​ศึกษา​กลไก​หลาย​อย่าง​ที่​ซับซ้อน​ซึ่ง​ควบคุม​กระบวนการ​นี้. กลไก​บาง​อย่าง​สามารถ​กระตุ้น​กระบวนการ​ทำลาย​เซลล์​ให้​เกิด​ขึ้น​ใน​ชั่ว​พริบ​ตา. เซลล์​ต่าง ๆ สามารถ​ทำลาย​ตัว​เอง​ได้. กระบวนการ​นี้​ถูก​ออก​แบบ​อย่าง​ยอด​เยี่ยม​จน​พูด​ได้​ว่า​มัน​น่า​พิศวง​จริง ๆ.

เนื่อง​จาก​ร่าง​กาย​ของ​เรา​สามารถ​สร้าง​เซลล์​ใหม่​ขึ้น​มา​ทดแทน​อยู่​เรื่อย ๆ การ​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป​จึง​เป็น​ไป​ได้​อย่าง​แน่นอน

แต่​คุณ​ก็​สงสัย​เรื่อง​พระเจ้า​และ​ความ​ทุกข์​มา​ตลอด แล้ว​คุณ​พบ​คำ​ตอบ​ได้​อย่าง​ไร?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​สอง​คน​มา​เยี่ยม​ฉัน​ที่​บ้าน​ใน​ปี 1991 และ​ฉัน​ถาม​พวก​เขา​ว่า​ทำไม​คน​เรา​จึง​ตาย. พวก​เขา​เปิด​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​ชี้​ให้​ฉัน​ดู​คำ​ตอบ​ว่า “บาป​เข้า​มา​ใน​โลก​เพราะ​คน​คน​เดียว​และ​ความ​ตาย​เกิด​ขึ้น​เพราะ​บาป​นั้น.” (โรม 5:12) ถ้า​มนุษย์​คน​แรก​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า เขา​ก็​จะ​อยู่​ได้​ตลอด​ไป​โดย​ไม่​ตาย​เลย. ฉัน​รู้​ทันที​ว่า​คำ​ตอบ​นี้​ตรง​กับ​สิ่ง​ที่​ฉัน​ได้​เรียน​จาก​การ​ศึกษา​วิจัย. ที่​จริง ฉัน​ได้​คำ​ตอบ​ชัดเจน​เลย​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ได้​ประสงค์​ให้​มนุษย์​ตาย. เนื่อง​จาก​ร่าง​กาย​ของ​เรา​สามารถ​สร้าง​เซลล์​ใหม่​ขึ้น​มา​ทดแทน​อยู่​เรื่อย ๆ การ​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอด​ไป​จึง​เป็น​ไป​ได้​อย่าง​แน่นอน.

อะไร​ทำ​ให้​คุณ​มั่น​ใจ​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า?

ฉัน​ได้​อ่าน​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ไว้​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​ที่​บทเพลง​สรรเสริญ 139:​16 (พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​มาตรฐาน ) ที่​ว่า “พระ​เนตร​ของ​พระองค์​เห็น​ข้า​พระองค์​ตั้ง​แต่​ยัง​ไม่​เป็น​รูป​ทรง วัน​ทั้ง​สิ้น​ที่​กำหนด​ให้​ข้า​พระองค์​นั้น ถูก​บันทึก​ไว้ ใน​หนังสือ​ของ​พระองค์.” ฉัน​ได้​ศึกษา​ข้อมูล​ทาง​พันธุกรรม​เหล่า​นี้​ใน​เซลล์​ของ​เรา​เพราะ​ฉัน​เป็น​นัก​ชีวเคมี. แต่​ผู้​ประพันธ์​เพลง​สรรเสริญ​รู้​เรื่อง​นี้​ได้​อย่าง​ไร? ยิ่ง​ฉัน​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​ขึ้น ฉัน​ก็​ยิ่ง​เชื่อ​มั่น​ว่า​พระ​คัมภีร์​ต้อง​ได้​รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า.

ใคร​ช่วย​คุณ​ให้​เข้าใจ​คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​คน​หนึ่ง​ชวน​ฉัน​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล. ใน​ที่​สุด ฉัน​ก็​ได้​รู้​ว่า​ทำไม​พระเจ้า​ทรง​ยอม​ให้​มี​ความ​ทุกข์. ฉัน​ยัง​ได้​เรียน​รู้​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ด้วย​ว่า​พระเจ้า​ทรง​ประสงค์​ที่​จะ “ทำลาย​ความ​ตาย​ให้​สาบสูญ.” (ยะซายา 25:8) เป็น​เรื่อง​ง่าย​มาก​สำหรับ​พระ​ผู้​สร้าง​ที่​จะ​ทำ​ให้​ระบบ​ต่าง ๆ ที่​น่า​ทึ่ง​ใน​ร่าง​กาย​ของ​เรา​ทำ​งาน​อย่าง​สมบูรณ์ เพื่อ​เรา​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​ไม่​รู้​สิ้น​สุด.

คุณ​ใช้​ความ​รู้​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​คน​อื่น​อย่าง​ไร?

ฉัน​มา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​ปี 1995 และ​ตั้ง​แต่​นั้น​ฉัน​ก็​พยายาม​ใช้​ทุก​โอกาส​บอก​เล่า​ให้​คน​อื่น​ฟัง​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​ฉัน​ได้​เรียน​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล. ตัว​อย่าง​เช่น เพื่อน​ร่วม​งาน​คน​หนึ่ง​ของ​ฉัน​เศร้า​เสียใจ​มาก​เมื่อ​น้อง​ชาย​ของ​เธอ​ฆ่า​ตัว​ตาย. โบสถ์​ของ​เธอ​สอน​ว่า​พระเจ้า​จะ​ไม่​มี​วัน​ให้​อภัย​คน​ที่​ฆ่า​ตัว​ตาย. แต่​ฉัน​เปิด​พระ​คัมภีร์​ให้​เธอ​ดู​ว่า​พระเจ้า​ทรง​สัญญา​เรื่อง​การ​กลับ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย. (โยฮัน 5:28, 29) เธอ​ซาบซึ้ง​ใจ​มาก​ที่​ได้​รับ​การ​ปลอบโยน​และ​ได้​รู้​ว่า​พระ​ผู้​สร้าง​ทรง​ใฝ่​พระทัย​เรา. ใน​ช่วง​เวลา​อย่าง​นั้น​แหละ​ที่​ฉัน​รู้สึก​ว่า​การ​บอก​ให้​คน​อื่น​รู้​ความ​จริง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทำ​ให้​ฉัน​มี​ความ​อิ่ม​ใจ​มาก​กว่า​การ​สอน​วิทยาศาสตร์​เสีย​อีก!