หาก​คุณ​สามารถ​ปลด​เปลื้อง​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​ผู้​อื่น คุณ​จะ​ทำ​ไหม? เจ้าหน้าที่​บรรเทา​ทุกข์​มัก​จะ​รีบ​ไป​ช่วย​ผู้​ประสบ​ภัย​ธรรมชาติ​เพื่อ​ช่วย​ชีวิต​คน​ที่​เขา​ไม่​รู้​จัก​เลย. ดัง​นั้น เรา​อาจ​ถาม​ว่า ‘ทำไม​พระเจ้า​ไม่​รีบ​กำจัด​พญา​มาร เพราะ​มัน​เป็น​ตัวการ​ก่อ​ความ​ทุกข์​ลำบาก​มาก​มาย​แก่​มนุษย์?’

เพื่อ​ช่วย​ตอบ​คำ​ถาม​นี้ คุณ​อาจ​นึก​ภาพ​การ​พิจารณา​คดี​สำคัญ​ใน​ศาล. ด้วย​ความ​ที่​อยาก​ยับยั้ง​การ​พิจารณา​คดี​ทุก​วิถี​ทาง ฆาตกร​อ้าง​ว่า​ผู้​พิพากษา​ดำเนิน​การ​อย่าง​ไม่​ซื่อ​ตรง​และ​ถึง​กับ​ยืน​ยัน​ว่า​ผู้​พิพากษา​ติด​สินบน​คณะ​ลูก​ขุน. ดัง​นั้น ศาล​จึง​อนุญาต​ให้​พยาน​หลาย​คน​ขึ้น​ไป​ให้​การ.

ผู้​พิพากษา​ทราบ​ดี​ว่า​การ​พิจารณา​อย่าง​ครบ​ถ้วน​กระบวนความ​จะ​ก่อ​ความ​ไม่​สะดวก​หลาย​อย่าง และ​เขา​อยาก​ให้​คดี​สิ้น​สุด​ลง​โดย​ไม่​ชักช้า. กระนั้น เขา​ตระหนัก​ว่า​ที่​จะ​ได้​คำ​พิพากษา​สำหรับ​ใช้​เป็น​บรรทัดฐาน​หาก​เกิด​กรณี​คล้าย​กัน​ใน​ภาย​ภาค​หน้า ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ต่าง​ก็​ต้อง​มี​เวลา​พอ​เพื่อ​เสนอ​คำ​โต้​แย้ง​ของ​ตน.

ที่​จะ​ได้​คำ​พิพากษา​สำหรับ​ใช้​เป็น​บรรทัดฐาน​ทาง​ศีลธรรม ทั้ง​สอง​ฝ่าย​ต่าง​ก็​ต้อง​มี​เวลา​พอ​เพื่อ​เสนอ​คำ​โต้​แย้ง​ของ​ตน

ตัว​อย่าง​นี้​เกี่ยว​ข้อง​อย่าง​ไร​กับ​การ​ท้าทาย​ของ​พญา​มาร—ซึ่ง​มี​ชื่อ​อีก​ว่า “พญา​นาค,” “งู,” และ “ซาตาน”—ที่​ได้​ท้าทาย​พระ​ยะโฮวา “พระเจ้า​ใหญ่​ยิ่ง​ทรง​ครอบครอง​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก”? (วิวรณ์ 12:9; บทเพลง​สรรเสริญ 83:18) จริง ๆ แล้ว​ใคร​คือ​พญา​มาร? และ​มัน​กล่าวหา​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​อย่าง​ไร? นอก​จาก​นั้น พระเจ้า​จะ​กำจัด​มัน​เมื่อ​ไร?

