ฝรั่งเศส

“พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​พลเมือง​ที่​เคารพ​กฎหมาย​บ้าน​เมือง. ... พวก​เขา​ไม่​ก่อ​ความ​วุ่นวาย​ให้​สังคม. พวก​เขา​ทำ​งาน, เสีย​ภาษี, มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​พัฒนา​เศรษฐกิจ​ของ​ประเทศ​และ​บริจาค​เพื่อ​การ​กุศล. น่า​ดีใจ​ที่​เห็น​คน​เหล่า​นี้​จาก​เชื้อชาติ​และ​ภูมิหลัง​ต่างๆ กัน​มา​ประชุม​ร่วม​กัน​อย่าง​สันติ. ... ถ้า​ทุก​คน​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา ตำรวจ​อย่าง​พวก​เรา​คง​ไม่​มี​งาน​ทำ.”—โฆษก​แห่ง​สหภาพ​ตำรวจ​ฝรั่งเศส.

ยูเครน

“พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​พร่ำ​สอน​ลูกๆ ถึง​หลัก​ศีลธรรม​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล. พวก​เขา​สอน​ลูกๆ ให้​เลี่ยง​การ​ประพฤติ, การ​กระทำ​และ​ทัศนะ​ซึ่ง​อาจ​เป็น​อันตราย​ต่อ​ตัว​เด็ก​เอง​และ​ต่อ​ผู้​อื่น แม้​โลก​สมัย​นี้​จะ​ถือ​ว่า​สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​เรื่อง​ปกติ. ด้วย​เหตุ​นี้ พวก​เขา​เตือน​เด็ก​ให้​ระวัง​อันตราย​ของ​การ​ใช้​ยา​เสพ​ติด, การ​สูบ​บุหรี่​และ​การดื่ม​จัด. พวก​เขา​ตระหนัก​ถึง​ความ​สำคัญ​ของ​ความ​ซื่อ​สัตย์​และ​ความ​ขยัน​ขันแข็ง. ... พยาน​พระ​ยะโฮวา​สอน​ลูกๆ ให้​มี​ศีลธรรม, นับถือ​เจ้าหน้าที่​บ้าน​เมือง, รวม​ทั้ง​นับถือ​ผู้​อื่น​และ​ทรัพย์​สิน​ของ​เขา และ​สอน​ให้​เป็น​พลเมือง​ที่​เชื่อ​ฟัง​กฎหมาย.”—ประวัติของศาสนาในยูเครน (ภาษา​อังกฤษ) จัด​ทำ​โดย​ศาสตราจารย์​เปโตร ยารอตสกี

อิตาลี

“สาม​หมื่น​คน​นั่ง​ฟัง​อย่าง​สงบ​ใน​สนาม​กีฬา​โอลิมปิก ... ไม่​มี​ขยะ​เรี่ย​ราด, ไม่​มี​เสียง​รบกวน, ไม่​มี​เสียง​ตะโกน. นั่น​เป็น​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​ที่​สนาม​กีฬา​โอลิมปิก​เมื่อ​วาน​นี้ ... ไม่​มี​ใคร​แสดง​ท่า​ทาง​ที่​ไม่​สุภาพ, ไม่​มี​ใคร​สูบ​บุหรี่, ไม่​มี​กระป๋อง [เครื่อง​ดื่ม]. มี​แต่​คน​เปิด​คัมภีร์​ไบเบิล, จด​บันทึก, และ​พวก​เด็ก​ก็​นั่ง​ฟัง​เงียบๆ.”—หนังสือ​พิมพ์​ลูนีตา รายงาน​เกี่ยว​กับ​การ​ประชุม​ภาค​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​กรุง​โรม

“พยาน​พระ​ยะโฮวา​สอน​ลูกๆให้​มี​ศีลธรรม ... และ​สอน​ให้​เป็น​พลเมือง​ที่เชื่อ​ฟัง​กฎหมาย”

บริเตน

“นัก​บวช​อาวุโส​แห่ง​เชลเทนัม​กล่าว​ว่า [คริสตจักร​แห่ง​อังกฤษ] จำเป็น​ต้อง​มี​กลุ่ม​คน​ที่​อุทิศ​ตัว​ออก​ไป​ทั่ว​บ้าน​ทั่ว​เมือง​เหมือน​พยาน​พระ​ยะโฮวา.”—เดอะ กาเซตต์ สังฆมณฑล​กลอสเตอร์

