ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​สาธารณรัฐ​เช็ก

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม เมษายน 2018

ตัวอย่างวิธีพูดคุย

พูดคุยเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลและชีวิตที่มีความสุข

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

การฉลองปัสกาและการประชุมอนุสรณ์เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร?

ถึงแม้ปัสกาไม่ได้เป็นภาพเล็งถึงการประชุมอนุสรณ์ แต่ก็มีบางอย่างในการฉลองปัสกาที่มีความสำคัญสำหรับเรา

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

ไปสอนคนให้เป็นสาวก—ทำไม ที่ไหน และทำอย่างไร?

การสอนคนให้เป็นสาวกหมายถึง สอนผู้คนให้ทำตามทุกสิ่งที่พระเยซูสั่ง งานของพวกเราในการสอนคนให้เป็นสาวกรวมถึงสอนนักศึกษาให้ทำตามคำสอนและตัวอย่างของพระเยซู

ชีวิตคริสเตียน

ประกาศและสอน—สำคัญต่อการทำคนให้เป็นสาวก

พระเยซูสั่งสาวกของท่านให้ไปสอนคนให้เป็นสาวก นี่เกี่ยวข้องกับอะไร? เราจะช่วยคนอื่นให้ก้าวหน้าทางความเชื่อได้อย่างไร?

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

“บาปของลูกได้รับการอภัยแล้ว”

เราเรียนอะไรได้จากการอัศจรรย์ที่บันทึกในมาระโก 2:5-12? เรื่องนี้ช่วยเราให้อดทนอย่างไรเมื่อเราป่วย?

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

รักษาคนป่วยในวันสะบาโต

ทำไมพระเยซูทั้งโกรธทั้งเสียใจกับความคิดของพวกผู้นำศาสนาชาวยิว? มีคำถามอะไรที่ทำให้รู้ว่าเรากำลังเลียนแบบความเมตตาสงสารของพระเยซูไหม?

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

พระเยซูมีพลังอำนาจในการปลุกคนที่เรารักซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว

การใคร่ครวญเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายในคัมภีร์ไบเบิลจะเสริมความเชื่อของเราเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากตายของคนที่เรารัก

ชีวิตคริสเตียน

ฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในส่วนเครื่องมือสำหรับการสอนให้ชำนาญ

เพื่อเราจะสอนได้ดี เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมืออย่างชำนาญ เครื่องมือหลักของเราคืออะไร? เราจะใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในส่วนเครื่องมือสำหรับการสอนให้ชำนาญขึ้นได้อย่างไร?