จำเป็น​ต้อง​ตั้ง​บรรทัดฐาน​ทาง​ศีลธรรม

เดิม​ที ผู้​ที่​กลาย​เป็น​พญา​มาร​นั้น​เคย​เป็น​กาย​วิญญาณ​ที่​สมบูรณ์ เป็น​ทูตสวรรค์​ที่​ได้​รับใช้​พระเจ้า. (โยบ 1:6, 7) มัน​ ทำ​ตัว​เอง​เป็น​พญา​มาร​เมื่อ​มัน​เอา​แต่​คิด​ทะเยอทะยาน​อย่าง​เห็น​แก่​ตัว อยาก​ได้​รับ​การ​นมัสการ​จาก​มนุษย์. ดัง​นั้น มัน​จึงท้าทาย​สิทธิ​การ​ปกครอง​ของ​พระเจ้า โดย​พูด​เป็น​นัย​ว่า​มนุษย์​ไม่​ควร​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า. มัน​กล่าวหา​ว่า​มนุษย์​ปรนนิบัติ​พระเจ้า​ก็​ต่อ​เมื่อ​ได้​รับ​พระ​พร​เป็น​สินบน​จาก​พระเจ้า. ซาตาน​อ้าง​ว่า​ถ้า​ลำบาก มนุษย์​ทุก​คน​จะ “แช่ง” พระ​ผู้​สร้าง​ของ​ตน.—โยบ 1:8-11; 2:4, 5, ฉบับ​แปล​ใหม่

ข้อ​กล่าวหา​ของ​ซาตาน​เช่น​นั้น​จะ​ตอบ​โดย​ใช้​กำลัง​เพียง​อย่าง​เดียว​ย่อม​ไม่​ได้. ที่​จริง การ​ทำลาย​พญา​มาร​ทันที​อาจ​ทำ​ให้​บาง​คน​เข้าใจ​ว่า​พญา​มาร​เป็น​ฝ่าย​ถูก. ฉะนั้น พระเจ้า​ผู้​ทรง​อำนาจ​สูง​สุด​จึง​เริ่ม​ต้น​กระบวนการ​ตาม​กฎหมาย​เพื่อ​ยุติ​ประเด็น​นี้​ใน​ความ​คิด​ของ​ทุก​คน​ที่​กำลัง​เฝ้า​ดู.

เพื่อ​ให้​สอดคล้อง​กับ​หลักการ​และ​ความ​ยุติธรรม​ที่​สมบูรณ์​พร้อม​ของ​พระองค์ พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ได้​ระบุ​ว่า​แต่​ละ​ฝ่าย​จะ​หา​พยาน​ซึ่ง​ให้​การ​สนับสนุน​ฝ่าย​ของ​ตัว​เอง​ใน​ประเด็น​ที่​ขัด​แย้ง​กัน​นั้น. การ​ปล่อย​เวลา​ให้​ล่วง​เลย​มา​นี้​เป็น​โอกาส​สำหรับ​ลูก​หลาน​ของ​อาดาม​ที่​จะ​ดำรง​ชีวิต​อยู่​และ​เพิ่ม​คำ​ให้​การ​สนับสนุน​ฝ่าย​พระเจ้า โดย​เลือก​จะ​รักษา​ความ​ซื่อ​สัตย์​มั่นคง​ต่อ​พระองค์​เนื่อง​ด้วย​ความ​รัก​แม้​จะ​เผชิญ​ความ​ลำบาก​ใด ๆ.

อีก​นาน​เท่า​ไร

พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ทรง​ทราบ​เป็น​อย่าง​ดี​ว่า ขณะ​ที่​กระบวนการ​ทาง​กฎหมาย​ยัง​ดำเนิน​อยู่ มนุษย์​จะ​ลำบาก​อยู่​เรื่อย ๆ. แต่​พระองค์​ทรง​ตั้ง​พระทัย​จะ​ปิด​คดี​นี้​ให้​เร็ว​ที่​สุด​เท่าที่​เป็น​ไป​ได้. คัมภีร์​ไบเบิล​พรรณนา​ถึง​พระองค์​ว่า “พระ​บิดา​แห่ง​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​เป็น​พระเจ้า​แห่ง​การ​ชู​ใจ​ทุก​อย่าง.” (2 โครินท์ 1:3) เห็น​ได้​ชัด​ว่า “พระเจ้า​แห่ง​การ​ชู​ใจ​ทุก​อย่าง” จะ​ไม่​ยอม​ให้​พญา​มาร​มี​ชีวิต​อยู่​นาน​เกิน​กว่า​ที่​จำเป็น ทั้ง​พระองค์​จะ​ไม่​ยอม​ให้​ผล​กระทบ​จาก​อิทธิพล​ของ​มัน​มีอยู่​ต่อ​ไป. ใน​อีก​ด้าน​หนึ่ง พระเจ้า​จะ​ไม่​กำจัด​พญา​มาร​ก่อน​เวลา​อัน​ควร โดย​ที่​คดี​ยัง​ไม่​สิ้น​สุด.

