ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

ชีวิตและงานรับใช้ของคริสเตียน—คู่มือประชุม

ชีวิต​และ​งาน​รับใช้—คู่มือ​ประชุม มี​ตาราง​การ​อ่าน​พระ​คัมภีร์​ประจำ​สัปดาห์​และ​เนื้อหา​สำหรับ​การ​ประชุม​ประจำ​สัปดาห์​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา

 

มุมมอง
ตาราง
รายการ

แหล่งอ้างอิงสำหรับชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

มีนาคม 2018

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

แหล่งอ้างอิงสำหรับชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

กุมภาพันธ์ 2018

แหล่งอ้างอิงสำหรับชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

มกราคม 2018

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

แหล่งอ้างอิงสำหรับชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

ธันวาคม 2017

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

แหล่งอ้างอิงสำหรับชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

พฤศจิกายน 2017

ชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

แหล่งอ้างอิงสำหรับชีวิตและงานรับใช้—คู่มือประชุม

ตุลาคม 2017