คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า​พระเจ้า “ทรง​กำหนด​วัน​หนึ่ง​ไว้​เพื่อจะ​พิพากษา​โลก.” (กิจการ 17:31) สำหรับ​หลาย​คน​แล้ว การ​จะ​ถูก​พิพากษา​ด้วย​เรื่อง​ใด​ก็​ตาม​เป็น​สิ่ง​ไม่​พึง​ประสงค์. คุณ​รู้สึก​เช่น​นั้น​ไหม?

ถ้า​รู้สึก​เช่น​นั้น คุณ​ก็​สบาย​ใจ​ได้​ด้วย​เหตุ​ผล​ที่​ว่า​วันพิพากษา​เป็น​การ​จัด​เตรียม​อัน​เปี่ยม​ด้วย​ความ​รัก​เพื่อ​นำ​พระ​พร​มาก​อนันต์​มา​สู่​ครอบครัว​มนุษย์ รวม​ถึง​คน​ที่​ตาย​ไป​แล้ว​ด้วย. (มัดธาย 20:28; โยฮัน 3:16) ทำไม​วัน​พิพากษา​จึง​เป็น​สิ่ง​จำเป็น? จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​ใน “วัน” นั้น?

วัน​พิพากษา—ทำไม​จึง​จำเป็น?

เมื่อ​พระเจ้า​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ให้​อยู่​บน​โลก พระองค์​ไม่​ได้​มุ่ง​หมาย​จะ​ให้​โลก​เป็น​แหล่ง​ทดสอบ​มนุษย์​ว่า​คู่​ควร​กับ​ชีวิต​อนาคต​ใน​อีก​ดินแดน​หนึ่ง​หรือ​ไม่. พระองค์​ได้​สร้าง​มนุษย์​ให้​อยู่​ตลอด​ไป​บน​แผ่นดิน​โลก. แม้​จะ​สมบูรณ์​ทั้ง​กาย​และ​ใจ มนุษย์​คู่​แรก​ก็​ได้​ขืน​อำนาจ​พระเจ้า. ดัง​นั้น เขา​จึง​เสีย​โอกาส​ที่​จะ​มีชีวิต​นิรันดร์​และ​นำ​บาป​รวม​ทั้ง​ความ​ตาย​มา​ให้​ลูก​หลาน​ทั้ง​มวล​ของ​เขา.—เยเนซิศ 2:15-17; โรม 5:12

วัน​พิพากษา​จะ​นาน​หนึ่ง​พัน​ปี ซึ่ง​ระหว่าง​นั้นมนุษย์​จะ​มี​โอกาส​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​อาดาม​กับ​ฮาวา​ทำ​ให้​สูญ​เสีย​ไป. * โปรด​สังเกต​กิจการ 17:31 ซึ่งยก​มา​กล่าว​ข้าง​ต้น บอก​ว่า​ใน​วัน​นั้น จะ​มี​การ​พิพากษา​มนุษย์​ที่​อยู่​บน “แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่.” (เชิงอรรถ) ผู้​ถูก​พิพากษา​ที่​ได้​รับ​ความ​โปรดปราน​จะ​ได้​อยู่​บน​โลก​และ​มี​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​สภาพ​แวด​ล้อม​ที่​สมบูรณ์. (วิวรณ์ 21:3, 4) ดัง​นั้น วัน​พิพากษา​จะ​ช่วย​ให้​พระ​ประสงค์​แรก​เดิม​ของ​พระเจ้า​สำหรับ​มนุษย์​และ​แผ่นดิน​โลก​สำเร็จ​เป็น​จริง.

ผู้​พิพากษา​ที่​พระเจ้า​ทรง​แต่ง​ตั้ง​คือ​พระ​คริสต์​เยซู. คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า พระ​เยซู​จะ “พิพากษา​คน​เป็น​และ​คน​ตาย.” (2 ติโมเธียว 4:1) ใคร​คือ “คน​เป็น” ซึ่ง​จะ​ถูก​พิพากษา? คน​ตาย​จะ​กลับ​มา​มี​ชีวิต​บน “แผ่นดิน​โลก​ที่​มี​คน​อาศัย​อยู่” โดย​วิธี​ใด?

