คุณ​อยาก​เห็น​สงคราม​ทุก​รูป​แบบ​สิ้น​สุด​ลง​ไหม? จะ​ต้อง​มี​วิธี​แก้ไข​ความ​ขัด​แย้ง​ระดับ​ชาติ​และ​ระดับ​นานา​ชาติ​โดย​วิถี​ทาง​การ​ทูต​อย่าง​แน่นอน. หลาย​คน​รู้สึก​ว่า ถ้า​พวก​ผู้​นำ​ของ​โลก​ร่วม​มือ​กัน สงคราม​ก็​อาจ​ถูก​กำจัด​ให้​หมด​ไป​ได้. อย่าง​ไร​ก็​ตาม คุณ​คง​รู้สึก​ผิด​หวัง​กับ​ผล​สืบ​เนื่อง​จาก​วิธีการ​ทาง​การ​ทูต. ใน​ช่วง​หลาย​ศตวรรษ นัก​การ​ทูต​ได้​ลง​นาม​ใน​สนธิสัญญา​ต่างๆ, ลง​มติ​รับรอง​ตาม​ที่​เห็น​ชอบ, และ​จัด​การ​ประชุม​ระดับ​สูง​สุด แต่​มี​ปัญหา​เพียง​ไม่​กี่​อย่าง​ที่​ได้​รับ​การ​แก้ไข​อย่าง​ถาวร.

คัมภีร์​ไบเบิล​กล่าว​ถึง​การ​ทูต​และ​สันติภาพ​ไว้​มาก​มาย. พระ​คัมภีร์​ตอบ​คำ​ถาม​ต่างๆ​ต่อ​ไป​นี้: ปัจจัย​อะไร​ใน​ปัจจุบัน​เป็น​อุปสรรค​ขัด​ขวาง​การ​ทูต​ใน​การ​สร้าง​สันติภาพ? คริสเตียน​ควร​เอา​ตัว​เข้า​ไป​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​ทูต​ไหม? ท้าย​ที่​สุด​จะ​บรรลุ​สันติภาพ​แท้​ได้​อย่าง​ไร?

อะไร​เป็น​อุปสรรค​ต่อ​สันติภาพ?

บันทึก​หลาย​เรื่อง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​ตัว​อย่าง​วิธี​การ​ติด​ต่อ​เจรจา​ระหว่าง​บุคคล​ซึ่ง​ทำ​ให้​เกิด​สันติภาพ​ได้. ตัว​อย่าง​เช่น นาง​อะบีฆายิล​โน้ม​น้าว​ใจ​ดาวิด​และ​กำลัง​พล​ของ​ท่าน​อย่าง​ชำนาญ​จน​พวก​เขา​ไม่​ทำ​การ​ล้าง​แค้น​ครัว​เรือน​ของ​นาง. (1 ซามูเอล 25:18-35) พระ​เยซู​ทรง​ใช้​อุทาหรณ์​ว่า​ด้วย​กษัตริย์​องค์​หนึ่ง​ซึ่ง​หมด​หน​ทาง นอก​เสีย​จาก​ว่า​จะ​ส่ง​ทูต​ไป​เจรจา​สงบ​ศึก. (ลูกา 14:31, 32) ถูก​แล้ว คัมภีร์​ไบเบิล​ ยอม​รับ​ว่า การ​ทูต​บาง​รูป​แบบ​อาจ​ยุติ​ความ​ขัด​แย้ง​ได้. เช่น​นั้น​แล้ว ทำไม​การ​เจรจา​เพื่อ​สันติภาพ​ของ​ฝ่าย​ต่างๆที่​เป็น​ปฏิปักษ์​กัน​จึง​ได้​ผล​เพียง​เล็ก​น้อย?

