ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

รายการเด่น

อ่าน​หรือ​ดาวน์​โหลด​วารสาร​หอสังเกตการณ์ และ​ตื่นเถิด! ฉบับ​ล่า​สุด รวม​ทั้ง​สิ่ง​พิมพ์​และ​มัลติมีเดีย​ด้าน​ล่าง ฟัง​เสียง​การ​อ่าน​หนังสือ​ภาษา​ต่าง ๆ ดู​หรือ​ดาวน์​โหลด​วีดีโอ​ภาษา​ต่าง ๆ รวม​ทั้ง​วีดีโอ​ภาษา​มือ​ได้​ด้วย

เลือก​ภาษา​ที่​ต้องการ แล้ว​คลิก ค้น​หา เพื่อ​ดู​ว่า​ภาษา​ที่​คุณ​เลือก​มี​สิ่ง​พิมพ์​และ​ไฟล์​ประเภท​ใด​บ้าง

มุมมอง
ตาราง
รายการ

วารสาร

หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา

ตื่นเถิด!

หอสังเกตการณ์

สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียอื่น ๆ

เราเรียนคัมภีร์ไบเบิลกันอย่างไร?

การพิจารณาพระคัมภีร์ทุกวัน—2018—ตัวพิมพ์ใหญ่

ร้องเพลงสรรเสริญพระยะโฮวาอย่างมีความสุข—การประชุม

ใบเชิญการประชุมใหญ่ปี 2017

รายการออกใหม่

ดูหรือดาวน์โหลดรายการที่ออกใหม่ในการประชุมภูมิภาค

ดูรายการใหม่

มีการแก้ไขเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ดิจิตอล ซึ่งอาจไม่ได้ปรากฏในฉบับพิมพ์จริง