เมื่อ​จัด​การ​ประเด็น​นี้​เรียบร้อย​แล้ว สิทธิ​การ​ปกครอง​ของ​พระ​ยะโฮวา​จะ​ได้​รับ​การ​พิสูจน์​อย่าง​ครบ​ถ้วน​ว่า​ถูก​ต้อง. คดี​ทาง​กฎหมาย​เกี่ยว​กับ​ซาตาน​จะ​เป็น​บรรทัดฐาน​ตลอด​กาล. หาก​การ​ท้าทาย​ทำนอง​นี้​เกิด​ขึ้น​อีก ก็​จะ​ได้​ชี้​ไป​ที่​กรณี​ของ​ซาตาน​ว่า​เป็น​คดี​ตัว​อย่าง​ซึ่ง​จะ​ไม่​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ซ้ำ​อีก.

เมื่อ​ถึง​เวลา​กำหนด พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​จะ​ทรง​บัญชา​พระ​บุตร​ที่​ถูก​ปลุก​ให้​คืน​พระ​ชนม์​เพื่อ​กำจัด​พญา​มาร​และ​ลบ​ล้าง​การ​งาน​ทุก​อย่าง​ของ​มัน. คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง​เวลา​เมื่อ​พระ​คริสต์ “มอบ​ราชอาณาจักร​แด่​พระเจ้า ผู้​เป็น​พระเจ้า​และ​พระ​บิดา​ของ​พระองค์ เมื่อ​พระองค์​ทรง​ทำลาย​การ​ปกครอง​ทุก​แบบ อีก​ทั้ง​ผู้​มี​อำนาจ​และ​ผู้​มี​ฤทธิ์​ทั้ง​ปวง​แล้ว. เพราะ​พระองค์​ต้อง​เป็น​กษัตริย์​ปกครอง​อยู่​จน​กว่า​พระเจ้า​จะ​ทรง​ปราบ​ศัตรู​ทั้ง​สิ้น​ให้​อยู่​ใต้​พระ​บาท​พระองค์. ศัตรู​ตัว​สุด​ท้าย​ที่​พระองค์​จะ​ทรง​ทำลาย​คือ​ความ​ตาย.”—1 โครินท์ 15:24-26

น่า​ยินดี คัมภีร์​ไบเบิล​สัญญา​ว่า​สภาพ​ที่​เป็น​เหมือน​อุทยาน​จะ​มี​อยู่​ทั่ว​โลก. มนุษย์​จะ​ดำรง​ชีวิต​ใน​อุทยาน​ที่​สงบ​สุข​ตาม​พระ​ประสงค์​แรก​เดิม​ของ​พระเจ้า. “คน​ทั้ง​หลาย​ที่​มี​ใจ​ถ่อม​ลง​จะ​ได้​แผ่นดิน​เป็น​มฤดก, และ​เขา​จะ​ชื่นชม​ยินดี​ด้วย​ความ​สงบ​สุข​อัน​บริบูรณ์.” แน่นอน “คน​สัตย์​ธรรม​จะ​ได้​แผ่นดิน​เป็น​มฤดก, และ​จะ​อาศัย​อยู่​ที่​นั่น​ต่อ​ไป​เป็น​นิตย์.”—บทเพลง​สรรเสริญ 37:11, 29

ขอ​พิจารณา​ความ​หวัง​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​สำหรับ​ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​ดัง​ที่​พรรณนา​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล: “ดู​เถิด! พลับพลา​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​มนุษย์​และ​พระองค์​จะ​สถิต​กับ​พวก​เขา และ​พวก​เขา​จะ​เป็น​ประชาชน​ของ​พระองค์. พระเจ้า​จะ​ทรง​อยู่​กับ​พวก​เขา. พระองค์​จะ​ทรง​เช็ด​น้ำตา​ทุก​หยด​จาก​ตา​พวก​เขา ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย ความ​โศก​เศร้า​หรือ​เสียง​ร้องไห้​เสียใจ​หรือ​ความ​เจ็บ​ปวด​จะ​ไม่​มี​อีก​เลย. สิ่ง​ที่​เคย​มี​อยู่​นั้น​ผ่าน​พ้น​ไป​แล้ว.”—วิวรณ์ 21:3, 4