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ล่วง​หน้า​อย่าง​แม่นยำ​ว่า สมัย​ของ​เรา​จะ​มี​ความ​ยาก​ลำบาก. เนื่อง​จาก​อิทธิพล​ชั่ว​ของ​ซาตาน​พญา​มาร ผู้​คน​จะ “ไม่​ยอม​ตก​ลง​กัน” แต่​จะ “ดุ​ร้าย, ไม่​รัก​ความ​ดี, เป็น​คน​ทรยศ, หัวดื้อ, เย่อหยิ่ง​จองหอง.” (2 ติโมเธียว 3:3, 4, ล.ม.; วิวรณ์ 12:12) นอก​จาก​นี้ พระ​เยซู​ได้​ตรัส​พยากรณ์​ว่า​อวสาน​ของ​ระบบ​ปัจจุบัน​จะ​มี “สงคราม​และ​ข่าว​เล่า​ลือ​ถึง​การ​สงคราม.” (มาระโก 13:7, 8) ใคร​จะ​ปฏิเสธ​ได้​ที่​ว่า เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​มี​แพร่​หลาย​มาก​ขึ้น​ทุก​ที? เนื่อง​จาก​เป็น​จริง​เช่น​นี้ จะ​เป็น​เรื่อง​แปลก​อะไร​ที่​ความ​พยายาม​สร้าง​สันติภาพ​ของ​ชาติ​ต่างๆบ่อย​ครั้ง​ล้มเหลว?

ขอ​ให้​พิจารณา​ข้อ​เท็จ​จริง​นี้​ด้วย: ถึง​แม้​นัก​การ​ทูต​อาจ​พยายาม​อย่าง​จริงจัง​เพื่อ​ไม่​ให้​มี​การ​ปะทะ​กัน แต่​เป้าหมาย​หลัก​ของ​แต่​ละ​ฝ่าย​คือ​เพื่อ​ส่ง​เสริม​ผล​ประโยชน์​สำหรับ​ชาติ​ของ​ตัว​เอง. นี่​เป็น​ปัจจัย​หลัก​ของ​การ​เจรจา​ทาง​การ​เมือง. คริสเตียน​ควร​จะ​พา​ตัว​เข้า​ไป​เกี่ยว​ข้อง​ใน​เรื่อง​ดัง​กล่าว​ไหม?

ไม่​ว่า​เจตนารมณ์​ของ​พวก​เขา​เป็น​เช่น​ไร ผู้​มี​ชั้น​เชิง​ใน​การ​เจรจา​ของ​โลก​ก็​ไม่​มี​ความ​สามารถ​หรือ​อำนาจ​ที่​จะ​คิด​ค้น​วิธี​แก้​ปัญหา​ได้​อย่าง​ถาวร

คริสเตียน​และ​การ​ทูต

คัมภีร์​ไบเบิล​แนะ​นำ​ดัง​นี้: “ท่าน​ทั้ง​หลาย​อย่า​วางใจ​ใน​พวก​เจ้านาย, หรือ​ใน​เผ่า​พันธุ์​มนุษย์​ที่​ช่วย​ให้​รอด​ไม่​ได้.” (บทเพลง​สรรเสริญ 146:​3) ความ​หมาย​ของ​ข้อ​นี้​ก็​คือ​ไม่​ว่า​เจตนารมณ์​ของ​พวก​เขา​เป็น​เช่น​ไร ผู้​มี​ชั้น​เชิง​ใน​การ​เจรจา​ของ​โลก​ก็​ไม่​มี​ความ​สามารถ​หรือ​อำนาจ​ที่​จะ​คิด​ค้น​วิธี​แก้​ปัญหา​ได้​อย่าง​ถาวร.

