ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

พี่น้องประกาศกับสองแม่ลูกในรัฐเบงกอลตะวันตกในอินเดีย

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม กันยายน 2016

ตัวอย่างการเสนอ

ไอเดียในการเสนอวารสารหอสังเกตการณ์ และการสอนความจริงจากคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าพระเจ้าสนใจเรา ให้เอาตัวอย่างการเสนอมาปรับเป็นของคุณเอง

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

“ทำตามกฎหมายของพระยะโฮวา”

การทำตามกฎหมายของพระยะโฮวาหมายถึงอะไร? ผู้เขียนสดุดี 119 เป็นตัวอย่างที่ดีให้เราในทุกวันนี้

ชีวิตคริสเตียน

ถ้าเจอเด็กอยู่ที่บ้าน

สิ่งที่เหมาะสมที่เราควรทำซึ่งเป็นการแสดงความนับถือต่อพ่อแม่ของเด็ก

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

“ผมจะได้ความช่วยเหลือจากพระยะโฮวา”

สดุดีบท 121 ใช้ภาพเปรียบเทียบเพื่อพรรณนาการปกป้องของพระยะโฮวา

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

เราถูกสร้างอย่างน่าอัศจรรย์

ในสดุดีบท 139 ดาวิดสรรเสริญพระยะโฮวาเพราะพระองค์สร้างสิ่งต่าง ๆ อย่างน่าเกรงขาม

เลี่ยงกับดักเหล่านี้เมื่อนำการศึกษาคัมภีร์ไบเบิล

เพื่อจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ เราควรหลีกเลี่ยงอะไร?

ความรู้ที่มีค่าจากพระคัมภีร์

“พระยะโฮวายิ่งใหญ่และสมควรได้รับการสรรเสริญมากกว่าใคร”

สดุดีบท 145 บอกให้รู้ว่าดาวิดรู้สึกอย่างไรที่พระยะโฮวาเอาใจใส่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกคน

ชีวิตคริสเตียน

ทำให้ความสามารถในงานรับใช้ของคุณดีขึ้น—สนับสนุนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

ปกติแล้ว ผู้สนใจและนักศึกษาจะก้าวหน้าเร็วขึ้นเมื่อเริ่มเข้าร่วมการประชุม