ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

งานรับใช้พระเจ้า

งาน​รับใช้​พระเจ้า บอก​ให้​ทราบ​ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​การ​ประชุม​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา 3 รายการ​ดัง​นี้: การ​ศึกษา​พระ​คัมภีร์​ประจำ​ประชาคม โรง​เรียน​การ​รับใช้​ตาม​ระบอบ​ของ​พระเจ้า และ​การ​ประชุม​การ​รับใช้

ข้อ​สังเกต: บาง​บทความ​ใน​เว็บไซต์​อาจ​แตกต่าง​จาก​ฉบับ​พิมพ์​จริง

 

มุมมอง
ตาราง
รายการ

งานรับใช้พระเจ้า

ธันวาคม 2015

งานรับใช้พระเจ้า

พฤศจิกายน 2015

งานรับใช้พระเจ้า

ตุลาคม 2015

งานรับใช้พระเจ้า

กันยายน 2015

งานรับใช้พระเจ้า

สิงหาคม 2015

งานรับใช้พระเจ้า

กรกฎาคม 2015

งานรับใช้พระเจ้า

มิถุนายน 2015

งานรับใช้พระเจ้า

พฤษภาคม 2015

งานรับใช้พระเจ้า

เมษายน 2015

งานรับใช้พระเจ้า

มีนาคม 2015

งานรับใช้พระเจ้า

กุมภาพันธ์ 2015

งานรับใช้พระเจ้า

มกราคม 2015