เมื่อ​พระ​เยซู​ถูก​ดำเนิน​คดี​ต่อ​หน้า​ปนเตียว​ปีลาต พระองค์​ตรัส​ดัง​นี้: “ราชอาณาจักร​ของ​เรา​มิ​ได้​เป็น​ส่วน​ของ​โลก​นี้. ถ้า​ราชอาณาจักร​ของ​เรา​เป็น​ส่วน​ของ​โลก​นี้ บริวาร​ของ​เรา​คง​ได้​ต่อ​สู้​เพื่อ​มิ​ให้​เรา​ถูก​มอบ​ไว้​กับ​พวก​ยิว. แต่​ว่า ราชอาณาจักร​ของ​เรา​มิ​ได้​มา​จาก​แหล่ง​นี้.” (โยฮัน 18:36, ล.ม.) การ​วาง​แผน​เพื่อ​สันติภาพ​มัก​จะ​ไม่​โปร่ง​ใส​เนื่อง​จาก​การ​เกลียด​ชัง​กัน​ทาง​เชื้อชาติ​และ​การ​เห็น​แก่​ตัว​ทาง​การ​เมือง. ด้วย​เหตุ​นี้ คริสเตียน​แท้​จึง​ไม่​เข้า​ไป​ยุ่ง​เกี่ยว​ใน​ความ​ขัด​แย้ง​ต่างๆของ​โลก และ​ใน​ความ​พยายาม​ระดับ​การ​ทูต.

ทั้ง​นี้​หมาย​ความ​ว่า คริสเตียน​ไม่​รู้สึก​ยินดี​ยิน​ร้าย​และ​ไม่​สนใจ​อะไร​ทั้ง​สิ้น​ใน​เรื่อง​ของ​โลก​อย่าง​นั้น​ไหม? พวก​เขา​เมิน​เฉย​ต่อ​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​มนุษย์​หรือ? เปล่า. ตรง​กัน​ข้าม คัมภีร์​ไบเบิล​พรรณนา​ผู้​นมัสการ​แท้​ของ​พระเจ้า​เสมือน​บุคคล​ที่ “ถอน​หายใจ​และ​คร่ำ​ครวญ” เพราะ​สิ่ง​ชั่ว​ต่างๆที่​เกิด​ขึ้น​รอบๆตัว. (ยะเอศเคล 9:4, ฉบับ​แปล​ใหม่) คริสเตียน​วางใจ​พระเจ้า​อย่าง​แท้​จริง​ว่า​พระองค์​จะ​ทำ​ให้​เกิด​สันติภาพ​ตาม​ที่​ทรง​สัญญา​ไว้. คุณ​นิยาม​ความ​หมาย​ของ​คำ​สันติภาพ​ว่า​คือ​การ​ปลอด​สงคราม​เช่น​นั้น​ไหม? แน่นอน​ที่​สุด ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​ทำ​สิ่ง​นั้น​ให้​สำเร็จ. (บทเพลง​สรรเสริญ 46:8, 9) แต่​นอก​จาก​นั้น ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​รับประกัน​ความ​มั่นคง​ปลอด​ภัย​และ​สวัสดิภาพ​ของ​ประชากร​ทั้ง​ปวง​ที่​อาศัย​อยู่​บน​แผ่นดิน​โลก. (มีคา 4:3, 4; วิวรณ์ 21:3, 4) สันติภาพ​ที่​ยอด​เยี่ยม​เช่น​นั้น​ไม่​อาจ​บรรลุ​ได้​โดย​การ​ทูต​หรือ​ความ​พยายาม​ของ​องค์การ​ต่างๆเพื่อ “รักษา​สันติภาพ.”

คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​ประสบการณ์​ใน​อดีต​ชี้​ชัด​ว่า การ​วางใจ​มนุษย์​ที่​มี​ชั้น​เชิง​ใน​การ​เจรจา​เพื่อ​ให้​เกิด​สันติภาพ​มี​แต่​จะ​นำ​ไป​สู่​ความ​ผิด​หวัง. คน​เหล่า​นั้น​ที่​ฝาก​ความ​หวัง​เรื่อง​สันติภาพ​ไว้​กับ​พระ​เยซู​คริสต์​และ​สนับสนุน​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​ได้​เห็น​สันติภาพ​แท้​ตาม​ที่​ตน​ปรารถนา. ยิ่ง​กว่า​นั้น พวก​เขา​จะ​มี​สันติภาพ​ตลอด​ไป!—บทเพลง​สรรเสริญ 37:11, 29.