 พระ​เยซู​พิพากษา “คน​เป็น”

เวลา​นี้​เรา​อยู่​ใกล้​อวสาน​ของ​ยุค​ปัจจุบัน​ตาม​ที่​บอก​ไว้​ล่วง​หน้า เมื่อ​พระเจ้า​จะ​ทรง​ทำลาย​องค์​ประกอบ​ต่าง ๆ ของ​สังคม​มนุษย์​ที่​เสื่อม​ทราม​และ​กำจัด​คน​ชั่ว. ผู้​รอด​ชีวิต​จาก​อวสาน​ของ​ยุค​นี้​คือ “คน​เป็น” ที่​จะ​ถูก​พิพากษา.—วิวรณ์ 7:9-14; 19:11-16

ใน​ช่วง​การ​พิพากษา​ซึ่ง​ยาว​นาน 1,000 ปี​นั้น พระ​คริสต์​เยซู​พร้อม​ด้วย​ชาย​และ​หญิง 144,000 คน​ที่​ถูก​ปลุก​ขึ้น​จาก​ตาย​สู่​ชีวิต​ใน​สวรรค์​จะ​ปกครอง​แผ่นดิน​โลก. พวก​เขา​จะ​เป็น​กษัตริย์​และ​ปุโรหิต ดู​แล​ผล​ประโยชน์​แห่ง​เครื่อง​บูชา​ไถ่​ของ​พระ​เยซู​และ​ยก​ระดับ​มนุษย์​ที่​ซื่อ​สัตย์​เป็น​ขั้น ๆ สู่​ความ​สมบูรณ์​ทาง​ร่าง​กาย​และ​จิตใจ.—วิวรณ์ 5:10; 14:1-4; 20:4-6

ใน​วัน​พิพากษา ซาตาน​และ​เหล่า​ผี​ปิศาจ​จะ​ถูก​จำกัด​ไม่​ให้มี​อิทธิพล​ครอบ​งำ​กิจการ​ของ​มนุษย์. (วิวรณ์ 20:1-3) อย่าง​ไร​ก็​ตาม เมื่อ​สิ้น​วัน​พิพากษา พระ​ยะโฮวา​จะ​ยอม​ให้ซาตาน​ทดสอบ​ความ​ภักดี​ของ​มนุษย์​ทุก​คน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​เวลา​นั้น. คน​ที่​ซื่อ​สัตย์​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า​จะ​ผ่าน​การ​ทดสอบ​ที่​อาดาม​และ​ฮาวาไม่​ผ่าน. พวก​เขา​จะ​ถูก​พิพากษา​ว่า​คู่​ควร​กับ​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​โลก​อุทยาน​ที่​ได้​รับ​การ​ฟื้นฟู. คน​ที่​จงใจ​ขืน​อำนาจ​พระเจ้า​จะ​ถูกทำลาย​ตลอด​กาล เช่น​เดียว​กับ​ซาตาน​และ​เหล่า​ผี​ปิศาจ.—วิวรณ์ 20:7-9

การ​พิพากษา “คน​ตาย”

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ว่า​ใน​วัน​พิพากษา คน​ตาย​จะ “เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย.” (มัดธาย 12:41) พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “จะ​มี​เวลา​ที่​ทุก​คน​ซึ่ง​อยู่​ใน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​จะ​ได้​ยิน​เสียง​ท่าน และ​ออก​มา คน​ที่​ประพฤติ​ดี​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​สู่​ชีวิต ส่วน​คน​ที่​ประพฤติ​ชั่ว​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​สู่​การ​พิพากษา.” (โยฮัน 5:28, 29) ข้อ​นี้​ไม่​ได้​กล่าว​ถึง​วิญญาณ​ที่​แยก​ออก​จาก​ร่าง​คน​ตาย. คน​ตาย​ไม่​รู้สึก​ตัว​เลย​และ​ไม่​มี​วิญญาณ​คง​อยู่​ภาย​หลัง​จาก​ตาย. (ท่าน​ผู้​ประกาศ 9:5; โยฮัน 11:11-14, 23, 24) พระ​เยซู​จะ​ปลุก​คน​ตาย​คืน​สู่​ชีวิต​บน​แผ่นดิน​โลก​อีก​ครั้ง​หนึ่ง.