 เนเธอร์แลนด์

เพื่อน​บ้าน​ใน​ละแวก​หอ​ประชุม​ราชอาณาจักร​ที่​เมือง​เลวาร์เดน ได้​ส่ง​จดหมาย​ถึง​พยานฯที่​นั่น​ซึ่ง​กล่าว​ว่า “พวก​เรา​ขอ​ชมเชย​คุณ​ที่​ได้​ช่วย​ให้ถนน​โนร์เดอร์แวก​งดงาม​น่า​ดู​ขึ้น​มาก. พวก​คุณ​แต่ง​ตัว​ดี​เสมอ และ​มี​กิริยา​มารยาท​เรียบร้อย​มาก. เด็กๆ ก็​ประพฤติ​ตัว​ดี, ผู้​ใหญ่​ไม่​เคย​จอด​รถ​ผิด​กฎ​จราจร, ทั้ง​ไม่ทิ้งขยะ​ลง​บน​ถนน, และ​ที่​ดิน​รอบๆ หอ​ประชุม​ก็​สะอาด​เรียบร้อย​เสมอ. เรา​หวัง​ว่า​คุณจะ​เป็น​เพื่อน​บ้าน​ของ​เรา​ไป​อีก​นาน เพราะ​เรา​มี​ความ​สุข​มาก​ที่​ได้​อยู่​ใกล้ๆ คุณ.”

เม็กซิโก

เอลีโอ มาสเฟร์เรอร์ อาจารย์​และ​นัก​วิจัย​แห่ง​วิทยาลัย​มานุษยวิทยา​และ​ประวัติศาสตร์​แห่ง​ชาติ กล่าว​ว่า​พยานฯได้​ช่วย​คน​ที่ “ประสบ​วิกฤติ​ร้ายแรง​ใน​ครอบครัว เช่น การ​ข่มขืน, การ​ถูก​ทำ​ร้าย​ร่าง​กาย​ใน​บ้าน, โรค​พิษ​สุรา​เรื้อรัง, และ​การ​ติด​ยา.” เขา​กล่าว​ว่า คำ​สอน​ของ​พยานฯ “ให้​เกียรติ​คน​ที่​รู้สึก​ว่า​ตัว​เอง​ด้อย​ค่า” และ​ช่วย​พวก​เขา​ให้​สามารถ “ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​ที่​ปลอด​ปัญหา​ใหญ่ๆ โดย​ทำ​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​พอ​พระทัย.”—หนังสือ​พิมพ์​เอ็กเซลซิโยร์

“... คน​เหล่า​นี้​จาก​เชื้อชาติ​และ​ภูมิหลัง​ต่างๆกัน​มา​ประชุม​ร่วมกัน​อย่าง​สันติ ...”

บราซิล

หนังสือ​พิมพ์​ฉบับ​หนึ่ง​รายงาน​ว่า “พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​องค์การ​ที่​น่า​ทึ่ง​จริงๆ. สถาน​ที่​ประชุม​ของ​พวก​เขา​สะอาด​เสมอ. ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ถูก​จัด​ระเบียบ​อย่าง​ดี ... เมื่อ​พวก​เขา​เสร็จ​การ​ประชุม สถาน​ที่​นั้น​ก็​สะอาด​ยิ่ง​กว่า​ก่อน​การ​ประชุม. ระหว่าง​การ​บรรยาย ทุก​คน​เงียบ. ไม่​มี​ใคร​ผลัก​หรือ​กระแทก​กัน. ทุก​คน​มี​มารยาท​ดี. ... นี่​คือ​ศาสนา​ที่​เป็น​ระเบียบ​จริงๆ. พวก​เขา​รู้​ว่า​การ​นมัสการ​พระเจ้า​หมาย​ความ​อย่าง​ไร.”—โกเมร์ซีโอ ดา ฟรังกา

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​มั่น​ว่า​พระ​ผู้​สร้าง​มนุษย์​ทรง​ทราบ​ดี​กว่า​ใครๆ ใน​เรื่อง​หลักการ​ที่​มนุษย์​สม​ควร​ดำเนิน​ตาม. (ยะซายา 48:17, 18) ฉะนั้น พยานฯจึง​ได้ถวาย​เกียรติ​แด่​พระองค์​เมื่อ​คน​อื่น​ชมเชย​ความ​ประพฤติ​ของ​พวก​เขา. พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “จง​ให้​ความ​สว่าง​ของ​พวก​เจ้า​ส่อง​ไป​ต่อ​หน้า​ผู้​คน เพื่อ​พวก​เขา​จะ​เห็น​การ​งาน​อัน​ดี​ของ​เจ้า​และ​ยกย่องสรรเสริญพระบิดาของเจ้าผู้​สถิต​ใน​สวรรค์.”—มัดธาย 5:16