การ​พิพากษา​ผู้​ที่​ถูก​ปลุก​ให้​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​จะ​อาศัย​สิ่ง​ที่​เขา​ทำ​ก่อน​ตาย​ไหม? ไม่. คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า “คน​ที่​ตาย​แล้ว​ก็​พ้น​โทษ​จาก​บาป​ของ​ตน.” (โรม 6:7) ฉะนั้น เช่น​เดียว​กับ​ผู้​รอด​ชีวิต​ผ่าน​อวสาน​ของ​ยุค​นี้ คน​ที่​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​สู่​ชีวิต​บน​แผ่นดิน​โลก​ก็​จะ​ถูก​พิพากษา “ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตน” ใน​ระหว่าง​วัน​พิพากษา. (วิวรณ์ 20:12, 13) การ​กลับ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย​นี้​จะ​ปรากฏ​ว่า​นำ​ไป​สู่​ชีวิต​นิรันดร์​หรือ​การ​ถูก​ทำลาย ทั้ง​นี้​ขึ้น​อยู่​กับ​การ​กระทำ​ใน​บั้น​ปลาย​ของ​เขา. หลาย​คน​ที่​ถูก​ปลุก​ขึ้น​มา​ให้​มี​ชีวิต​จะ​ได้​เรียน​รู้​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​เป็น​ครั้ง​แรก​รวม​ทั้ง​ข้อ​กำหนด​เพื่อ​จะ​ได้​ชีวิต. พวก​เขา​จะ​มี​โอกาส​ดำเนิน​ชีวิต​สอดคล้อง​กับ​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​และ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์​บน​แผ่นดิน​โลก.

ไม่​มี​เหตุ​ผล​ต้อง​กลัว

วัน​พิพากษา​ไม่​เพียง​เป็น​เวลา​รับ​การ​สั่ง​สอน​จาก​พระเจ้า​เท่า​นั้น แต่​จะ​เป็น​เวลา​สำหรับ​คน​ที่​มี​ชีวิต​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​สิ่ง​ที่​เขา​ได้​เรียน​รู้​และ​ชื่นชม​กับ​พระ​พร​ที่​ตาม​มา. ขอ​ให้​นึก​ภาพ​ความ​ยินดี​เมื่อ​คุณ​พบ​คน​ที่​คุณ​รัก​ซึ่ง​กลับ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย และ​พัฒนา​สู่​ความ​สมบูรณ์​ไป​พร้อม ๆ กับ​เขา!

ขอ​ให้​นึก​ภาพ​ความ​ยินดี​เมื่อ​คุณ​พบ​คน​ที่​คุณ​รัก​ซึ่ง​กลับ​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย

พระเจ้า​จะ​ปล่อย​ให้​ซาตาน​ทดสอบ​ความ​ภักดี​ของ​มนุษย์​ในตอน​สิ้น​สุด​ของ​วัน​พิพากษา. แต่​ไม่​จำเป็น​ต้อง​วิตก​หรือ​กลัว. เมื่อ​วัน​พิพากษา​สิ้น​สุด​ลง ทุก​คน​บน​โลก​จะ​พร้อม​เต็ม​ที่​เพื่อ​เผชิญ​การ​ทดสอบ​ครั้ง​สุด​ท้าย. ดัง​นั้น วัน​พิพากษา​จะ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ความ​สำเร็จ​แห่ง​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​แก้ไข​ผล​กระทบ​ทุก​อย่าง​เนื่อง​จาก​การ​กบฏ​ขืน​อำนาจ​พระเจ้า​ตั้ง​แต่​แรก​เดิม​ใน​สวน​เอเดน.

^ วรรค 7 ใน​คัมภีร์​ไบเบิล คำ​ว่า “วัน” อาจ​หมาย​ถึง​ช่วง​เวลา​ที่​ยาว​นาน​ต่าง​กัน. โปรด​ดู​ตัว​อย่าง​ที่​เยเนซิศ 2:4.